Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  przedmiotu zastawu.  2. Zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego, dokonane wbrew zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, jest ważne, jeżeli osoba, (...)

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  , pobierać je i zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń.   Co się dzieje w razie zbycia przedmiotu zastawu rejestrowego? Zbycie przedmiotu zastawu (...)

 • Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

  zastawcy. Co do zasady zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego nie powoduje wygaśnięcia tego zastawu. Zatem wobec braku zobowiązania zastawcy, że przed wygaśnięciem zastawu (...)

 • Porada prawna na temat zbycie przedmiotu zastawu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zbycie przedmiotu zastawu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

  zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Jednak zbycie lub obciążenie przedmiotu (...)

 • Likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż ruchomości

  zastawu. Jeżeli przedmiot zastawu znajduje się we władaniu zastawnika, może on zaspokoić się z tego przedmiotu (poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (...)

 • Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

  Czy zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu? Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu (...)

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo zaświadczenie komornika o nabyciu przedmiotu w postępowaniu egzekucyjnym, albo zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu (...)

 • Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

  pomimo, iż jest ona obciążona zastawem rejestrowym. Istotą zastawu jest bowiem możliwość zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności z przedmiotu zastawu bez względu na to, czyją stanie (...)

 • Rejestr zastawów

  nabywcy wydany, chyba że nabywca nabył przedmiot zastawu rejestrowego w celu pokrzywdzenia zastawnika. Należy jednak zwrócić uwagę, że zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu (...)

 • Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  przedmiotu zastawu mimo zakazu (np. z powodu braku wpisu w rejestrze) zastaw rejestrowy wygasłby dopiero wówczas, gdyby nabywca przedmiotu zastawu nie tylko nie wiedział o umownym (...)

 • Zastaw rejestrowy na samochodzie

  zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (w tym wypadku samochodu) powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli nabywca nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł (...)

 • Przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym

  wygaśnięcia zastawu. Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 13 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, którego treść jest następująca: Art. 13. Zbycie przedmiotu (...)

 • Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

  zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu.  Co więcej (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  ]. § 1. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na bieg tego postępowania. § 2. Przepis § 1 stosuje się

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące

 • Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  nie tylko z przedmiotu zastawu, ale również z dochodów z przedsiębiorstwa, którego częścią składową jest przedmiot zastawu lub z czynszu dzierżawnego, gdy przedsiębiorstwo

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  umową zastawu przedmiot zastawu jest w posiadaniu wierzyciela. Tym samym zaspokojenie się z przedmiotu zastawu następuje szybciej. Zabezpieczenie to charakteryzuje się tym, że dłużnik (...)

 • Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

  Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług? Zabezpieczenie

 • Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego zastawnikiem zastawu rejestrowego, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu. (...)

 • Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

  zbycia przedmiotu zastawu. Może on także wówczas dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks (...)

 • Obrona przed egzekucją

  - przypadnie na własność Kowalskiemu). Podsumowując, skoro dochodzenie należności z przedmiotu zastawu możliwe jest bez względu na to, czyją stała się własnością, to możliwym jest zbycie (...)

 • Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  wymogu oznaczania dokładnej wartości przedmiotu zastawu na potrzeby tego sposobu zaspokojenia. Obecnie strony mogą też oznaczyć w umowie sposób określenia wartości przedmiotu na potrzeby (...)

 • Nowoczesne sposoby windykacji

  przedmiotu zastawu Ustawa o zastawie rejestrowym przewiduje trzy sposoby zaspokojenia się z przedmiotu zastawu. Jednym z nich jest przejęcie przedmiotu zastawu na własność (...)

 • Umowa dzierżawy

  razie zniszczenia przedmiotu dzierżawy? W razie całkowitego zniszczenia przedmiotu dzierżawy w trakcie jej trwania: jeśli zniszczenie było wyni­kiem okoliczności, za które

 • Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

  zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego jest ważne, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane