Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  . Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.§ 7. Jednostka budżetowa, której zobowiązanie zostało potrącone z wierzytelności podatnika, jest obowiązana wpłacić (...)

 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  , Jeżeli nie wyrażasz zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez męża, jeżeli mąż/żona zaciąga zobowiązanie tylko odnośnie swojego majątku osobistego oraz jeżeli zobowiązanie powstało (...)

 • Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

  decyzję dokonuje wymiaru podatku – obowiązek podatkowy zostaje przekształcony w konkretne zobowiązanie podatkowe ustalone w tej decyzji. Zobowiązanie to powstaje z dniem doręczenia decyzji (...)

 • Porada prawna na temat zobowiązanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zobowiązanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”) Czego dotyczy zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 Ustawy? Odp.: Zobowiązanie

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  opłaty został skonkretyzowany, czyli przekształcił się w konkretne zobowiązanie. Stąd też obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, ale rozumiany jako zobowiązanie (...)

 • Gwarancja bankowa

  gwarancji to oświadczenie innego banku potwierdzające zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej. Bank, który dokonuje potwierdzenia sam zaciąga określone zobowiązanie, (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  prawa do ulgi, co najmniej na 2 miesiące przed upływem terminu trzyletniego, organ podatkowy ma na wydanie decyzji 5 lat. Dodatkowe zobowiązanie w VAT Dodatkowe zobowiązanie w podatku od (...)

 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego - opinia prawna

  utraty prawa do ulgi, co najmniej na 2 miesiące przed upływem terminu trzyletniego, organ podatkowy ma na wydanie decyzji 5 lat. Dodatkowe zobowiązanie w VAT Dodatkowe zobowiązanie w podatku (...)

 • Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

  ; określającą sposób spłaty zobowiązania z nowej podstawy. Czy zabezpieczenie rzeczowe przechodzą na nowe zobowiązanie? Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym (...)

 • Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

  przypadku przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje, po przerwie biegu terminu przedawnienia, termin ten zaczyna biec od nowa. Należy

 • Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

  należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne. Jeżeli u takich podatników zobowiązanie podatkowe w danym miesiącu nie wystąpiło

 • Zobowiązanie niezupełne

  pozwie dłużnika do sądu, a tam dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, to wierzyciel nie uzyska wyroku zasądzającego świadczenia na jego rzecz. Dłużnik może jednak wykonać zobowiązanie i wtedy (...)

 • Zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny a odpowiedzialność małżonków

  ;  Jeśli zobowiązanie przekracza zakres zwykłych potrzeb rodziny, to nie oznacza, że drugi małżonek nie będzie wcale za to zobowiązanie odpowiadał. Małżonek, który nie działał, (...)

 • Podatek od darowizny od matki

  . 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (m.in. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn), nie powstaje, jeżeli

 • Podatek od nieruchomości

  ) – zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstające w wyniku doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie (np. podatek od nieruchomości) nie powstaje, jeżeli (...)

 • Poręczenie spłaty kredytów udzielonych spółce z o.o. w upadłości - opinia prawna

  zobowiązanie dłużnika, może zatem wynikać z umowy, jednostronnej czynności prawnej, itp. Zatem jak wprost wynika z przytoczonego artykułu 876 kodeksu cywilnego w razie niespełnienia przez dłużnika (...)

 • Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

  przyjęcia poglądu, że termin ten od dnia 1 września 2005 r. biegnie na nowo, o ile po tej dacie nie doszło do jego przerwania poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego. przedawnienie, zobowiązanie (...)

 • Przedawnienie zobowiązania a przychód

  , zobowiązanie, przychód, inne nieodpłatne przychody, PIT-8C

 • Decyzja a przedawnienie

  2009 r. zobowiązanie nie powstanie (poprzednia decyzja została uchylona i nie ma jej w obrocie prawnym). Jeżeli jednak organ pierwszej instancji wyda ponownie decyzję do końca 2009 r. a podatnik złoży

 • Przedawnienie podatku od nieruchomości

  ustalającej podatek od nieruchomości) – zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstające w wyniku doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie (np. podatek (...)

 • Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

  następujące wnioski:  istnieją trzy sposoby wygaśnięcia zobowiązań, ale konkretne zobowiązanie wygasa tylko jeden raz;  jeżeli zobowiązanie wygaśnie na skutek zapłaty podatku, (...)

 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe a prawo wspólnotowe

  . przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Polska); http://curia.europa.eu podatek VAT, nieprawidłowości w deklaracji, podatnik, sankcja w VAT, dodatkowe zobowiązanie podatkowe, prawo wspólnotowe, (...)

 • Zobowiązanie niezupełne (naturalne)

  Czym jest zobowiązanie niezupełne (naturalne)? Zobowiązanie niezupełne (naturalne) to takie zobowiązanie, które jest pozbawione przymusu państwowego. Oznacza to, iż co prawda (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  , kiedy zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Zobowiązania podatkowe powstające z mocy prawa Zobowiązanie podatkowe powstające z mocy samego prawa (np. w podatku dochodowym od osób (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane