Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  na podstawie tego przepisu są ujęte odrębnie w ust. 7.Zmiany art. 98 ust. 6-8 mają na celu harmonizację tych przepisów z brzmieniem przepisu ust. 1 i 2.Zmiana art. 99 związana jest z ze zmiana (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  prowadzi do przeniesienie informacji mających charakter ofertowy ze statutów funduszy inwestycyjnych do prospektów informacyjnych, która to zmiana wynika ze zmiany art. 18.Zmiana art. 93 ust. (...)

 • Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

  nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,   3)  4.607 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Obowiązuje od: 2003.01.01 (zmiana: Dz. U. 2002 r., Nr 200, (...)

 • Porada prawna na temat zmiana

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Oświata po zmianach

  bezpośrednio uczniowie.  Natomiast zmiana art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskiwania przez organ prowadzący szkołę leśną, w przypadku zamiaru likwidacji (...)

 • Zmiany w spółce z o.o - formularze

  w spółce utworzył. Natomiast, dla dokonania zmiany przedmiotu działalności i siedziby spółki wymagana jest zmiana umowy. Jeżeli chodzi o sposób reprezentacji spółki – to jej zmiana (...)

 • Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

  określona w umowie spółki?czy zmiana umowy spółki jest skuteczna?czy dokonana zmiana umowy spółki ma wpływ na jej dalsze funkcjonowanie?Rozwiązanie przedstawionych kwestii (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy konieczna jest również zmiana w art. 207 ust. 11. Zmiany dotyczące dokumentów wytworzonych (...)

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  skorzystanie przez zamawiającego z prawa odstąpienia. Przesłanką może być wyłącznie taka zmiana okoliczności, która ma charakter istotny. Zmiana okoliczności ma charakter istotny wtedy, (...)

 • Zmiana statutu spółki akcyjnej

  . 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 68 poz. 450). handlowe, statut, spółka, akcyjna, zmiana

 • Zmiana danych KRS

  , iż skoro zgromadzenie ma podjąć m.in. uchwałę o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby), to protokół takiego zgromadzenia musi zostać spisany przez notariusza (art. 255 par. 3 k.s.h.). ZMIANA (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  par. 4 k.p. każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Z kolei wynagrodzenie za pracę jest istotnym składnikiem umowy o pracę, którego zmiana wymaga albo dokonania (...)

 • Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

  rynku pracy oraz jakości kształcenia. W szczególności rekomendujemy następujące rozwiązania:a. Zmiana systemu finansowania (zmiana algorytmu subwencjonowania) szkół i uczelni (...)

 • Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

  zmiany adresu siedziby, zmiana ta następuje w dniu faktycznej zmiany miejsca zamieszkania czy siedziby, zatem ten dzień będzie traktowany jako dzień, w którym zmiana zaistniała. Od tego dnia (...)

 • Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

  , zmiana, wiadukt, droga, łącznica, przekrój poprzeczny, pochylenie poprzeczne, jezdnia

 • Rozszerzenie powództwa

  ulega odroczeniu i pismo będzie doręczone pozwanemu (art. 193 § 3 kpc). Zmiana powództwa może nastąpić co do: żądania - zmiana powództwa ma miejsce wówczas, gdy powód żąda innego (...)

 • Zniesienie służebności gruntowej

  publicznej zapewnianej przez Gminę, będzie kluczowa z punktu widzenia realizacji tej drugiej przesłanki. służebność, służebność gruntowa, zniesienie służebności, uciążliwość, zmiana (...)

 • Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

  , którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, albo w przypadku zmiany sposobu korzystania z tego lokalu możliwa będzie zmiana (...)

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków

  kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie to dosyć skomplikowany proces: zmiana NIP na mój osobisty, przeprogramowanie kas fiskalnych, zmiana regonu (...)

 • Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

  zmiana zagospodarowania lub zmiana sposobu użytkowania terenu); złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 (...)

 • Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

  podwójnego opodatkowania, które zostaną zmienione w zakresie wyboru metody. Tym samym nie można oszacować definitywnie liczby osób fizycznych, których zmiana będzie dotyczyć. (...)

 • Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

  . 193, wynika, że zasadniczo zmiana powództwa nie jest uwarunkowana ani zgodą pozwanego, ani zgodą sądu. To sfera swobodnej dyspozycji strony powodowej. Problem ma się inaczej, jeżeli zmiana

 • Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

  jedynie zmiana stosunków polegająca na całkowitym ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego bądź na uzyskaniu przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymania się.  

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu

  , albo naruszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego lub warunków higieniczno-sanitarnych, albo zmiana obciążeń użytkowych bądź zmiana wyglądu obiektu budowlanego. Zmiana sposobu (...)

 • Zmiana zarzutów w postępowaniu karnym

  przestępstw (wiele takich samych przestępstw) zmiana postanowienia jest wymagana, jeśli zaś przyjmiemy, że czyn stanowi czyn ciągły (przestępstwo rozciągnięte w czasie), to zmiana postanowienia (...)

 • Zmiana siedziby spółki z o.o.

  spółki, zatem zmiana siedziby pociąga za sobą konieczność zmianę umowy spółki. Zgodnie z treścią art. 255 par. 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Zmiana nazwiska

  Po slubie przyjelam nazwisko meza ale teraz chcialabym powrocic do nazwsika panianskiego. czy jest to mozliwe jesli nadal jestesmy malzenstwem? czy mam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane