Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Spółka z o.o. z obcokrajowcem

  Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej spółki (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  przychód z tytułu umowy zlecenia oraz przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przeliczenia przychodów z tytułu umowy zlecenia powinien (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  .); ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137); ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, (...)

 • Porada prawna na temat z -3

  Nie szukaj dłużej informacji na temat z -3, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  ;wnież z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych (...)

 • Pełnomocnik z urzędu a pełnomocnik z wyboru

  , powstałoby pytanie, co jest przyczyną takiej zmiany - czy oświadczenie złożone pierwotnie było  złożone zgodnie z prawdą - czy też stan majątkowy osoby wnioskującej uprzednio (...)

 • Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

  żądanie wierzyciela komornik wyda mu odpowiednie zaświadczenie. Sankcją zatem, która spotka wspólnika spółki z o.o. - dłużnika będzie zajęcie jego praw udziałowych w spółce oraz poniesienie (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

  zabezpieczona hipoteką, gdyż w ten sposób jedna wierzytelność zostałaby zaspokojona dwukrotnie - raz z tytułu uprzywilejowania związanego z hipoteką a drugi raz podczas obliczania stosunku (...)

 • Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

  czy można z urzędu lub na wniosek syndyka nanieść adnotacje o zakończeniu postępowania upadłościowego? Zgodnie z art. 7f ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny może wykreślić (...)

 • Potrącenie z pensji wierzytelności z kredytu

  otrzymawszy kopię takiego zaświadczenia z załączonym pismem z banku ma prawo potrącić wskazaną w piśmie kwotę z wynagrodzenia tegoż pracownika? Przepisy kodeksu pracy przewidują (...)

 • Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

  W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może w tym czasie (...)

 • Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

  umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności z faktur za roboty budowlane. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? jeżeli nie będzie w umowie (...)

 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

  kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że w podziale sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z (...)

 • Zakup z Niemiec z polskim NIP

  - polski i niemiecki z przedrostkami PL i DE. Czy mogę odliczyć VAT zawarty w tej fakturze, jak ją ująć w deklaracji i ewidencji VAT? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów (...)

 • Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

  udziałów.Jest Pan osobą fizyczną, a zatem do opodatkowania będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej "ustawą").Wartość majątku otrzymanego w związku (...)

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  inwestycyjnego. Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie zawiera w tym względzie ograniczeń; cesja taka nie sprzeciwia się również właściwości tego typu zobowiązania (wynikającego z umowy z (...)

 • Egzekucja z zasiłku z pomocy społecznej

  ograniczeniu mieści się zabezpieczenie minimum egzystencji. Jest to tzw. zasada poszanowania minimum egzystencji. Stanowi ona wyjątek, swoisty wyłom w ogólnej zasadzie postępowania egzekucyjnego, zgodnie (...)

 • Apelacja z wnioskiem o zwolnienie z kosztów

  skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Można już teraz składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona. Do pisma (...)

 • Sankcje z RODO

  .   Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

 • Rehabilitacja lecznicza z ZUS

  i chorób współistniejących oraz uwzględnia edukację zdrowotną i spotkania z psychologiem. Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali zatem indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z

 • Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  równe, każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać sądownie, ażeby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy (...)

 • Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  kwestię związaną z separacją małżonków. Zgodnie bowiem z art. 935[1] K.c. przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy (...)

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  oferować udziały innym osobom (z chwilą objęcia udziałów i przystąpienia do spółki stają się wspólnikami). Natomiast z uwagi na to, że udziały w spółce (...)

 • Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

  stawienie się do pracy przez pracownika. Pracodawca jest obowiązany do zwrotu kosztów wezwania pracownika z urlopu. urlop wypoczynkowy, odwołanie, wezwanie, powrót, pracownik

 • Wzór testamentu z wydziedziczeniem

  przepisy prawne przyczyn, przykładowo w przypadku gdy uprawniony do zachowku, wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. testament; wydziedziczenie

 • Testament własnoręczny z podstawieniem

  spadkodawca testamentowy przeznacza spadek określonej osobie z obowiązkiem zachowania go i przekazania innej osobie. testament, podstawienie, własnoręczny, holograficzny

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • problemy z drukiem Z-3

  witam mam problem mój były zakład pracy poprosilam o nadesłanie druku Z-3. Zakład nadesłał lecz były w nim błędy (numer NIP) i teraz pomimo chyba (...)

 • z obcokrajowcem

  Mam pytanie...jezeli malzonkowie nie mieszkaja w Polsce, a tam sie pobrali i jedno z nich nie jest Polakiem, ile moze trwac procedura rozowdowa i jakie (...)

 • z ciekawości

  Dziś a własciwie wczoraj zostałam 'przetransportowana' z moim kolega na komendę policji w sprawie ktora wynikla przypadkowo ale nie to w tym njwazniejsze. (...)

 • co z widzeniami z dzieckiem

  Moja żona wyprowadziła się z dzieckiem z domu, po czy założyła sprawę o alimenty, a teraz utrudnia mi kontakty z dzieckiem!! Nie mamy jeszcze separacji (...)

 • problem z widzeniami z dziećmi

  Moja sprawa wygląda tak, nie mieszkam z żoną i dziećmi, ale chcę się z nimi widywać. Żona nie dopuszcza do tego , nie wpuszcza mnie do dzieci jak (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane