Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

  dziedziczenia ustawowego, jak również zrzeczenie się jedynie prawa do zachowku. Należy przy tym pamiętać, iż skutki prawne zrzeczenia się dziedziczenia nie (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  obdarowana później.Art. 1002. Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób (...)

 • Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

  obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do zachowku, jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. (...)

 • Porada prawna na temat zrzeczenie się prawa do zachowku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zrzeczenie się prawa do zachowku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Żądanie zachowku od obdarowanego - opinia prawna

  ich zachowek. Do zapłaty zachowku może być wtedy zobowiązany współspadkobierca ustawowy, który otrzymał darowiznę doliczoną do spadku. Odpowiedzialność spadkobiercy (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.  3. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaganych (...)

 • Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

  się do notariusza i zawarcie umowy uchylającej umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia. Rzecz jasna pomiędzy tymi samymi podmiotami, które zawarły tą pierwszą umowę. Zrzeczenie (...)

 • Zrzeczenie się prawa do spadku

  zachowku po rodzicach. Czy zrzeczenie się przez siostrę prawa do zachowku w formie ugody zabezpieczy moje interesy - tzn uniemożliwi skuteczne roszczenie do rzeczy (...)

 • Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  powołani do spadku z ustawy. Tym samym nigdy nie będzie tak, że do zachowku uprawieni będą i zstępni, i rodzice, albowiem osoby te należą do różnych kręgów (...)

 • Pozbawienie uprawnionego zachowku

  . uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, uprawnienie do zachowku opiera się na istnieniu więzi rodzinnej (...)

 • Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

  zachowku jest uprawniony np. wnuk to do wartości przysługującego mu zachowku dolicza się darowiznę dokonaną na rzecz jego ojca, czyli syna spadkodawcy. Na należny zachowek zalicza (...)

 • Kodeks cywilny

  § 1 nie stosuje się.§ 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.Art. 109[3]. Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności (...)

 • Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

  postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Przykład

 • Prawo celne - Kodeks celny

  informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, (...)

 • Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

  zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. (...)

 • Zachowek od obdarowanego (jak długo skuteczne jest roszczenie o niego) - opinia prawna

  otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko (...)

 • Stosunki rodzinne a spadek

  powołanego w drodze testamentu. Zrzeczenie się spadku ma jednak takie znaczenie dla powołanego w drodze testamentu, że nie będą mogli uprawnieni do zachowku spadkobiercy ustawowi (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  przejęcie ścigania łączy się z przekazaniem przez państwo obce tymczasowo aresztowanego, art. 598 stosuje się. § 4. Do dowodów zebranych za granicą przed przejęciem ścigania (...)

 • Obliczenie zachowku a darowizna

  należy, iż zwrot ten odnosi się jedynie do kręgu osób, które o zachowek mogą się ubiegać. Nie można zatem utożsamiać prawa do zachowku z koniecznością (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.Art. 183[8]. § 1. Sąd aż do zamknięcia pierwszego (...)

 • Zrzeczenie się zachowku

  jest to, że zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Zrzeczenie (...)

 • Zrzeczenie się dziedziczenia

  spadkobiercy ustawowego, a więc nie tylko prawa do dziedziczenia z ustawy, ale także prawa do zachowku1 (o zachowku będzie jeszcze mowa w dalszej części opinii). Zrzeczeniem (...)

 • Wysokość zachowku

  uprawnionego do zachowku prawa do jego dochodzenia, a jedynie naraża go na odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania umowy.Taka umowa może być zawarta również (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])

  wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.  3. Do wykonywania prawa autorskiego (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wierzytelności stosuje się do innych należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.Art. 237. Przepisu art. 236 ust. 1 nie stosuje się do pracowników upadłego (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wzywania do uzupełnienia braków. § 4. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu, oświadczenie, o którym mowa w § 1, może być złożone także do protokołu. § 5. Przepisów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odwołanie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku

  Witam. mam pytanie. Chcę wycofać się z umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Czy w takim razie zrzeczenie się dziedziczenia może zostać uchylone? (...)

 • Podział majątku

  Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg (...)

 • zachowek

  Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane