Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  emisyjnego. Aby więc objąć ochroną wywiązywanie się z obowiązków funduszu wskazanych w prospekcie emisyjnym konieczna była zmiana tego przepisu. Zmiana ust. 3 ma na celu ujednolicenie (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  na podstawie tego przepisu są ujęte odrębnie w ust. 7.Zmiany art. 98 ust. 6-8 mają na celu harmonizację tych przepisów z brzmieniem przepisu ust. 1 i 2.Zmiana art. 99 związana jest z ze zmiana (...)

 • Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

  nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,   3)  4.607 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Obowiązuje od: 2003.01.01 (zmiana: Dz. U. 2002 r., Nr 200, (...)

 • Porada prawna na temat zmiana

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Oświata po zmianach

  bezpośrednio uczniowie.  Natomiast zmiana art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskiwania przez organ prowadzący szkołę leśną, w przypadku zamiaru likwidacji (...)

 • Zmiany w spółce z o.o - formularze

  w spółce utworzył. Natomiast, dla dokonania zmiany przedmiotu działalności i siedziby spółki wymagana jest zmiana umowy. Jeżeli chodzi o sposób reprezentacji spółki – to jej zmiana (...)

 • Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

  określona w umowie spółki?czy zmiana umowy spółki jest skuteczna?czy dokonana zmiana umowy spółki ma wpływ na jej dalsze funkcjonowanie?Rozwiązanie przedstawionych kwestii (...)

 • Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy konieczna jest również zmiana w art. 207 ust. 11. Zmiany dotyczące dokumentów wytworzonych (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  prowadzenia składu podatkowego Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego wymaga w każdym przypadku uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Zmiana osoby prowadzącej (...)

 • Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  skorzystanie przez zamawiającego z prawa odstąpienia. Przesłanką może być wyłącznie taka zmiana okoliczności, która ma charakter istotny. Zmiana okoliczności ma charakter istotny wtedy, (...)

 • Zmiana statutu spółki akcyjnej

  . 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 68 poz. 450). handlowe, statut, spółka, akcyjna, zmiana

 • Zmiana danych KRS

  , iż skoro zgromadzenie ma podjąć m.in. uchwałę o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby), to protokół takiego zgromadzenia musi zostać spisany przez notariusza (art. 255 par. 3 k.s.h.). ZMIANA (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  par. 4 k.p. każda zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Z kolei wynagrodzenie za pracę jest istotnym składnikiem umowy o pracę, którego zmiana wymaga albo dokonania (...)

 • Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

  rynku pracy oraz jakości kształcenia. W szczególności rekomendujemy następujące rozwiązania:a. Zmiana systemu finansowania (zmiana algorytmu subwencjonowania) szkół i uczelni (...)

 • Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

  zmiany adresu siedziby, zmiana ta następuje w dniu faktycznej zmiany miejsca zamieszkania czy siedziby, zatem ten dzień będzie traktowany jako dzień, w którym zmiana zaistniała. Od tego dnia (...)

 • Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

  , zmiana, wiadukt, droga, łącznica, przekrój poprzeczny, pochylenie poprzeczne, jezdnia

 • Rozszerzenie powództwa

  ulega odroczeniu i pismo będzie doręczone pozwanemu (art. 193 § 3 kpc). Zmiana powództwa może nastąpić co do: żądania - zmiana powództwa ma miejsce wówczas, gdy powód żąda innego (...)

 • Zniesienie służebności gruntowej

  publicznej zapewnianej przez Gminę, będzie kluczowa z punktu widzenia realizacji tej drugiej przesłanki. służebność, służebność gruntowa, zniesienie służebności, uciążliwość, zmiana (...)

 • Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

  została oddana w użytkowanie wieczyste, albo w przypadku zmiany sposobu korzystania z tego lokalu możliwa będzie zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w odniesieniu

 • Likwidacja spółki cywilnej małżonków

  kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie to dosyć skomplikowany proces: zmiana NIP na mój osobisty, przeprogramowanie kas fiskalnych, zmiana regonu (...)

 • Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

  zmiana zagospodarowania lub zmiana sposobu użytkowania terenu); złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 (...)

 • Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

  podwójnego opodatkowania, które zostaną zmienione w zakresie wyboru metody. Tym samym nie można oszacować definitywnie liczby osób fizycznych, których zmiana będzie dotyczyć. (...)

 • Zmiana przedmiotu powództwa w II instancji

  . 193, wynika, że zasadniczo zmiana powództwa nie jest uwarunkowana ani zgodą pozwanego, ani zgodą sądu. To sfera swobodnej dyspozycji strony powodowej. Problem ma się inaczej, jeżeli zmiana

 • Zmiana sposobu użytkowania lokalu

  , albo naruszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego lub warunków higieniczno-sanitarnych, albo zmiana obciążeń użytkowych bądź zmiana wyglądu obiektu budowlanego. Zmiana sposobu (...)

 • Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

  jedynie zmiana stosunków polegająca na całkowitym ustaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego bądź na uzyskaniu przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymania się.  

 • Zmiana zarzutów w postępowaniu karnym

  przestępstw (wiele takich samych przestępstw) zmiana postanowienia jest wymagana, jeśli zaś przyjmiemy, że czyn stanowi czyn ciągły (przestępstwo rozciągnięte w czasie), to zmiana postanowienia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Zmiana nazwiska

  Po slubie przyjelam nazwisko meza ale teraz chcialabym powrocic do nazwsika panianskiego. czy jest to mozliwe jesli nadal jestesmy malzenstwem? czy mam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane