Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  , wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Zawód

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  zmiana nie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w umowie z funduszem. Jakie zmiany dotyczą funduszy inwestycyjnych zamkniętych? W wyniku zmiany art. 117 ust. 3, art. 118 ust. 1 i 3, (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  zapisu, bo pozwala odsunąć od orzekania sędziów posiadających inne obywatelstwo. Zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa Zmiany oznaczają pozbawienie kandydatów do SN prawa (...)

 • Porada prawna na temat zmiany2013

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiany2013, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  /radzie gminy przynajmniej raz w czasie jej kadencji (art. 32 ustawy). Procedura niniejsza może również doprowadzić do zmiany planu miejscowego. Jak gmina przystępuje do zmiany planu? Wó

 • Jak powiększyć skład osobowy spółki jawnej - opinia prawna

  ;w KRS (art. 26 § 1 pkt 3 i § 2 k.s.h. w związku z art. 38 pkt 4 k.r.s.). Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki, dołącza się tekst jednolity tej umowy, zgodnie z art. 9

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  zawieszania wy­ko­nywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wiążą się zmiany wprowadzane do innych ustaw: zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. To samo dotyczy odpowiednio zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie w czasie trwania stosunku

 • Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

  wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze (...)

 • Reforma edukacji

  ;pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne wynikające ze zmiany struktury

 • Błąd w obliczeniu ceny a sprostowanie - opinia prawna

  formalnej tekstu oferty, błędów rachunkowych lub pisarskich, a poprawienie błędu nie może prowadzić do zmiany poszczególnych warunków oferty, w tym zmiany ceny. Warunkiem zakwalifikowania (...)

 • Prawo bankowe

  następuje zmiana w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zmiany statutu banku lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Akcjonariusz występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. (...)

 • Jakie zmiany szykują się w VAT?

  przez podatnika. Jakie zmiany przewidziano w zakresie kas fiskalnych? Proponowane zmiany w art. 111 w zakresie regulacji dotyczących stosowania kas fiskalnych dotyczą dwóch kwestii. Uchylenie (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  Prezesa UKE z wnioskiem o interwencję w przypadku niezrealizowania albo realizowania jego uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru niezgodnie z przepisami ustawy, rozporządzenia lub wnioskiem

 • Zgłoszenie do KRS zmiany w składzie wspólników

  spółki, czy zmiany w składzie zarządu to zmiany takie również podlegają zgłoszeniu na odpowiednich formularzach. Zgodnie z art. 78 prawa o ruchu drogowym, w razie przeniesienia na inną osobę (...)

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

  wprowadzania nowych inwestorów do sp. z o.o. jako wspólników bez zmiany postanowień jej umowy. W tym zakresie dla usunięcia rozbieżności w orzecznictwie należałoby postulować (...)

 • Zmiana umowy zawartej w trybie przetargu

  wyższej. Klauzule te powinny wprost wskazywać na dopuszczalność zmiany ustalonego wynagrodzenia, terminu wykonania zobowiązania lub zmiany przedmiotu zamówienia w sytuacji zaistnienia (...)

 • Oświata po zmianach

   § 1 oraz w tytule rozdziału 4 w dziele IV - są konsekwencją powyższej zmiany. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela

 • Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

  zawodów w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz organizacji pracy małych zespołów. Uwzględniono również zmiany

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  . zmiany w systemie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, a także wypłata dodatku za wyróżniającą pracę, ma jednak wejść w życie w innych terminach. Jakie zmiany w finansowaniu (...)

 • Projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, czyli nowe ograniczone prawo rzeczowe "dług gruntowy"

  prawo to powinno być wyrażone w oznaczonej sumie pieniężnej. Umowa o skutku rozporządzającym oraz wpis są koniecznymi przesłankami przeniesienia, zmiany treści długu gruntowego oraz zmiany (...)

 • Zmiany w ksh - spółki kapitałowe

  notarialnego.     Zmiany w Kodeksie spółek handlowych, odnoszące się wyłącznie do spółek akcyjnych. Nowelizacja wprowadza nieliczne zmiany dotyczące zakładania spółki (...)

 • Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

  odwoławczy w drodze decyzji postanowień zawierających taką interpretację w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji. Rozwiązanie takie byłoby bowiem - (...)

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  wykonywanej już umowy ustawa wprowadza pewne wyjątki. I tak dopuszczalne jest wprowadzanie zamian do umowy, gdy: wprowadzone do umowy zmiany są korzystne dla zamawiającego - oczywiście zmiany (...)

 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

  kapitału bez zmiany umowy spółki i określające tylko jego maksymalną wysokość albo tylko jego termin, d) bez zmiany umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego będzie (...)

 • Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS

  przeprowadzki. W formularzu KRS-ZB zaznacza się zmiany dotyczące wspólników spółki. Zmiany takie nie muszą oznaczać konieczności dokonania zmiany umowy. Wspólnik może bowiem wystąpić (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • VAT 2011 - jakie zmiany ???

  Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy o VAT obejmują: 1) zmiany w zakresie stawek podatku VAT, 2) dostosowanie do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Jak założyć partię polityczną ?

  Proszę o poradę co muszę zrobić by założyć partię polityczną. (Dariusz) Jak założyć partię polityczną JJ No lasnie niech ktos napisze co (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane