Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

  zabezpieczenia poprzez złożenie na konto depozytowe Ministra Finansów, albo sumy zabezpieczenia żądanej przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia (§ 1), albo (...)

 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

  sposobem zabezpieczenia wykonania umowy w sposób należyty są zabezpieczenia rzeczowe, które ze swojej istoty dają wierzycielowi (leasingodawcy) władztwo nad rzeczą, jak jest w przypadku zastawu (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  którym mowa w ust. 1, a kwotą wynikającą z nowej decyzji, jako nadwyżka zabezpieczenia, podlega zwolnieniu; 2) pozostała część zabezpieczenia jest zaliczana na poczet należności wynikających (...)

 • Porada prawna na temat zabezpieczenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zabezpieczenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

  znajdzie art. 753 k.p.c., pozwalający na taką formę zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia polegający na zobowiązaniu dłużnika do uiszczenia wierzycielowi jednorazowo lub okresowo pewnej sumy (...)

 • Szczególne uprawnienia banków

  ;łdzielni mieszkaniowej, o ile prawa te przysługują dłużnikowi banku.   Pamiętaj, że: bank może żądać wielu zabezpieczeń zanim udzieli kredytu, w celu ustanowienia zabezpieczenia w postaci (...)

 • Pracownik delegowany podlega ubezpieczeniom w miejscu pracy

  – zaświadczenia A1 (uprzednio było to zaświadczenie E-101) o zastosowaniu węgierskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Decyzja austriackiej instytucji zabezpieczenia społecznego ustalająca

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ustanowionej dla zabezpieczenia należności, o których mowa w art. 34 § 1, jest obciążony hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia należności z tytułu kredytu bankowego, a także w sytuacji, (...)

 • Zabezpieczenia majątku dłużnika

  uczestników postępowania. Jest to zażalenie tylko na sposób zabezpieczenia, a nie na sam fakt ustalenia zabezpieczenia majątku dłużnika. Zabezpieczenia majątku dłużnika Prawo upadłościowe (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli układ przewiduje inne formy zabezpieczenia.4. Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.Art. (...)

 • Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

  postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi (...)

 • Zmiany w świadczeniach rodzinnych

  dzieckiem, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia alimentacyjne, dochody, świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, koordynacja systemów zabezpieczenia

 • Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

  . 7301 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (...)

 • Realizacja ugody sądowej

  zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny (...)

 • Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

  charakteryzuje się koniecznością dotrzymywania krótkich terminów, których upływ powoduje upadek zabezpieczenia ustanowionego przez sąd. Bankowy tytuł zabezpieczenia Ustawa o zastawie rejestrowym (...)

 • Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  hipotekę przymusową zgodnie z regulacją art. 110 pkt 1 na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia może żądać w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego

 • Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych do pracy w innym państwie UE

  do pracy w innym państwie członkowskim, zaświadczenie delegowania, ETS, składki ZUS, formularz 101, WE, UE,system zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przeniesienia między częściami, działami, rozdziałami i paragrafami zawartych w ustawie budżetowej na rok 2004 planowanych wydatków przeznaczonych (...)

 • Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

  , a  w  konsekwencji takie osoby są pozbawione zabezpieczenia nawet w zakresie podstawowych ryzyk.Uregulowania koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego eliminują tego (...)

 • Postępowanie z nieletnimi, czyli nowe zasady pobytu nieletnich w zakładach opieki zdrowotnej

  : publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej dysponujących warunkami: a) maksymalnego zabezpieczenia, b) wzmocnionego zabezpieczenia, publicznych zakładów lecznictwa odwykowego

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

  orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.Art. 11. Ograniczone

 • Zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty

  , w drugim zaś - do komornika jako organu egzekucyjnego. Stąd wskazanie adresata wniosku wierzyciela o dokonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  1-6, i stanowiący podstawę do zabezpieczenia w tym państwie członkowskim; zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia

 • Alimenty na dziecko w trakcie trwania małżeństwa

  prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO I STOPNIA Zawód Pracownik zabezpieczenia (...)

 • Ustawa o obligacjach

  ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia,   7) wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane