Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia programu specjalnego. Łączna kwota wydatków poniesionych na specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, związane z realizacją (...)

 • Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

  lub zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 1 UC. Zatem jeżeli posiada Pan obecnie pozwolenie na zatrudnienie (zakładamy że wskazuje ona konkretnego nowego pracodawcę) to Wojewoda

 • Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

  danych, RODO, dane osobowe, prywatność, zatrudnienie, rekrutacja, pracownik, pracodawca, kandydat, praca

 • Porada prawna na temat zatrudnienie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zatrudnienie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (...)

 • Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy. Pamiętaj, że: Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców (stan prawny do 31.12.2001)

  . Zatrudnienie cudzoziemca lub powierzenie mu innej pracy zarobkowej jest możliwe tylko po przejściu 3-etapowej procedury: udzieleniu zezwolenia pracodawcy na zatrudnienie pracownika z zagranicy (...)

 • Bezpieczne finanse

  zakończono postępowania rekrutacyjnego przed dniem wejścia jej w życie. bezpieczne finanse, sektor finansowy, niekaralność, pracownik, zatrudnienie

 • Podmioty sektora finansowego sprawdzą niekaralność swych pracowników

  ubiegających się o zatrudnienie oraz już zatrudnionych. ##baner## Podmiot sektora finansowego będzie mógł żądać informacji o niekaralności od osoby ubiegającej się o zatrudnienie (...)

 • Więźniowie do pracy...

  ;powierzchni 939 m2, gdzie zatrudnienie znalazło 25 osadzonych.  W roku 2017 do użytku zostaną oddane dwie hale. Rozpoczęto budowę 12 kolejnych, w których zatrudnienie znajdzie (...)

 • Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

  „RODO”) co do sposobu gromadzenia danych osobowych osób, które ubiegały się o zatrudnienie u pracodawcy, dozwolonego okresu przechowywania tych danych oraz formy wyrażenia zgody

 • Kodeks pracy

  przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. § 2.  Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez (...)

 • Dokumentacja pracownicza w firmie. Jakich dokumentów może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

  podstawie umowy o pracę, odnoszą się także do innych aktów niż umowa o pracę, na podstawie których nastąpiło zatrudnienie, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z tych aktów. Podstawa

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  zamieszkałe i aktywne zawodowo w Polsce, podejmując sezonowe zatrudnienie w innym państwie członkowskim są zobowiązane przedstawić zagranicznemu pracodawcy formularz E 101. Formularz ten potwierdza, (...)

 • Akta osobowe pracownika

  od osoby ubiegającej się o zatrudnienie poza wyżej wymienionymi. Mając na uwadze powyższe pracodawca, na mocy obowiązujących przepisów prawa nie ma delegacji do tego, by gromadzić w aktach osobowych

 • Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

  dyskryminacji w zatrudnieniu między innymi ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zawarcie umowy przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy Do (...)

 • Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

  wynagrodzenia) za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. W pierwszym przypadku pracodawca ma zagwarantować zatrudnienie takiego bezrobotnego (...)

 • Zapłata przez państwo za pośrednictwo pracy

  poszukująca pracy znalazła zatrudnienie w innym państwie członkowskim. O ile prawdą jest, że ryzyko zaburzenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego może stanowić nadrzędny wzgląd (...)

 • Zatrudnienie pomocy domowej

  dokonuje się zatrudnienia? Zatrudnienie pomocy domowej (opiekunki do dziecka) jest jak najbardziej dopuszczalne, ale niestety – łączy się z uciążliwościami. Możliwe są dwa rozwiązania: zatrudnienie (...)

 • Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

  przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu wszystkich pracowników, w osobach, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tylko jeżeli w danym miesiącu zatrudnienie jest zmienne, (...)

 • Oryginały zaświadczeń o ukończonych kursach

  zatrudnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie (...)

 • Wyższy ryczałt za zatrudnienie więźniów

  finansowany jest m.in. z potrąceń od wynagrodzeń więźniów.  Praca dla więźniów, skazany, pozbawiony wolności,zatrudnienie, praca, przedsiębiorca, pracodawca, pracownik, wynagrodzenie, (...)

 • Jak chronić rynek pracy przed skutkami kryzysu?

  umożliwiłyby swobodne gospodarowanie czasem pracy i wyszły naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw w całej Europie.  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl zatrudnienie, pracownicy, bezrobocie

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy:  1) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje.§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy (...)

 • Zatrudnienie po urlopie wychowawczym

  przerywanego czasu pracy czy zatrudnienie, o jakim mowa w Państwa pytaniu) lub powtarzana za każdym razem (np. w razie doraźnego oddelegowania do innego  miejsca pracy, tj. gdy nie jest to związane (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane