Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  może być ograniczony do części spadku.§ 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego (...)

 • Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

  obejmujące dokonanie spisu inwentarza może trwać bardzo długo, to jeżeli zna Pani składniki majątku wchodzącego w skład spadku, radzimy od razu wnieść wniosek o dział spadku ze wskazaniem (...)

 • Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

  spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku. Jeżeli dziedziczenie następuje, tak jak w opisanym przypadku, z ustawowy, a dział spadku następuje między zstępnymi (...)

 • Porada prawna na temat zwrot spadku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zwrot spadku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Roszczenia między spadkobiercami

  dotyczy majątku spadkowego traktowanego jako całość, spadkobierca ma udział w spadku, a nie w poszczególnych składnikach spadku. Zarząd spadkiem sprawują współspadkobiercy. (...)

 • Obliczenie zachowku a darowizna

  niż na dziesięć lat przed otwarciem spadku." podobnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 4 kwietnia 2013 roku, V ACa 842/12: "Gdy brak jest aktywów spadku zgodnie z art. (...)

 • Dziedziczenie roszczeń majątkowych

  , czy sąd musi moje \"nieprzyjęcie spadku\" uszanować? Przeważnie ustawy regulujące roszczenia o zwrot wywłaszczonych nieruchomości regulują kwestię kto może ubiegać się o zwrot (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  cudzoziemcu   100 zł  od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu   500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  cudzoziemcu   100 zł od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu   500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu (...)

 • Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

  należności. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, kwoty należnych nadpłat i zwrotów podatku, a także (...)

 • Dwa postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku

  postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł (...)

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

  możliwością rozliczenia nadpłaty jest jej zwrot. Aby uzyskać zwrot należnej spadkodawcy nadpłaty, spadkobiercy muszą złożyć w organie podatkowym prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

   Zwrot świadczenia, o którym mowa w ust. 2, można nakazać, jeżeli czynność prawna została podjęta po ogłoszeniu upadłości i przed obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 • Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  nienależny zwrot wydatków jest małej wartości, to sprawca tego czynu zabronionego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.  Jeśli zaś kwota narażona na nienależny zwrot (...)

 • Kurator spadku - obowiązki podatkowe

  wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą, i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku. Kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Do sprawowania zarządu stosuje (...)

 • Majątek wspólny małżonków

  ;        Pan Franciszek z dwójką braci nabył po rodzicach dom w spadku. W wyniku działu spadku nieruchomość przypadła Panu Franciszkowi, który (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  komandytariusza odpowiada według zasad określonych w prawie spadkowym (art. 1030 KC i nast. w zw. z art.2 KSH). Do czasu przyjęcia spadku odpowiada on tylko ze spadku, natomiast z chwilą zlania (...)

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

  zgromadzonych w tych funduszach.   10. Zwrot środków zgromadzonych na IKE powinien nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Art. 38.1. Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot (...)

 • Spadek

  zgody co do sposobu dokonania działu spadku. W takiej sytuacji to sąd decyduje o sposobie działu spadku, oczywiście z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Sąd może więc postanowić o sprzedaży

 • Postępowanie nakazowe wobec zmarłego dłużnika

  czasu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku. Od chwili przyjęcia spadku egzekucja może być kierowana nie tylko do przedmiotów wchodzących w skład spadku, ale także do przedmiotów (...)

 • Interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku

  stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli na skutek nabycia prawa do spadku ulegnie polepszeniu jej sytuacja w zakresie przysługującego jej prawa. W orzecznictwie sądowym zakres osób mających interes (...)

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

  nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Art. 38. 1. Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na IKE jest dokonywana w formie pieniężnej.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje (...)

 • Odliczenie kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w PIT za 2018 rok

  wydatków na działalność badawczo-rozwojową za zmarłego podatnika przez przedsiębiorstwo w spadku. Nieodliczoną kwotę ulgi odlicza przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli kwoty tej zmarły (...)

 • Zwrot nieruchomości a dziedziczenie

  stosunków cywilnoprawnych, a więc mające charakter cywilnoprawny. Nie wchodzą w skład spadku prawa i obowiązki wynikające z innych stosunków prawnych. Do spadku nie należą prawa (...)

 • Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

  majątkowej małżeńskiej, zatem dokonując działu spadku w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie składu majątku małżonków (zmarłego i wdowy). Nie może bowiem dojść do sytuacji, w której (...)

 • Pozew o zachowek

  i wartości całego spadku. Obejmuje on zatem aktywa (stan czynny), jak i pasywa (stan bierny) spadku. Do spisu wciąga się majątek oraz długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu (...)

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CZY JEST TO MOŻLIWE....

  Zona tak umilała mi życie że dla świetego spokoju wyprowadziłem się. Teraz jestem w trakcie sprawy rozwodowej.Czy jest możliwe aby żona mogła (...)

 • zachowek

  Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, (...)

 • Podatek od spadku i......komornik

  Odziedziczyłem spadek po ojcu,jednak tylko na papierze.Całością masy spadkowej zarządza (i czerpie z tego zyski)konkubina ojca (która nie ma żadnego (...)

 • Podział spadku - proszę o pilna pomoc

  Witam! W marcu 2012 nabyłam spadek po zmarłym ojcu, w którym jest mieszkanie.Ojciec nabył to mieszkanie w ramach spadku po swojej matce w 2005 roku. (...)

 • Spadek z długami

  Witam mam na imię Mirek. Mam żonę i dwójkę nieletnich dzieci. Mam również dwóch braci, z których jeden ma żonę i dwójkę nieletnich dzieci (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.