Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

  zamieszkania dziecka przy matce, zmiana miejsca zamieszkania dziecka powinna być podjęta za zgoda i w porozumieniu z ojcem dziecka, który także ma prawo do sprawowania (...)

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  dnia urodzenia dziecka; śmierci matki dziecka; porzucenia dziecka przez matkę. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła (...)

 • Władza rodzicielska przy rozwodzie

  miejsce zamieszkania. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, (...)

 • Porada prawna na temat zmiana zamieszkania dziecka

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana zamieszkania dziecka, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub (...)

 • Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

  danego państwa nie jest obowiązany zarządzić wydanie dziecka, jeżeli osoba sprzeciwiająca się wydaniu dziecka wykaże, że istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  zwierać:  imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej;  datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;  adres zamieszkania (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  oryginałem  przez płatnika składek lub ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję, dokument potwierdzający wiek dziecka. Nieubezpieczona matka (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  obszaru właściwości.Art. 569. § 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania (...)

 • Jak rozwiązać problemy dotyczące opieki nad dzieckiem, gdy rodzice się rozstają - opinia prawna

  , którym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, z wnioskiem o powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej.Ograniczenie władzy rodzicielskiej orzekane jest, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła (...)

 • Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

  rodzinnego. Zasiłek rodzinny przysługujący rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się oraz dodatki z tytułu urodzenia (...)

 • Ochrona polskich dzieci

  Dziecka.  Każdy wniosek - ze względu na to, że dotyczy dziecka - wymaga szybkich działań. Dlatego będzie wysyłany przez Ministra Sprawiedliwości do adresata pocztą elektroniczną lub

 • Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

  tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone (...)

 • Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

  świadczenia na to dziecko; w sytuacji zmiany świadczenie w wysokości odpowiadającej nowej grupie wiekowej wypłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; Kiedy (...)

 • Jakie zmiany i od kiedy w świadczeniach rodzinnych?

  tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  składek na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie. Zwolnienie to obowiązuje też, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana (...)

 • Alimenty na dziecko przebywające za granicą

  chwili, gdy staną się wymagalne. Fakt, że znajomy nie zna adresu zamieszkania dziecka i matki nie ma wpływu na możliwość złożenia raty do depozytu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 693[3] (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  przy tym pamiętać, że zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko (...)

 • Kodeks cywilny

  powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  matka nie żyje - przeciwko dziecku.§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.Art. 85. § 1. Domniemywa się, (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  , miejsce swojego zamieszkania, dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka (...)

 • Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

  alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  II  Miejsce zamieszkania Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania (...)

 • Władza rodziców podczas postępowania rozwodowego

  miejsca zamieszkania dziecka. W braku porozumienia między rodzicami - tak jak ma to miejsce w Państwa przypadku - o losach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy. W wyroku orzekającym rozwód (...)

 • Odszkodowanie za naruszenie prywatności

  się do sądu okręgowego. Właściwość sądu zasadniczo zależy od miejsca zamieszkania pozwanego, czyli ojca dziecka. Przez miejsce zamieszkania rozumie się miejscowość, w której osoba (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane