Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

  , dokonane wbrew postanowieniom umownym jest ważne, jeżeli osoba, na której rzecz zastawca dokonał zbycia lub obciążenia, nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć (...)

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  zastawów nie są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.   Art. (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

     USTAWAz dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny  Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93; Dz.U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz.U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147; (...)

 • Porada prawna na temat zastawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zastawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  , zabezpieczenie wierzytelności, zastawca, zastawnik, obciążenie rzeczy

 • Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

  zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego,- zaświadczenie, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu

 • Rejestr zastawów

  są prawdziwe, chyba że wpis nastąpił niezgodnie z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystąpił niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. Pamiętaj, że: rejestry

 • Zastaw rejestrowy - zakaz zbycia rzeczy

  przedmiot zastawu sprzeda to nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji względem zastawnika. Natomiast jeżeli w umowie zastawu zastawca zobowiązał się do niesprzedawania przedmiotu zastawu przed

 • Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

  dokona zbycia przedmiotu zastawu (art. 14 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, dalej ustawa). Jeżeli zastawca wbrew swojemu zobowiązaniu sprzeda rzecz obciążoną zastawem

 • Wydanie przedmiotu zastawu rejestrowego

  wydanie rzeczy. Zastawca w opisanej sytuacji byłby samoistnym posiadaczem rzeczy w złej wierze. Naliczanie zaś odsetek od wierzytelności następować może niezależnie od dochodzenia za korzystanie (...)

 • Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

  rejestr zastawów. Komentarz Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 320). Jeśli to zastawca składa środek zaskarżenia (apelacja) od postanowienia o ustanowieniu zastawu

 • Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

  Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę (...)

 • Umowne zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

  której można również zastrzec, że do zawarcia umowy dzierżawy potrzebna jest zgoda zastawnika. Pamiętaj, że: zastawnik i zastawca mogą określić sposób zaspokojenia się zastawcy (...)

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  na wytoczenie powództwa zastawcy lub dłużnikowi (jeżeli nie jest on zastawcą) o wykonanie roszczenia zabezpieczonego zastawem rejestrowym. Jeżeli natomiast zastawca poddał się w akcie notarialnym

 • Zaspokojenie zastawnika

  , a co za tym idzie, sądowe postępowanie egzekucyjne wyprzedza pozaegzekucyjny tryb zaspokojenia zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego. Nie oznacza to jednak, że zastawca, który mógł

 • Umowa zastawu udziału w spółce z o.o.

  inny sposób ograniczyć. spółka z o.o., udział, zastaw, wspólnik, zgoda, umowa, zarząd, zastawnik, zastawca, poświadczenie notarialne, podpisy,

 • odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  wykreślenie zastawu może złożyć zastawnik lub zastawca, który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu. Strony mogą postanowić, że (...)

 • Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  , aby upewnić się, że zastawca jest uprawniony do rozporządzania rzeczą.   Jakie wierzytelności mogą zostać zabezpieczone zastawem rejestrowym? Pierwotnie nie wszystkie wierzytelności mogły (...)

 • Przedmiot zastawu rejestrowego

  w rękach zastawcy czyni bardziej możliwym terminową spłatę kredytu, na którą środki zastawca będzie czerpał z pożytków, jakie daje zastawiona rzecz. Wpływ przemiany rzeczy obciążonych

 • Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

  rzecz banku, to według ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w umowie zastawniczej możliwe jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem

 • Różnice pomiędzy przewłaszczeniem i zastawem

  przewłaszczenie po określonej cenie). Zastawca(właściciel) nadal korzysta z przedmiotu zastawu, ale w sposób zgodny z jego społeczno gospodarczym przeznaczeniem, powinien dbać o zachowanie przedmiotu (...)

 • Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

  ona na niego dlatego, że za dług dłużnika odpowiadał, czy to jako poręczyciel czy jako zastawca i wskutek tego nabył wierzytelność. Pamiętać jednak należy, iż dodatkową przesłanką możliwości (...)

 • Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  , zastawca, własność

 • Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie

  nieuprawniony. W takiej sytuacji w grę może wejść regulacja chroniąca podmioty działające w dobrej wierze. Jeżeli zastawca był nieuprawniony do rozporządzania rzeczą, do ochrony zastawnika działającego (...)

 • Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

  zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.  Co jednak istotne, to żaden przepis natomiast nie nakłada na właściciela

 • Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

  wydanie rzeczy wierzycielowi (zastawnikowi). Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastawca (właściciel, zazwyczaj dłużnik) może

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane