Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Niekonstytucyjne przeszukania

  kontroli, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 8) art. 20 ustawy o strażach gminnych w zakresie, w jakim nie przewiduje (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  określonych w art. 30-30c art. 30e, 2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b, 3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  ; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

 • Porada prawna na temat z art.36

  Nie szukaj dłużej informacji na temat z art.36, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania karnego

  , art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

  niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 140 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie (...)

 • Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  zapisu na papiery wartościowe z przewidzianymi w art. 51.Dodany art. 55a wprowadza definicję państwa macierzystego w rozumieniu przepisów rozdziału 3 ustawy.Zmiany art 56 dokonano (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a ustawy o VAT), których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j ustawy o (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  przez nich z przyjętych zobowiązań. Art. 33f. Strona może dowolnie wybrać formę lub formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 33d. Art. 33g. W sprawie przyjęcia zabezpieczenia, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  . Art. 277. Przepisy art. 274 - 276 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia deklaracji lub wniosku w sprawie zwrotu podatku. Art. 278.  W przypadku wyłączenia organu podatkowego (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT nie będą podlegały koszty (opłaty i należności) za przeniesienie praw wymienionych w (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna. Art. 17[3]. (uchylony) Art. (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  ;lnika-stronę umowy (art. 61 w zw. z art. 103 KSH) i wypowiedzenie jej przez wierzyciela jednego (lub kilku) ze wspólników (art. 62 § 2 w zw. z art. (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  , nie stosuje się przepisów rozdziału 3 niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 13b art. 31, oraz przepisów działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. (...)

 • Kodeks pracy

  pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Art. 56. § 1.  Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

  podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e art. 44 ust. 7e 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.2. Dochodem (...)

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  administratora wewnątrz jego struktury organizacyjnej? Znaczenie pojęcia „odbiorcy danych” na gruncie RODO różni się od tego, jakie ma ono zgodnie z art. 7 pkt 6 ustawy z (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  księgi protokołów.§ 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi (...)

 • II - KODEKS CYWILNY - Własność i inne prawa rzeczowe

  19, poz. 147; Nr 30, poz. 210; Dz.U. z 1984 Nr 45, poz. 242; Dz.U. z 1985 Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989 Nr 3, poz. 11; Dz.U. z 1989 Nr 33, poz. 175; Dz.U. z 1990 Nr 34, poz. 198; (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  na akcje. § 3. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353. Art. 348. § (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem (...)

 • Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

  . Stąd też rozważenia wymaga problematyka dotycząca decyzji ustalającej należność podlegającą zwrotowi. Z kolei, jak wynika z art. 104 ust. 1 ustawy należności z tytułu wydatków (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  uzyskania tego prawa. Art. 165. 1. Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:   1) z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem (...)

 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  ustawy, w zakresie dotyczącym uprawnień Ministra Sprawiedliwości, jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji.- art. 40 par. 1 powyższej ustawy w (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 41 pkt 4 i 5 dokonuje się z urzędu.4. Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z urzędu, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • z art.244kk

  Mój konkubent jest zatrzymany w areszcie z tego artykułu ponieważ nie złożył apelacji z braku pisma z sądu nie widział z jakiego art. i jakiej (...)

 • Sprawa karna z art.233.

  Witam mam spory problem, sam żałuje ze sie w to wplątałem. Mam 23 lata. Wraz z kuzynem jechałem autem i nagle zobaczył swojego kumpla który wcześniej (...)

 • oskarzenie z art 177

  Witam Chcialabym zaczerpnac informacji na temat sprawy o jaka zostalam oskarzona .We wrzesniu spwodowalam wypadek drogowy na lini prostej zaraz za rondem (...)

 • Wykroczenie z art.119&1

  córka ma 15lat i podpadła z tego artykulu na sume75zl mam sprawe w sądzie dla nieletnich jako ojciec chciałbym wiedziec jakie konsekwencje mogą z (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane