Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

  instancji, to czy sąd w odpowiedzi na ów mój wniosek (o przysłanie wyroku z uzasadnieniem) poinformuje mnie o tym, czy też przyśle wyrok z uzasadnieniem, gdy dopiero zapadnie on (...)

 • Doręczenie wyroku z uzasadnieniem

  orzeczenia z uzasadnieniem sąd nie może doręczyć samej sentencji wyroku. Dla uzyskania orzeczenia z uzasadnieniem należy więc złożyć wniosek w terminie tygodnia od ogłoszenia (...)

 • Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  , licząc od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Ważne jest, że termin ten biegnie od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Istotne jest to z (...)

 • Porada prawna na temat z uzasadnieniem

  Nie szukaj dłużej informacji na temat z uzasadnieniem, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli niezgodność orzeczenia (...)

 • Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

  przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym, o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu

 • Kodeks postępowania cywilnego

  rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.Art. 39. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, (...)

 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

  postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzupełnienie należy wnieść razem z wnioskiem o przywrócenie terminu. W tym ostatnim wniosku powinien Pan jednak wskazać jakieś dowody na (...)

 • Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  , a jedynie dzień w którym stronie postępowania doręczono wyrok z uzasadnieniem. Dotrzymanie powyższego terminu jest bardzo istotne z punktu widzenia dalszego rozpatrzenia skargi. Podkreślić (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia (...)

 • Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

  Sąd Rejonowy wydał postanowienie w pewnej cywilnej sprawie. Strony wniosły o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna otrzymała takie postanowienie wraz z uzasadnieniem (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z powyższego wynika, iż procedura wnoszenia skargi kasacyjnej jest następująca: złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku WSA oddalającego (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  uczestników. Art. 174. Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych.  Rozdział 20 Wyjaśnienia (...)

 • Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

  . Jeżeli ogłoszenia nie było, orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu w terminie tygodniowym od sporządzenia uzasadnienia. Jeżeli uzasadnienie nie zostało sporządzone, (...)

 • Obowiązek zawiadomienia o terminie rozprawy

  słuszne, gdy strona nie uczestniczyła w rozprawie, bo mogłoby się to wiązać z potrzebą przywracania terminu zawitego do wniesienia środka odwoławczego z uwagi na ujawnienie się przyczyny (...)

 • Ustny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

  uzasadnieniem - czy muszę wystąpić na piśmie? Ile dni ma Sąd na wydanie odpisu z uzasadnieniem i czy może mi przysłać do domu? Ile czasu mam na złożenie apelacji od otrzymania odpisu? (...)

 • Wnioski o wykładnię i uzasadnienie wyroku

  wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. Pierwszy z wniosków nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Natomiast wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (...)

 • Odpis orzeczenia dla osoby niebędącej stroną

  obowiązującej wykładni prawa i jako takie powinno być powszechnie dostępne. Zatem czy odmowa NSA doręczenia wyroku z uzasadnieniem była słuszna? Orzeczenie sądu administracyjnego wraz z (...)

 • Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie

  W dniu 17.11 byłem na rozprawie jako strona powodowa w sprawie o eksmisje. W dniu 23.11 wysłałem do sądu wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem z rozprawy z dnia (...)

 • Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym

  z uzasadnieniem. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia z urzędu nie oznacza, że sąd ma również obowiązek doręczenia tego uzasadnienia stronie. Sporządzenie uzasadnienia lub transkrypcję

 • Uzasadnienie a termin do wniesienia kasacji

  tylko wtedy, gdy przed upływem tygodnia od ogłoszenia sentencji zażądała ona doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.  Jeżeli więc orzeczenia nie doręcza się z urzędu, strona (...)

 • Wniosek o uzasadnienie wyroku - kwestie formalne

  uzasadnienia wyroku oraz o doręczenie tego wyroku z uzasadnieniem może zostać wysłany pocztą. Ze względów dowodowych należy jednak wysłać wniosek listem poleconym i bezwzględnie zachować (...)

 • Pouczenie strony a termin apelacji

  Sąd rejonowy wydał wyrok oddalając powództwo. Nie byłem na ogłoszeniu wyroku. Wystąpiłem o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd przesłał mi wyrok z uzasadnieniem, bez żadnego (...)

 • Wniosek o przywrócenie terminu jako zażalenie

  z uzasadnieniem potraktować jako zażalenie? Jak wynika z pytania, mamy do czynienia z postępowaniem nieprocesowym, które kończy się wydaniem postanowienia (a nie wyroku). Do uzasadniania (...)

 • Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu karnego

  złożenia odwołania/apelacji czy nie trzeba go uzasadniać w ten sposób? Czy sąd bez podania informacji o odwołaniu musi taki wyrok z uzasadnieniem napisać i dostarczyć? Zgodnie z kodeksem (...)

 • Kodeks wyborczy

  art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Adwokat z urzędu

  Za dwa tygodnie czeka mie pierwsza rozprawa rozwodowa, czy mogę się starać o adwokata z urzędu (powód - ciężka sytuacja materialna)? Mąż złożył (...)

 • kasacja wyroku

  za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)

 • Apelacja w jakim terminie?

  Mam pytanie: w jakim terminie (dokłądnie ile dni) jest na złożenie apelacji od wyroku. Oraz czy w te dni wliczane są soboty, niedziele oraz święta? (...)

 • Odwołanie od zasądzonych alimentów

  Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła (...)

 • Zmiana imienia

  Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane