Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

     USTAWAz dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny  Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93; Dz.U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz.U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147; (...)

 • Likwidacja masy upadłości poprzez sprzedaż ruchomości

  upadłym o ustanowieniu zastawu rejestrowego przewiduje, że zastawnik może zaspokoić się z przedmiotu zastawu poprzez jego zbycie, wówczas zastawnik zaspokojony zostanie z uzyskanej ceny. Pamiętaj, (...)

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  , zabezpieczenie wierzytelności, zastawca, zastawnik, obciążenie rzeczy

 • Porada prawna na temat zastawnik

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zastawnik, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.   Art. (...)

 • Zaspokojenie zastawnika

  przedmiotu zastawu z sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Teza nr 8 53683/8.   zastaw rejestrowy, zastawnik, przetarg

 • Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  której można również zastrzec, że do zawarcia umowy dzierżawy potrzebna jest zgoda zastawnika. Pamiętaj, że: zastawnik i zastawca mogą określić sposób zaspokojenia się zastawcy (...)

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie a krótszy niż tydzień. Oznacza to, że zastawnik, po ustanowieniu zabezpieczenia ma minimum 7 dni ale nie może przekroczyć (...)

 • Zajęcie rzeczy najemcy lokalu

  . Zgodnie z art. 318 k.c. zastawnik, któremu rzecz została wydana, powinien czuwać nad jej zachowaniem, a zatem należy wnioskować, że zastawnik, który nie włada rzeczą (w przypadku zastawu (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

  , przewłaszczenie na zabepieczenie, zastaw, zastawnik

 • Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  obciążona przynosi pożytki, zastawnik powinien w braku odmiennej umowy, pobierać je zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń. Zaspokojenie się przez wierzyciela z rzeczy zastawionej

 • Obrona przed egzekucją

  zastawnik albo że w razie niewykonania zobowiązania zastawnik stanie się właścicielem rzeczy (np. Kowalski i jego dłużnik postanowią, że jeśli ten nie odda pieniędzy w terminie to samochód- (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie (...)

 • Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

  wykreślenie zastawu złożyłby zastawnik wykreślenie zastawu dokonywanie jest wyjątkowo na podstawie nieprawomocnego postanowienia (tak również Mojak Jan, Widło Jacek Najnowsze wydanie: Zastaw (...)

 • Zaspokojenie się wierzyciela z zastawionej rzeczy

  własność. Zastawnik egzekwuje bowiem sumę pieniężną z tytułu wierzytelności zabezpieczonej zastawem, którą uzyskuje się ze sprzedaży licytacyjnej ruchomości będącej jego przedmiotem. (...)

 • Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

  zastrzeżeniu w chwili zawarcia umowy z zastawcą. W tej sytuacji (czyli w razie złamania takiego postanowienia umownego) zastawnik może żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej (...)

 • Przedmiot zastawu rejestrowego

  praw przez zastawcę. w przypadku połączenia przedmiotu zastawu rejestrowego z nieruchomością zastaw wygasa – zastawnik ma jednak prawo żądać ustanowienia na swoją rzecz zabezpieczenia w postaci

 • Kodeks spółek handlowych (art. 1-21)

  mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.§ 5

 • Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

  określoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych a zwłaszcza za sprzedaż lub za zamianę udziału. zastawnik, podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

  . kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) spółka, handlowe, akcyjna, akcje, akcjonariusze, księga akcyjna, odpowiedzialność, zarząd, obowiązek, treść, wpis, zastawnik

 • Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów

  złożyłby zastawnik to wykreślenie z rejestru zastawów nastąpiłoby z chwilą wydania postanowienia o wykreśleniu z rejestru zastawów zastaw rejestrowy, wykreślenie, wniosek, wydanie

 • Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

  . IV CSK 62/2006). Od tej pory zastawnik staje się właścicielem zastawionej rzeczy i może domagać się jej skutecznego wydania: Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która (...)

 • odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  wykreślenie zastawu może złożyć zastawnik lub zastawca, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu. Strony mogą postanowić, że (...)

 • Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

  wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze. Zastaw rejestrowy powstały później powinien mieć zatem pierwszeństwo przed zastawem zwykłym. zastaw, zastaw rejestrowy, rzecz, pierwszeństwo

 • Zastaw zwykły

  jedynie jej posiadaczem. Zastawnik w tym czasie powinien czuwać nad zachowaniem przedmiotu zastawu stosownie do przepisów o przechowaniu za wynagrodzeniem (art. 318 k.c.). Jednocześnie 

 • Rejestr zastawów

  są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Pamiętaj, że: rejestry

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane