Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący lub za (...)

 • MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

  spółki pośredniczące (UE/EOG), których z kolei udziałowcem jest ten inwestor zagraniczny (podmiot spoza UE/EOG, działający z jurysdykcji o bardzo niskim poziomie opodatkowania (...)

 • Refakturowanie kosztów podróży służbowej

  sytuacji podatnik powinien wystawić fakturę na kwotę netto wynikającą z faktury pierwotnej i umieścić informację, że VAT rozliczyć ma podmiot zagraniczny (tak: A. Grabowska, Transakcje międzynarodowe (...)

 • Porada prawna na temat zagraniczny podmiot

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zagraniczny podmiot, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  zależności z zamawiającym lub osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu. Jakie dokumenty powinien przedstawić oferent zagraniczny? Oferent zagraniczny, a więc podmiot, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  zasadach jak przy zezwoleniu typu A.Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe

 • Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

  elektroniczną. opinia prawna, kredyt, zaciągnięty za granicą, odpowiedzialność, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, klauzula wykonalności, sąd zagraniczny, zagraniczny podmiot

 • Pracownik zatrudniony przez polski oddział

  zagraniczny podmiot, a nie przez jego odział może być traktowane przez organy podatkowe jako próba uchylenia się od odpowiedzialności płatnika. Nie modyfikują tych zasad wewnętrzne reguły (...)

 • Będzie zwrot kosztów leczenia za granicą

  wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą. Uprawnienie to będzie dotyczyć jedynie świadczeń gwarantowanych ?w rozumieniu ustawy o świadczeniach zdrowotnych (...)

 • Opodatkowanie wygranych z zakładów bukmacherskich

  organizowane są przez zagraniczny podmiot i zawierane są przez Internet – organizator nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku. Nie oznacza to jednak, że wygrane nie są opodatkowane. (...)

 • Miejsce opodatkowania usług budowlanych

  podmiot.(...) Zgodnie z powyższymi uregulowaniami usługa budowlana wykonywana przez Spółkę jak i stanowiąca jej część składową usługa wykonywana przez podwykonawcę na podstawie umowy o roboty (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  zagraniczny zakład ubezpieczeń, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń nie podlega prawu (...)

 • Leczenie za granicą i zwrot kosztów

  stanowi rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadczenia. Zwrot kosztów jest dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach NFZ (...)

 • Przedstawicielstwo podatkowe prostsze do ustanowienia

  doradztwa podatkowego lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kiedy przedstawiciel podatkowy jest niezbędny? Zobligowanym do posiadania przedstawiciela podatkowego jest zagraniczny podmiot (...)

 • Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

  określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej, wówczas o zezwolenie stara się pracodawca zagraniczny lub podmiot, u którego będzie wykonywane zadanie określone (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu

 • Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

  uzyskanych przez podmiot zagraniczny, zobowiązany jest zapłacić podatek od tych odsetek w dniu, w którym dokona ich doliczenia do zobowiązania głównego.   Podstawa prawna:   Ustawa (...)

 • Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  przedstawiciela funduszu zagranicznego o informowanie Komisji o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez fundusz zagraniczny zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dodany (...)

 • Kierujący pojazdami

  dnia. 3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3. 4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje osobie

 • Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

  przez podmiot z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż podmiot, który je otrzymuje. Zasady te wynikają z dyrektywy Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. (2003/48/WE) (...)

 • Należyta staranność w VAT

  wiedziałeś, że faktura zapłacona z użyciem MPP: została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie nastąpiły, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdza (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  podmiot, któremu są wypłacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, osiągane przez faktycznego odbiorcę, chyba że udokumentuje podmiotowi wypłacającemu, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

  posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 %.5b. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden (...)

 • Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

  wszelkimi danymi posiadanymi przez rejestr w sprawach zagranicznych. Jeśli ktoś został skazany przez sąd zagraniczny, to kiedy nastąpi zatarcie skazania? W razie skazania przez sąd innego państwa

 • Nadzór nad rynkiem kapitałowym

  korzystania z całości lub części instrumentów finansowych lub środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez podmiot nadzorowany. Podmiot nadzorowany dokonuje blokady (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,   3)  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane