Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Powództwo cywilne w procesie karnym

  Jakie przepisy regulują zasady łączenia procesu cywilnego i karnego? W przeprowadzanym postępowaniu karnym można dochodzić roszczeń cywilnych za szkody spowodowane przez oskarżonego. (...)

 • VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

  postępowania lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania, koszty procesu poniesione przez powoda cywilnego w postępowaniu karnym zalicza się do kosztów procesu (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). § 2.  Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą (...)

 • Porada prawna na temat zasady procesu cywilnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zasady procesu cywilnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

  podkreśleniem zasady kosztów celowych. Wyrażany jest pogląd, że pozostałe zasady odnoszące się do kosztów z art. 98-110 mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym, o ile (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów (...)

 • Uchylenie prawomocnego wyroku

  procesu oraz jakiego zakresu (części) ten obowiązek dotyczy (tak Jacek Gudowski w: Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  prawa cywilnego i rodzinnego W procesie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego powinniśmy liczyć się z następującymi opłatami: Wysokość opłaty stałej Czego dotyczy opłata Uwagi 600

 • Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

  procesu, jak to jest co do zasady, lecz odpowiednie sumy mogą zostać zasądzone wcześniej. Owa “rażąca wina” może oznaczać m.in.: samowolne oddalenie się świadka z sądu, odmowę (...)

 • Strona przegrywająca a koszty postępowania

  przepisami. Co do zasady tak, gdyż zgodnie z paragrafem 2 tego samego przepisu kodeksu postępowania cywilnego do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  celowej obrony (koszty procesu). § 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym (...)

 • Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  postępowania cywilnego.   Gruntowna reforma procesu cywilnego to też usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem. Zmiany mają dać Polakom możliwość szybkiego (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  powodowi, gdyż jedną z zasad postępowania cywilnego jest to, że koszt procesu ponosi przegrany. W przypadku zwycięstwa sąd zobowiąże pozwanego do zwrotu kosztów procesu. Powód, (...)

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  zrealizować swojego obowiązku alimentacyjnego (art. 527 Kodeksu cywilnego i nast.). Co prawda dochodzenie uznania czynności prawnej za bezskuteczną wymaga prowadzenia odrębnego procesu, co jest (...)

 • PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  społeczeństwa w ochronie środowiska, które dostosowują przepisy krajowe w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego do prawodawstwa UE. Opóźnienia w tym zakresie groziły wstrzymaniem (...)

 • Skuteczność cofnięcia wypowiedzenia pracy

  procesu, ale zasądzić koszty procesu na rzecz pracownika, który wygrał sprawę w wyniku spełnienia świadczenia przez pracodawcę. Wydaje się zatem, że roszczenie pracodawcy jest niezasadne. Prosimy

 • Proces cywilny ma być szybszy i prostszy

  usprawnieniu przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych. Proponowane zmiany nie obejmują jednak, co do zasady, (...)

 • Moment zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów

  ;       Komu należy się zwrot kosztów procesu?Jak stanowi art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się, może zwrócić się do konsula z wnioskiem o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  odpowiedzialności z ograniczonej sumą komandytową na niezależną od niej, często nieograniczoną. Wyjątki od zasady ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza Wyjątkowe zasady odpowiedzialności (...)

 • Obciążenie kosztami postępowania procesu

  szczególnie uzasadnionych sąd może ponadto zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Będzie to leżało w gestii uznania sądu, bowiem o kosztach (...)

 • Planowane zmiany w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego

  naszego prawa procesowego cywilnego instytucji mediacji i w ten sposób ustanowienie alternatywnego do sądowego postępowania cywilnego sposobu rozstrzygania spraw cywilnych. Według założeń

 • Zwrot kosztów w postępowaniu z prawa pracy

  procesu wcześniej, np. w wyroku wstępnym lub częściowym. Pan oczywiście - co do zasady - posiada roszczenie o zwrot kosztów, które jednak wygasa, jeśli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy (...)

 • Reforma postępowania cywilnego

  życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, w wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Kodeks postępowania cywilnego, wyrok, (...)

 • Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

  uzasadnionego”, w rozumieniu art. 102 k.p.c. Przepis ustanawia zasadę słuszności, będącą odstępstwem od zasady odpowiedzialnościza wynik procesu. Do okoliczności branych pod uwagę (...)

 • Zwrot kosztów procesu dla strony wygranej

  tylko te poniesione koszty procesu (wydatki na prywatne opinie nie są kosztami procesu), które były niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Wydatki te zatem nie będą podlegały (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Rozwód kościelny

  Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Rozwód kościelny - PILNE!!!

  Czy może mi ktoś pomóc w sprawie unieważnienia małżeństwa kościelnego? Jeszcze mam jedno pytanie: Czy jeżeli rozwód cywilny miałam 3 lata temu, (...)

 • Eksmisja rozwiedzionego wraz z dzieckiem na które przyznano mu opiekę

  Rozwiodłem się. Sąd mi przyznał opiekę nad synem a mojej eks-małżonce je ograniczył. Przez cały okres trwania małżeństwa mieszkaliśmy u jej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane