Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Sąd drugiej instancji rozpoznaje bowiem zażalenie na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  określone w art. 429 § 1 albo jeżeli przyjęcie tego środka nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu. § 2. Na postanowienie przysługuje zażalenie do innego równorzędnego

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  będącym stronami służy zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. § 3. Zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratora (...)

 • Porada prawna na temat zażalenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat zażalenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  § 1.§ 2. Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy stronie zażalenie. Art. 160. (uchylony). Art. 161. § 1. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia. § 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 2, służy zażalenie

 • Kodeks karny wykonawczy

  przysługuje zażalenie. Art. 51.  Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, (...)

 • Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

    Co to jest zażalenie? Zażalenie to jeden ze środków zaskarżenia, przysługujący na postanowienie sądu. Zażalenie przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  godzin.Art. 47. § 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. § 2. Zażalenie (...)

 • Zażalenie na koniec postępowania upadłościowego

  trafia zażalenie, nie uwzględniwszy zażalenia i nie rozpoznawszy sprawy, nie przesłał akt sprawy sądowi drugiej instancji. Obowiązkiem sądu, za pośrednictwem którego wnosi się zażalenie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  nałożyć na kierownika organu zobowiązanego do wyjaśnień karę pieniężną w wysokości do 10 000 złotych.§ 4. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Zażalenie (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Nowe regulacje K.p.k. stanowią przy tym, iż te zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a osoba trzecia przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o ogłoszeniu upadłości. Na postanowienie sędziego-komisarza osobie tej przysługuje zażalenie.4.

 • Zażalenie na umorzenie dochodzenia

  umorzenia można się na to żalić do prokuratora nadrzędnego. Jeśli prokurator nadrzędny się nie przychyli do zażalenia, to dalsza droga jest zamknięta i nie trafia takie zażalenie do sądu. Składający (...)

 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  stopnia załatwia zażalenie na bezczynność, w formie pisma czy też postanowienia? Jeżeli w formie pisma to jak zaskarżyć sprawę do sądu administracyjnego? Zgodnie z komentarzem do k.p.a., zażalenie (...)

 • Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

  zostanie zwrócone bez wywoływania jakichkolwiek skutków prawnych. Odnośnie opłaty za zażalenie istnieją dwa poglądy. Z jednej strony przedstawiciele doktryny twierdzą, że od zażalenie (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  .§ 4. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie.Art. (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  zainteresowanych. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Art. 808. Jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym kwota pieniężna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna być złożona (...)

 • Jakie podejrzany ma prawa?

  zmienić środek zastosowany przez siebie, ale także przez sąd. Na postanowienie odmawiające uchylenia co do zasady służy zażalenie do prokuratora nadrzędnego; Zażalenie na postanowienie (...)

 • Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  to zażalenie . Zażalenie musi być złożone do sądu w terminie tygodniowym od wydania postanowienia sędziego-komisarza. W razie potrzeby sąd prowadzący postępowanie, będzie rozstrzygał po (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  dni zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Postępowanie dotyczące zażalenia toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą (...)

 • Odpowiedź na zażalenie

  musi się odnieść do każdego pisma w sprawie – nie oznacza to, iż nie brał pod uwagę pisma wniesionego przez stronę. Należy wskazać dodatkowo, iż stronie przysługuje zażalenie na postanowienie (...)

 • Zażalenie na odrzucenie zażalenia

  opłaci tego zażalenia, zostanie ono także odrzucone, na co będzie służyć kolejne zażalenie. Teoretycznie można to ciągnąć bez końca. Jest to luka w procedurze, która wymaga interwencji ustawodawcy. Dłużnik

 • Zażalenie do prokuratury

  przestępstwem, choć w takim wypadku naszym zdaniem policja powinna powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, gdyż zachodzi niezgodne z prawem działanie pracodawcy. zażalenie, śledztwo, dochodzenie, (...)

 • Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

  wznowienie postępowania. Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wyrok skazujący

  Mam mieć sprwę karną , czy w wypadku wyroku skazującego mam prawo do zlorzenia apelacji,czy moge byc zamkniety do wiezienia prosto ze sprawy.Odpowiadam (...)

 • Zażalenie

  Witam, czy można złożyć zażalenie na umorzenie śledztwa? Można do organu nadzorującego pracę organu, który umorzył śledztwo. mrozowskim Jeśli (...)

 • skarga w sądziel lekarskim

  Witam, Pilnie potrzebuję pomocy! W 2009 roku złożyłam skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Rzecznik (...)

 • Swiadek - utajnienie danych osobowych - czy jest to możliwe ?

  Witam W lipcu tego roku pomogłem policji ustalić adres zamieszkania pokrzywdzonej dziewczynki ( gwałt). Sprawca został zatrzymany i osadzony , rodzice (...)

 • Zażalenie na wyniki naboru

  Witam, brałam udział w naborze na stanowisko urzędnicze w pewnej jednostce samorządowej. Posiadam stopień niepełnoprawności, znalazłam się w piątce (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane