Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  państwowym; umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego. Na czym polega umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym? Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (...)

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

  którym pracodawca powinien utworzyć PPK (podpisać umowę o zarządzanie PPK), nie zostanie osiągnięte porozumienie z reprezentacją pracowników co do wyboru instytucji, to pracodawca samodzielnie

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  ;b ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością. 5. Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa (...)

 • Porada prawna na temat zarządzanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zarządzanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

  zarządcy nieruchomości po spełnieniu w/w warunków oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.Czym jest zarządzanie nieruchomością?Do momentu zmian zarządzanie nieruchomością (...)

 • Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

  inwestować do 30% zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych. Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, (...)

 • Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa przewiduje rozwiązania szczególne. W odniesieniu do takich podmiotów obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstanie w

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie), bezpieczeństwo komunikacji (zabezpieczenie, (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2008 r., Nr 231, poz. 1546). fundusze inwestycyjne, Prawo bankowe, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzanie portfelami instrumentów

 • Posłowie o OFE

  ubezpieczonych. Fundusze najczęściej wybierane przez ubezpieczonych, mające największe aktywa i najniższe opłaty za zarządzanie, nie będą zainteresowane pozyskiwaniem kolejnych klientów, bowiem (...)

 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

  ;zarządzaniu prawamiautorskimi i prawami pokrewnymi   Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  dyrektywa CRM, zbiorowe zarządzanie, prawa autorskie, (...)

 • Konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

  dotyczących nieruchomości. W trakcie rozważań należy rozróżnić sytuację, gdy prawa i obowiązki z umów o zarządzanie nieruchomością i zarządzanie aktywami zostają przeniesione (...)

 • Zarządzanie dużą wspólnotą mieszkaniową

  nad formą sprawowanego zarządu. W Państwa przypadku Zarząd należy naszym zdaniem do wybranych członków wspólnoty, natomiast zarządzanie powierzone osobie prawnej winno być dokonane (...)

 • Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

  finansowe, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są (...)

 • Zarząd współwłasnością ułamkową

  mam sam z sobą zawrzeć umowę o zarządzanie moją częścią udziałów w nieruchomości i jako firma zarządzająca mam sobie wystawiać faktury VAT za zarządzanie, a jak te koszty zarządzania (...)

 • Nieuzasadnione zmiany w ustawie o OFE nie są konsultowane w Komisji Trójstronnej

  obniżania opłat za zarządzanie wraz ze wzrostem aktywów (opłata procentowa). Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LewiatanWarszawa, 3 marca 2009 r.  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

 • Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

  zorganizowany i ciągły. Zarządzanie własnym majątkiem co do zasady nie jest uznawane za formę działalności gospodarczej.  Zarządzanie nieruchomością bezpośrednio przez jej właściciela (...)

 • Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

  zarządzanie nieruchomością; c. umowy zarządzania aktywami; d. należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszonym majątkiem. Przy ocenie, czy zespół składników majątkowych (...)

 • Ocena skutków dla ochrony danych

  wyeliminowania ryzyka; dokumentacja przeprowadzonej oceny; monitorowanie i przegląd. Z perspektywy zarządzania ryzykiem ocena skutków dla ochrony danych ma na celu zarządzanie czynnikami ryzyka (...)

 • Zarządzanie różnorodnością

  poniżej konto w terminie do dnia 30 października 2008 r.Nazwa rachunku:Międzynarodowe Forum Kobiet02-554 Warszawaal. Niepodległości 16210 1240 1112 1111 0010 1096 6713z dopiskiem „Zarządzanie (...)

 • Swobodny przepływ danych w UE

  bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie środowiskowe; d) plany działania w zakresie komunikacji z wielodyscyplinarnym podejściem do upowszechniania wiedzy (...)

 • Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

  - 14,1 (dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW); zarządzanie inżynierskie - 13,3. Najchętniej wybierane uczelnie Uczelnią publiczną, która zachęciła do składania dokumentów (...)

 • Interoperacyjność systemów informacyjnych w UE

  scentralizowane zarządzanie operacyjne unijnymi systemami informacyjnymi. Agencja eu-LISA, obecnie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne na poziomie centralnym Systemem Informacyjny Schengen (...)

 • Procedura wobec Polski za nieprzyjmowanie „uchodźców”

  i Grecji Załącznik 4: Przesiedlenia – aktualna sytuacja Arkusz informacyjny: Relokacja i przesiedlenia Arkusz informacyjny: Zarządzanie kryzysem uchodźczym: Unijne wsparcie finansowe dla Grecji

 • Zdobądź dofinansowanie zarządzania własnością intelektualną

  Przedsiębiorczości pod adresem http://www.parp.gov.pl/index/index/636Źródło: www.uprp.pl Zarządzanie własnością intelektualną, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zgłoszenie wynalazku, (...)

 • Zarządzanie sądami

  Przyjęta przez parlament nowelizacja dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej, związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności administracyjnych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane