Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  ;wce ZUS, pocztą. Na PUE ZUS udostępniono wniosek ZUS RP 1E, który wypełnia się i wyyła elektronicznie. Do wysyłki niezbędny jest profil zaufany e-PUAP lub kwalifikowany (...)

 • „Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

  Rady Ministrów" – powiedział Adam Abramowicz. Wyjaśnienia MPiT ws. Małego ZUS-u Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u, muszą w ciągu 7 dni zgłosić (...)

 • Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  internet – przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Formularz wniosku o emeryturę pomostową jest oznaczony jako ZUS  Rp-1Epom. Do wniosku o emeryturę trzeba dołączyć: zaświadczenia (...)

 • Porada prawna na temat zus rp - 70

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zus rp - 70, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

  internet – przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Formularz wniosku o emeryturę pomostową jest oznaczony jako ZUS  Rp-1Epom. Do wniosku o emeryturę trzeba dołączyć: zaświadczenia (...)

 • Emerytury dziś i jutro...

  emerytalnych. Nowe druki to: wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku (ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  doprecyzo­wanie podmiotów, wobec których zostanie zastosowana sankcja karna w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium RP towaru bez wymaganych oznaczeń. W stosunku do (...)

 • Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

  potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA): gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu, orzeczenie komisji lekarskiej. Niewykorzystanie drogi odwoławczej w ZUS spowoduje odrzucenie przez sąd odwołania opartego tylko na orzeczeniu

 • Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

  zakład pracy do pracownika. Dokumenty należy przekazać tylko w oryginale. ZUS przyjmie również ich N1kserokopie lub odpisy, ale muszą być one potwierdzone notarialnie. Po wykorzystaniu akt, (...)

 • Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

  Publikujemy poniżej obowiązujący wzór druku ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną, wraz z wzorem druku ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną. Postępowanie o przyznanie (...)

 • Cyberbezpieczeństwo wdrożone

  RP ma za zadanie zapewnienie informacji o bieżącym stanie bezpieczeństwa teleinformatycznego niezbędnego do oceny sytuacji i stanu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce. System będzie dokonywał

 • Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja

  bieżąco do ZUS w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA) wszystkich danych (pracowników i zleceniobiorców) niezbędnych do ustalenia prawa do wybranego świadczenia emerytalnego (...)

 • Zmiany w emeryturach i składkach ubezpieczeniowych!

  składek lub następcy prawnego, z którym ZUS mógłby rozliczyć się z powstałej nadpłaty. Stanowi to ograniczenie w zakresie zwrotów nadpłat dokonywanych przez ZUS. Co (...)

 • ZUS realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podstawy wymiaru zasiłków

  wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowywał prawa w okresie pobierania zasiłku. Zaświadczenie nie będzie niezbędne w przypadku, gdy w poprzednio składanym w ZUS formularzu ZUS (...)

 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

  traktowany jest obecnie przez organy podatkowe i ZUS jako osoba nadal prowadząca tę działalność, do chwili jej likwidacji. Argumentacja taka narusza wyrażoną w Konstytucji RP zasadę praworządności, (...)

 • Przejście na emeryturę a zatrudnienie

  przez okres ponad 10 lat przekracza 250% średniej krajowej. Czy muszę załączyć zaświadczenie ZUS Rp-7 z drugiej firmy, biorąc pod uwagę argumentację z pytania 2? Jeśli moja umowa w drugiej (...)

 • Czym jest informacja publiczna?

  pracowali lub byli wcześniej lekarzami orzecznikami w ZUS" (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z roku 2003, sygn. akt II SA 2870/2003, LexPolonica nr 365014). „Nie jest dopuszczalna sytuacja

 • Składki ZUS. Nie płaciłeś? Teraz ci darują

  poszkodowanych. Według stowarzyszenia projekt zawiera zbyt dużo niejasności oraz ograniczeń, które są widoczne na pierwszy rzut oka. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl abolicja, składki ZUS, firma, (...)

 • Pozorność zatrudnienia

  . ZUS może jedynie kwestionować wymuszenia dokonane przez rzekomych ubezpieczonych. Pamiętać należy, że pracownik nie jest pozbawiony obrony. Może przecież taką decyzję ZUS zaskarżyć i (...)

 • Egzekucja z udziału w składniku majątku spadkowego - opinia prawna

  . Jedyne ryzyko może się wiązać z ewentualnym wszczęciem przez ZUS postępowania o wyjawienie majątku dłużnika. Zgodnie z art. 913 KPC,  wierzyciel, który wykaże, że na skutek prowadzonej

 • Oto nowe zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych

  . To rozpocznie właściwe prace nad ustawą i ma nastąpić zgodnie z porządkiem obrad na najbliższym, 15-tym posiedzeniu Sejmu RP, odbywającym się w dniach 23 - 25 maja 2012 r.(RO) ZUS, zmiany, (...)

 • NSA zdecyduje co z ekspertyzami w sprawie OFE

  Trybunału Konstytucyjnego jest elementem tego postępowania. Rozstrzygnięcie sprawy o udostępnienie opinii przez Kancelarię Prezydenta RP leży w gestii NSA. Działania Kancelarii Prezydenta RP (...)

 • Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

  VAT na terytorium RP. Wszelkie inne czynności niewymienione w powyższym wykazie nie są objęte podatkiem VAT na terytorium RP. W związku z tym, iż w analizowanym przypadku świadczenie usług (...)

 • Obywatelstwo dziecka

  RP, to jeżeli Pani dziecko spełniać będziecie warunki, jakie konieczne są dla uzyskania świadczeń np. z ZUS, to nie będzie ku temu żądnych przeszkód. obywatelstwo, obywatel, międzynarodowe

 • ZUS o emeryturach dla 60-latków

  sprawa trafiła do jego rozpatrzenia i do dnia wejścia nowelizacji w życie nie byłaby rozstrzygnięta. W przypadku zaś, gdy sąd zasądziłby emeryturę, oddział ZUS powinien składać apelację.Po (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane