Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Brak aktualizacji adresu w KRS

  spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe nie zawierają danych określonych w tych przepisach - podlega grzywnie do 10 000 złotych. Jeśli siedziba i adres jest (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  komplementariusz. Art. 105. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,  2) przedmiot działalności spółki,  3) czas trwania spółki, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  siedziby pozostałych spółek uczestniczących w podziale dokumenty spółki dzielonej w celu ich przechowania.Art. 543. Ogłoszenie o podziale spółki jest dokonywane na wniosek spółki (...)

 • Porada prawna na temat zmiana adresu i siedziby spółki

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zmiana adresu i siedziby spółki, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  c), e) zawieraniu i zmianie umów dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów, o których mowa w lit. b) i c), f) zawieraniu i zmianie umów o kartę płatniczą, których stroną (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem (...)

 • Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

  wpisu do KRS (zmiana siedziby i adresu). Spółka nie otrzymała jeszcze postanowienia z sądu o zmianie wpisu, natomiast musiała już wyprowadzić się z uprzednio zajmowanych pomieszczeń. (...)

 • Sposób wypełniania formularzy wniosków do KRS

  Chcemy zmienić adres siedziby spółki jawnej, wypełniam druk (KRS-Z1) punkt C.4 cyt. "zmiana umowy". Co to znaczy? Czy mam wpisać datę, kiedy będziemy się przenosić z adresu starego (...)

 • Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

  kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego KRS jest zależna od siedziby spółki czy biura zarządu? Gdzie wówczas płaci się podatek CIT i (...)

 • Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

  ujawnienia w aktach rejestrowych wszelkie zmiany następujących danych: firmy, siedziby i adresu spółki, przedmiotu działalności spółki, wysokości kapitału zakładowego, określenia, (...)

 • Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

  wkładów, udziałów lub akcji;2) prawa do 25% i więcej udziału w zysku;3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.Działalność

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  sprawie. 4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również: 1) firmę przedsiębiorcy; 2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy; (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

  spółki. Art. 149. § 1. Wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest dopuszczalne, jeżeli statut tak stanowi. Przepisy dotyczące (...)

 • Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

  Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia także w Toruniu. (...)

 • Zmiana danych KRS

  , iż skoro zgromadzenie ma podjąć m.in. uchwałę o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby), to protokół takiego zgromadzenia musi zostać spisany przez notariusza (art. 255 par. 3 k.s.h.). ZMIANA (...)

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

  obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie (...)

 • Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

  bądź poprzez zmianę umowy spółki (dodanie postanowienia które przewidywałoby, iż w razie rozwiązania i likwidacji spółki wspólnicy wnoszący do spółki aporty otrzymają (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Art. 29. Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i (...)

 • Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

  mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 4 ustawy o ochronie osób i mienia, np. zmiana reprezentacji przedsiębiorcy, zmiana adresu siedziby przedsiębiorcy). 10 (...)

 • Zmiana adresu spółki z o.o.

  adres bez zmiany siedziby, o ile adres będzie w tym samym mieście. Ponieważ adres na ogół nie jest wpisany w umowie spółki (wpisana jest tam tylko siedziba – miasto), zmiana (...)

 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  , towary i usługi, zatrudniać pracowników, występować przed urzędami czy sądami. Może także we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa własności nieruchomości, środków trwałych (...)

 • Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

  jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;   numer w rejestrze przedsiębiorców (...)

 • Zmiany w spółce z o.o - formularze

  w spółce utworzył. Natomiast, dla dokonania zmiany przedmiotu działalności i siedziby spółki wymagana jest zmiana umowy. Jeżeli chodzi o sposób reprezentacji spółki (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  podatkowych). Numer Identyfikacji Podatkowej, NIP, zmiana siedziby spółki, ewidencja i identyfikacja podatników, podatnik

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  . Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zmienić wniosek lub złożyć dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. Art. 20i. § 1. W sprawach o uznanie prawidłowości (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  działalnością biura i innych materiałów dowodowych;  3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu czynności;  4) żądania od osoby kierującej biurem (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • ZUS, US, GUS dla spółki cywilnej

  Witam! Wraz ze znajomym chcemy założyć spółkę cywilną, której siedziba będzie mieściła się na terenie województwa opolskiego. Ja jestem mieszkańcem (...)

 • Sprzedaż Sp. z o.o. na tzw. "Słupa"

  Współpracowałam ze Sp. z o.o., części należności mi nie zapłacono. Udziałowcy sprzedali udziały osobie z " Pcimia ", której nie mogę (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane