Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  prywatności. Powodują zmiany również w obszarze zatrudnienia, m.in. zmiany w rozmowach rekrutacyjnych i potwierdzaniu przez pracodawców informacji podawanych (...)

 • Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

  modyfikacja (odliczenie 50% VAT-u nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku zakupu auta i prawo do odliczenia 50% VAT-u z faktury zakupu paliwa). W badaniu Tax Care i Idea Banku bariera w postaci (...)

 • Ważne zmiany w prawie karnym

  pełnomocnikaIstota zmiany polega na dopuszczeniu radców prawnych do udziału w postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika, w pełnym zakresie, a więc niezależnie (...)

 • Porada prawna na temat zmiany w wyrokach

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiany w wyrokach, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  którym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy. Przyjęcie tym samym poglądu, że obowiązek ponoszenia przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  polskim obywatelstwie lub znajomości języka polskiego. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH Zawód Geodeta w (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  jednym czasie zmiany statutu wchodziłyby w życie w różnych terminach. Zmiany w art. 27, 32 i 32a mają na celu dostosowanie polskich przepisów do ustawodawstwa (...)

 • Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

  kontaktów z dzieckiem; nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. Z punktu widzenia praktyki warto również zaznaczyć, że jeśli (...)

 • Szerszy dostęp do zawodów prawniczych

  , które legitymują się wysokim poziomem wiedzy w naukach prawnych oraz mają praktykę zawodową w innych zawodach prawniczych. Wpis na listę adwokatów lub radców (...)

 • Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej - opinia prawna

  tytułem darmym, gdy strony odraczają skutek tego zwolnienia (np. umowę zawierają w lipcu i postanawiają, że skutek zwolnienia z długu nastąpi w sierpniu), umowa zwolnienia z długu powinna (...)

 • Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

  są natomiast w tych kwestiach, w których przepisy nie przewidują wydania wyroku. W szczególności sąd orzeka postanowieniem w kwestiach proceduralnych, formalnych.   Jakie (...)

 • Immisje - jak się bronić

  nieruchomości w jakikolwiek sposób, to ma tym bardziej prawo do żądania zmiany sposobu korzystania z nieruchomości. W drugim z wyroków Sąd Najwyższy wskazał natomiast, (...)

 • Reforma służb specjalnych. Tak się zmienią

  zaznaczył, że po doświadczeniach i wyrokach sądów co do działań CBA za rządów Mariusza Kamińskiego jest pomysł powołania niezależnego od władzy wykonawczej niewielkiego ciała. Ma ono kontrolować (...)

 • Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

  odpowiednio przepisy o wyrokach. Stąd do powyższego przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprostowań wyroków. Przyjmuje się w doktrynie, że sprostowanie wyroku dotyczy (...)

 • Skarga na czynności komornika - zwrot opłaty

  skargę w całości. Sąd na posiedzeniu niejawnym w związku z pismem komornika umorzył postępowanie. Czy wnoszącemu skargę należy się zwrot kosztów sądowych? Czy powinien żądać zmiany (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności (...)

 • Uproszczenia w budownictwie

  budowlanych. W 2017 r., tak jak w latach poprzednich, przeważająca część legalizacji dotyczyła budynków jednorodzinnych (148 obiektów – co stanowi 46,3% wszystkich (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  przychodów i rozchodów na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli z powodu przekroczenia limitu przychodów musiałeś przejść na księgi podatkowe, (...)

 • NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  przesłanki, wskazując w art. 70 § 6 pkt 1 O.p., że dla zaistnienia skutków materialnoprawnych konieczne jest dokonanie zawiadomienia w sposób i trybie przewidzianym w (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  i sędziów okręgu, jako warunku skutecznego podejmowania uchwał (bezwzględną większością głosów); zmiany zasad powoływania sędziów wizytatorów; zmiany (...)

 • Zmiany dotyczące Krajowego Rejestru Karnego

  prawomocnych wyrokach skazujących m.in. za oszustwo finansowe, korupcję czy udział w organizacji przestępczej, szkodzących finansowym interesom Wspólnot Europejskich.Podstawa prawna: Ustawa (...)

 • Prawo bankowe

  następuje zmiana w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zmiany statutu banku lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Akcjonariusz występuje z wnioskiem, (...)

 • Unijne środki tylko dla uczciwych przedsiębiorców - zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym

  Skąd zmiany w Krajowym Rejestrze Karnym?Do Sejmu trafił niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Dotyczy on dostosowania przepisów do rozporządzenia

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich (...)

 • Kierujący pojazdami

  kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów; 6) zasady prowadzenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża

  Czy ktoś może mi powiedzieć co powinnam zrobić, mój narzeczony jest po rozwodzie i ma z pierwszego małżeństwa 1 dziecko. Zamierzamy wziać ślub, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

  Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane