Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

sortuj według: trafność, data

 • Karta Nauczyciela24 Września 2008

  różnych narodów, ras i światopoglądów.  Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27 Sierpnia 2007

  pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. 3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez konieczności uzyskania (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela3 Września 2012

  w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców1 Września 2017

  ; opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; opiniowanie uchwał dotyczących prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole. W odpowiedzi na postulaty (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli14 Maja 2012

  niezdolności do pracy, uzasadniającej zwolnienie nauczyciela, wlicza się również dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia stosunek pracy nauczyciela (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku18 Grudnia 2007

  art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela (w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę). Zgodnie z tymi przepisami stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu na (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu9 Grudnia 2004

  oceną pracy. W tym celu może on złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela14 Grudnia 2004

  zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych, zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych, zajęć dydaktycznych (...)

 • Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna10 Maja 2005

  emeryturę (2006 rok) nauczyciela, który nabył ewentualne uprawnienia w tym względzie, w zakresie stażu pracy w zawodzie w okresie zatrudnienia przez nasze stowarzyszenie (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu14 Grudnia 2004

  mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy. Staż przerywa się w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu: -- czasowej niezdolności do pracy (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?10 Września 2017

  , czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli10 Lutego 2004

  Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieliPraca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców18 Listopada 2009

  . 3-5 - po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy. 3. System przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 16, wprowadza się w układzie zbiorowym (...)

 • Czy i jak można zwolnić nauczyciela - opinia prawna9 Grudnia 2005

  pracy na podstawie mianowania są przepisy Karty Nauczyciela, a w szczególności art. 11 Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, kodeks pracy znajduje (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?13 Września 2017

  są zmniejszane z tytułu usprawiedliwionej nieobecności w pracy ale nie w sposób proporcjonalny, to są one uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie (...)

 • Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich14 Grudnia 2004

  akademickim w uczelni niepaństwowej nawiązuje się w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje w imieniu uczelni organ wskazany w jej statucie. W jaki sposób (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia28 Czerwca 2017

  decyzję dyrektora szkoły uznaniową. W razie odmowy udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może dochodzić swoich roszczeń w tym przedmiocie na drodze sądowej w trybie przepisów (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27 Sierpnia 2007

  odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.  3. Okresów niezdolności do pracy, o których (...)

 • Czas pracy nauczyciela8 Grudnia 2004

  określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, (...)

 • Wymiar urlopu nauczycielskiego14 Grudnia 2004

  urlopów. W ramach tych 35 dni nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. W przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy nauczyciela (...)

 • Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich14 Grudnia 2004

  ? Nauczycielowi akademickiemu przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?13 Sierpnia 2017

  rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  placówkach, (...)

 • Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli - opinia prawna16 Listopada 2005

  nauczyciela mianowanego nowych zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy. Tak więc pogląd o dopuszczalności stosowania do stosunku pracy tych nauczycieli wypowiedzenia zmieniającego (...)

 • Systemy czasu pracy3 Czerwca 2011

  przypadających w tym okresie. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem (...)

 • Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?5 Marca 2013

  przeciwstawiany socjalny i ekonomiczny interes nauczyciela, który, z jednego z powyższych powodów kwalifikuje się do wyboru do rozwiązaniu lub zmiany stosunku pracy. Powołane (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane