Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

  -Japonia można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem wyjaśnienia umowa UE-Japonia. Polska wersja językowa wytycznych dotyczących stosowania Umowy UE–Japonia zostanie

 • Kodeks cywilny

  podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Art. 70[5].  § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób (...)

 • Porada prawna na temat zakres umowy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zakres umowy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks pracy

  po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.Art. 361.  (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy klientowi, że umowy (...)

 • Umowa spedycji

  to, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.   W wyniku przystąpienia spedytora do dokonania przewozu nie dochodzi do zawarcia odrębnej umowy przewozu, ale zostaje rozszerzony zakres umowy (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję zawarcia umowy (...)

 • Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  zawarte w formie jednolitego aktu obejmującego oświadczenia woli obu stron umowy. Czy umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne? Tak. Umowy w sprawach zamówień publicznych są (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Ta zmiana art. 384 § 1 polega więc na jasnym wysłowieniu zasady, że wzorzec umowy (do (...)

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Art. 385. § 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. § 2. Wzorzec umowy (...)

 • Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  przedwstępną strony (lub rzadziej strona) zobowiązują się do zawarcia określonej umowy przyrzeczonej. Celem umowy przedwstępnej jest więc zawarcie w określonej przyszłości umowy (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  .,WKP, 2012)). Co do samej treści umowy, celem uniknięcia wątpliwości powinna ona określać zakres działalności konkurencyjnej - Umowa o zakazie konkurencji powinna określać zakres (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  , które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres (...)

 • Zawarcie umowy z abonamentem promocyjnym - opinia prawna

  przez Pana oferty promocyjnej, gdyż ta w dacie zawarcia umowy już nie obowiązywała. Pomimo tego, doszło jednak do zawarcia umowy w imieniu operatora przez autoryzowanego dystrybutora, a treść (...)

 • Największa na świecie strefa wolnego handlu

  . Cele Umowy EPA Celem Umowy EPA jest utworzenie strefy wolnego handlu między UE i Japonią (4. eksporterem i 4. importerem towarów i usług na świecie, z liczbą 127 mln konsumentów (...)

 • Szanse na uwolnienie się od rachunków za telewizję satelitarną - opinia prawna

  długością ostatniemu Okresowi Umowy, integralną część umowy stanowi regulamin Umowy o abonament X i XX. Jak wynika z przedstawionych w opisie sytuacji wyjaśnień, powyższa treść (...)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

  samych kosztów podpisania umowy. Jeżeli chodzi o zakres utraconych korzyści, firma A będzie mogła skutecznie domagać się odszkodowania w zakresie zarobku, na jaki liczyła w wyniku wykonania (...)

 • Umowa zlecenie - czynności księgowej

  prawem wszystkim tym się zajmować, tym samym móc podpisywać w imieniu zleceniodawcy wszystkie te w/w dokumentny? Zakres umowy zlecenia zależy od woli stron i może on być określony ogólnie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich (...)

 • Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

  mocy ustawy lub umowy - ponosi odpowiedzialność, szkoda i  związek przyczynowy między faktem niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania a szkodą. Odpowiadać można również (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy (...)

 • Umowa o dzieło autorskie a działalność gospodarcza

  Prowadzę działalność gospodarczą (firma jednoosobowa). Chciałbym jednak wykonać usługę na podstawie umowy o dzieło autorskie dla innej firmy - spółki z o.o. Firma ta jest odrębnym podmiotem, (...)

 • Prawo bankowe

  ) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będący stroną umowy utracił wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania tej umowy.5. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego, o której mowa w (...)

 • Nieważność umowy

  stronom umowy oświadczenia o uchyleniu na piśmie. Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli jest nieważność umowy od chwili jej zawarcia. Stąd strony powinny (...)

 • Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych

  , wypowiedzenia, przedłużenia, wygaśnięcia, rozwiązania umowy oraz bardzo istotne postępowanie reklamacyjne. Tego typu umowy hostingowe muszą oczywiście także zawierać postanowienia dotyczące (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakres umowy zlecenia z prawnikiem

  Witam. Mam podpisana umowę z prawnikiem, który reprezentuje mnie w sprawie sądowej. Podpisaliśmy umowę zlecenie. W pierwszym etapie całość dochodzenia (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Status bezrobotnego a Freelancing

  Witam. Od czerwca ubiegłego roku jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Zrobiłem sobie rok przerwy i przygotowuje się na studia (uczę się we (...)

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko

  Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru (...)

 • Zmiana formy umowy ze zlecenia na umowe o prace

  Witam, 24.10.2007 podpisalem z firma umowe zlecenie do 23.01.2008, tydzien pozniej pojechalem na 10-dniowe szkolenie, na ktorym dostalem do podpisania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane