Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  , to ten ostatni będzie mógł zaspokoić się z rzeczy, na której ustanowili zastaw. Zastaw można ustanowić tylko na ruchomościach mających wartość majątkową. Zastaw obciąża (...)

 • Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

  ; Kiedy zastaw rejestrowy wygasa? Zastaw ten wygasa w następujących przypadkach: wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym pociąga za sobą wygaśnięcie tego zastawu, (...)

 • Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

  ;rej ustanowili zastaw. Zastaw można ustanowić tylko na ruchomościach mających wartość majątkową. Zastaw obciąża wraz z ruchomością jej części składowe, oraz w razie braku innego (...)

 • Porada prawna na temat zastaw

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zastaw, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  podstawie niniejszej ustawy i przekształca się w zastaw rejestrowy.  3. Do wniosku należy załączyć umowę o ustanowieniu zastawu oraz odpis z prowadzonego przez bank rejestru zastawów

 • Przedmiot zastawu rejestrowego

  ustanowiony na rzeczach ruchomych i na prawach zbywalnych, zastaw rejestrowy można ustanowić także na rzeczach lub prawach przyszłych – w tym wypadku zastaw jest skuteczny od dnia nabycia (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  gruntu przedawniają się z upływem lat trzech od tej daty. Tytuł III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze

 • Na czym polega zastaw skarbowy?

  wpisanym później. Kiedy zastaw skarbowy wygasa? Zastaw skarbowy wygasa: z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów

 • Zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  zastawu do rejestru w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy zastawniczej, pod rygorem odrzucenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że zastaw rejestrowy powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru.Co

 • Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  , wszelkich praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy zastawniczej i przepisów prawa.   Pamiętaj, że: Zastaw rejestrowy jest szczególną formą zabezpieczenia wierzytelności

 • Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

  zrobił na nim zastaw. Ponieważ samochód jest zarejestrowany na mnie oraz jest na nim zastaw sądowy i wziąłem go na raty na 6 lat i pozostały mi dwa lata do spłaty, nie wiem czy komornik może (...)

 • Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

  będzie art. 310 k.c., który stanowi, że jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już obciążona innym prawem rzeczowym, zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem (...)

 • odstąpienie od umowy pożyczki a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  postępowaniu upadłościowym, albo d) prawomocne orzeczenie stwierdzające nieistnienie zastawu rejestrowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie (art. 19 ust. 3) zastaw rejestrowy

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  . o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 1996 r., Nr 149, poz. 703 ze zmianami). zastaw, bank, przeniesienie, zbycie, rejestr

 • Projektowane zmiany w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  wówczas, kiedy jego istnienie będzie związane z zabezpieczeniem innej, niż pierwotnie zabezpieczona, wierzytelność. Postanowienie, że zastaw rejestrowy nie wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności

 • Kupno zastawionego samochodu

  usunie. zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, rejestr zastawów,

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  leasingu, wykonanie umowy, własność, zastaw, weksel

 • Obrona przed egzekucją

  wniosek. Jeżeli chodzi natomiast o zastaw, to z punktu widzenia dłużnika, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest to właściwie do pewnego stopnia nieistotne. Zastaw bowiem (...)

 • Zastaw skarbowy na ruchomościach

  rejestrze prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, zastaw wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem wpisanym później. Jeżeli zatem zastaw skarbowy dotyczący określonych rzeczy ruchomych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe. Art. 42. § 1. Zastaw skarbowy (...)

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw

  ograniczonego prawa rzeczowego. Ustanowienie zastawu rejestrowego a następnie dokonanie przewłaszczenia na rzecz podmiotu uprawnionego z zastawu ma ten skutek, że - co do zasady - zastaw wygasa. Nowy (...)

 • Zastaw rejestrowy na udziale w samochodzie

  Chcę ustanowić zastaw rejestrowy (taki na druku ORD-Z). Posiadam 50% samochodu osobowego. Czy mogę zastawić te 50% samochodu osobowego? Jeśli tak, to w jaki sposób ewentualnie pobierający zastaw

 • Ochrona danych osobowych na wakacjach

  ;zastaw dokumentu, ale jego kserokopię. Tego również nie wolno im robić. W dalszym ciągu taka praktyka naraża nas na te same niebezpieczeństwa. Dlatego nie gódźmy się na to, nawet (...)

 • Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

  , powinien był wyraźnie określić w przepisach taki obowiązek. zastaw rejestrowy, adnotacja, dowód rejestracyjny wymiana dowodu rejestracyjnego, zakup samochodu, obciążenie zastawem, nabywca, wniosek, (...)

 • Zastaw zwykły

  Czym jest zastaw zwykły? Zastaw zwykły jest typowym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Jest to zabezpieczenie rzeczowe, gdyż pozwala na wyegzekwowanie należności wierzyciela z

 • Zastaw na rzeczach najemcy

  naliczać opłat, o jakich mowa w umowie.   najem, opłata, zastaw, zajęcie rzeczy

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane