Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję (...)

 • Kodeks pracy

  , gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  (okres przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku przez ubezpieczoną), zaświadczenie pracodawcy o dacie zaprzestania korzystania z urlopu macierzyńskiego (...)

 • Porada prawna na temat zerwanie umowy z pzu po czasie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zerwanie umowy z pzu po czasie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony Zgodnie z kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej (...)

 • Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  . Kodeks cywilny nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania dzieła, jednak obowiązek taki może wynikać z umowy lub z okoliczności.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Ta zmiana art. 384 § 1 polega więc na jasnym wysłowieniu zasady, że wzorzec umowy (do (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. § 2. Wzorzec (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia albo umowy o dzieło, z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  postępowanie zgodnie z uchwałą wstępnego zgromadzenia wierzycieli co do sposobu prowadzenia postępowania oraz wyboru rady wierzycieli, chyba że uchwała jest sprzeczna z prawem.2. Sprzeczność (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. § 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze (...)

 • Kodeks cywilny

  jej treści lub określono w niej termin przyjęcia. Art. 67. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  . przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze, pralni oraz piwnicy. Prawo do korzystania z wyżej wymienionych części nieruchomości wynikało (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z (...)

 • Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

  roszczenia o zwrot.   Kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umowy o dzieło? Zgodnie z art. 646 K.c., roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zachowawczych, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  części wynikającej z rozłożenia w czasie płatności z tytułu wykonania usługi budowlanej (budowlano-montażowej) – wynagrodzenie (np. odsetki) naliczane za okres po dniu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  skazanego lub wykonywanie przez niego pracy zarobkowej z przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem. O cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  ; Dz. U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz. U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz. U. z 1990 Nr 34, poz. 198; Dz. U. z 1990 Nr (...)

 • Wypoczynek z Kartą Dużej Rodziny

  Dom i PZU Wojażer dla każdego ubezpieczonego. PZU Życie oferuje zaś 10% zniżki w pierwszym roku umowy na ubezpieczenie posagowe, a PZU Zdrowie – 20% zniżki na wizyty u specjalistów (...)

 • Karta Nauczyciela

  tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się (...)

 • Leasing w podatku VAT

  to pojazd specjalny;pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej (...)

 • Niedozwolone klauzule umowne

  zawarcia lub wykonania umowy. A zatem w takiej sytuacji możnaby wykazać, że to postanowienie nie weszło do umowy i tym samym nie wiąże, i tym samym "zerwanie" umowy nie skutkuje (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  renty z instytucji ubezpieczeniowej tego państwa, zamieszkałym w każdym innym państwie członkowskim. Z zasadą zachowania praw nabytych związana jest zasada transferu świadczeń, według której

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  w orzeczeniu z dnia 2 lutego 2010 r. (II PK 184/2009) wypowiedzenie umowy o pracę z powodu odwołania pracownika z funkcji członka zarządu spółki handlowej następuje z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane