Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  polskim obywatelstwie lub znajomości języka polskiego. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU GEODETY W ZAKRESIE GEODEZYJNYCH POMIARÓW PODSTAWOWYCH Zawód Geodeta w (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  jednym czasie zmiany statutu wchodziłyby w życie w różnych terminach. Zmiany w art. 27, 32 i 32a mają na celu dostosowanie polskich przepisów do ustawodawstwa (...)

 • Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

  Jeśli chcemy, to możemy zarejestrować się w jednym z punktów obsługi. Gdzie ich szukać? Sprawdź TUTAJ. Sama rejestracja jest bezpłatna. Aby otrzymać viaBOX, trzeba będzie jednak wpłacić (...)

 • Porada prawna na temat zmiany w viatoll

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiany w viatoll, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Autostrady w Polsce. NIK o ich "wstydliwym problemie"

  dziś na system viaTOLL stosowany w przypadku ciężarówek. Wprowadzony również w samochodach osobowych skróciłby czas oczekiwania na bramkach. Samochód wyposażony w urządzenie (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.6a. W celu ustalenia wartości zużytych w pozarolniczej działalności (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  przychodów i rozchodów na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli z powodu przekroczenia limitu przychodów musiałeś przejść na księgi podatkowe, (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  i sędziów okręgu, jako warunku skutecznego podejmowania uchwał (bezwzględną większością głosów); zmiany zasad powoływania sędziów wizytatorów; zmiany (...)

 • Prawo bankowe

  następuje zmiana w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zmiany statutu banku lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Akcjonariusz występuje z wnioskiem, (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2, 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. To samo dotyczy odpowiednio zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia na życie (...)

 • Kierujący pojazdami

  kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów; 6) zasady prowadzenia (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych;sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  , w których umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli.  W art. 58 w ust. 3a dodano regulację stanowiącą, że w sytuacji (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  przyśpieszyć załatwienie sprawy przez przedsiębiorcę. Dotychczas nagminna była praktyka odsyłania przedsiębiorców lub nieprzyjmowania wniosków, którzy do składanego pisma (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. 2. Zasady wyrażone w ust. (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  ;źniej niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza (...)

 • Oświata po zmianach

  -konsultantów z Polski.  Bezpieczeństwo w szkole W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, włożono (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie w sprawie zmiany danych zawartych w zgłoszeniu celnym, innych niż określone w ust. 3. Na postanowienie w sprawie (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów (...)

 • Kodeks wyborczy

  , tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na (...)

 • Plany zmian w transporcie drogowym

  (załącznik nr 3 lp. 2.16). Zmiana w ustawie o czasie pracy kierowców oraz stosowne zmiany w ustawie o transporcie drogowym wynikają z konieczności zmiany przepisów (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości. 2. Wykorzystane (...)

 • Reforma edukacji

  . – opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Zmiany (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Mandat za Viatoll

  Witam. Ostatnio znajomy ciągnął moim samochodem przyczepkę. Miał zainstalowany viabox. Niestety, na skutek błędnego działania urządzenia, mimo (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • koszty korzystania z viaToll

  Witam, czy koszty korzystania w firmie z systemu viaToll można zaliczac do kosztów uzyskania przychodów? W większości tak bartekk9

 • Dodatkowe obowiązki

  Od kilki lat pracuje na stacji paliw. Ostatnim czasem, do obowiązków pracowników doszła obsłga systemu Viatoll. Zostało to narzucone odgórnie, nikt (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane