Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  akademickim w uczelni niepaństwowej nawiązuje się w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje w imieniu uczelni organ wskazany w jej statucie. W jaki sposób (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  decyzję dyrektora szkoły uznaniową. W razie odmowy udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może dochodzić swoich roszczeń w tym przedmiocie na drodze sądowej w trybie przepisów (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.  3. Okresów niezdolności do pracy, o których (...)

 • Porada prawna na temat przerwa w pracy nauczyciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat przerwa w pracy nauczyciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kontynuacja uprawnień nauczyciela

  zmienił pracę na pracę poza szkolnictwem. Czy wracając do pracy nauczyciela w szkole w 2005 w/w akt mianowania jest w świetle obowiązujących przepisów uznany (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia

  której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczycielom (...)

 • Przerwa w stażu na nauczyciela dyplomowanego

  . – Karta Nauczyciela, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia (...)

 • Zwolnienie nauczyciela

  uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, które nastąpiły po udzieleniu nauczycielowi urlopu bezpłatnego, rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na (...)

 • Wprowadzenie przerwy w pracy

  w obliczu prawa dyskryminacji. czas pracy, indywidualny czas pracy, przerwa w pracy nie wliczana do czasu pracy, przerwa na posiłek i załatwietwienie osobistych (...)

 • Czas pracy nauczyciela

  określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, (...)

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

  wypoczynkowego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne w sytuacji, gdy jego stosunek pracy ustaje w trakcie roku kalendarzowego, (...)

 • Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie

  Nauczyciela Art. 61 - Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole, (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego

  urlopów. W ramach tych 35 dni nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy nauczyciela (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania w niepełnym wymiarze czasu pracy

  Czy nauczyciel mianowany może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy? Mianowanie nauczyciela może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy istnieją warunki do zatrudnienia (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich

  ? Nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  placówkach, (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna

  nauczyciela mianowanego nowych zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy. Tak więc pogląd o dopuszczalności stosowania do stosunku pracy tych nauczycieli wypowiedzenia zmieniającego (...)

 • Dopuszczalna przerwa w stażu nauczyciela

  nie może przekroczyć przerwa w stażu (zwolnienie lekarskie przed porodem oraz urlop macierzyński), by po powrocie do pracy mogła kontynuować rozpoczęty przed porodem staż? Kwestie opisane (...)

 • Systemy czasu pracy

  przypadających w tym okresie. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem (...)

 • Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  przeciwstawiany socjalny i ekonomiczny interes nauczyciela, który, z jednego z powyższych powodów kwalifikuje się do wyboru do rozwiązaniu lub zmiany stosunku pracy. Powołane (...)

 • Czas pracy po zmianach

  wymiarowi pracy w porze nocnej. W Polsce dniami wolnymi od pracy są soboty, niedziele i określone święta. W takich dniach świadczenie pracy dozwolone jest tylko w (...)

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

  nauczyciela mianowanego na zatrudnienie w niepełnym wymiarze zajęć, ma jedynie znaczenie dla oceny jego gotowości do pracy. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy (...)

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  pełnieniu obowiązków nauczyciela i dyrektor szkoły z mocy prawa w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  wykonywania przydzielonej pracy, szkoli w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz obsługi maszyn i urządzeń, a także zapoznaje z podstawowymi (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.  Rada rodziców ma prawo do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela. Praca nauczyciela, (...)

 • Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

  następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (§ 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane