Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wzruszenie ugody sądowej

  terminy spłat (na które Pan się zgodził) zostały ustalone w zawartej przed sądem ugodzie. ugoda sądowa, wzruszenie ugody sądowej, zażalenie, wady oświadczenia woli, wykonalność ugody

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  uniemożliwiającego zastosowania trybu art. 154 do decyzji, o której mowa w pytaniu). uchylenie decyzji, naruszenie prawa, decyzja, decyzja ostateczna, wzruszenie, wznowienie

 • Wzruszenie prawomocnego wyroku karnego

  instancyjną (możliwość odwołania), wyrok stał się prawomocny i wszystko wskazuje na to, iż postępowanie zostało przeprowadzone bez jakichkolwiek uchybień. wykonanie wyroku, wyrok, wzruszenie wyroku

 • Porada prawna na temat wzruszenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzruszenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wzruszenie decyzji o rozgraniczeniu

  rzeczywiście przesłanki wznowienia postępowania lub nieważności decyzji). nieruchomość, rozgraniczenie, decyzja, wzruszenie, zaskarżenie, skarga, przekazanie, sąd, postępowanie, droga sądowa, (...)

 • Podważenie pozwolenia budowlanego

  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. pozwolenie, na budowę, budowa, wzruszenie, decyzja, nadzwyczajne tryby, zaskarżenie

 • Zmiana decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

  było złożyć od niej odwołanie, bądź w sytuacji gdy stała się ona ostateczna wzruszać ją wykorzystując wskazane wyżej tryby nadzwyczajne.  decyzja, pozwolenie, budowa, zmiana, wzruszenie, (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

  . Również będzie przysługiwało Panu powództwo mające na celu ochronę przed ewentualnymi immisjami. pozwolenie na budowę, strona postępowania, postępowanie, wzruszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, (...)

 • Prawa i obowiązki podatnika

  decyzji W sytuacji, gdy dotycząca ciebie decyzja stała się ostateczna, posiadasz uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego o wzruszenie tej decyzji, w określonych w ustawie sytuacjach, w trybie

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

  niezgodny; uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, którego skarga dotyczy; wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  decyzji kilka stron uzyskało prawo, to te osoby łącznie muszą zgodzić się na zmianę decyzji. Ochrona praw nabytych jest zapewniana przez ustanowienie obowiązku uzyskania zgody strony na wzruszenie (...)

 • Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

  wcześniej złożonej deklaracji, ale jedynie poprzez odwołanie od decyzji lub jej wzruszenie w trybach nadzwyczajnych (art. 240 i 247 o.p.). Złożenie "korekty" deklaracji po doręczeniu decyzji ustalającej

 • Kontrola legalności działania administracji publicznej

  terminie decyzja stanie się ostateczna co oznacza, że nie będzie możliwe jej wzruszenie w drodze zwykłego środka odwoławczego. Nie będzie także możliwe złożenie skargi do wojewódzkiego (...)

 • błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

  aktualizowany do art.679 Kodeksu postępowania cywilnego) Wzruszenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (względnie zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia) może nastąpić (...)

 • Osoba dwojga imion.

  wszystkich imion sędziów, nie może być uznany za posiadający takie wady, które pozwalałyby na jego wzruszenie w drodze dostępnych w przepisach środków zaskarżenia. Potwierdza (...)

 • Doręczenie odpowiedzi na apelację

  do sądu, którego to pisma (odpisu) nigdy nie otrzymałem z sądu. Czy jest w takiej sytuacji możliwość wznowienia postępowania lub jakiegoś innego sposobu na przynajmniej "wzruszenie prawomocnego (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  korespondencji, że było jedno i drugie. Skarga na uprawomocnienie się nakazu nie została uwzględniona. Czy jest możliwe wzruszenie uprawomocnionego nakazu płatniczego z weksla? Z przedstawionego pytania (...)

 • Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

  sprostowania księgi wieczystej jako oczywistej omyłki - gdyż ta omyłka nie jest właśnie oczywista. Istnieje jednak w tym zakresie odpowiednia procedura. Wzruszenie domniemania, u podstaw którego znajduje (...)

 • Zmiania trybu postępowania upadłościowego

  odpowiedziach, trudno znaleźć przewidziane prawem środki na wzruszenie postanowienia o zmianie opcji postępowania upadłościowego z trybu obejmującego likwidację majątku upadłego na możliwość (...)

 • Wykreślenie członka zarządu z KRS

  złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Poza skargą o wznowienie postępowania, prawo nie zna innych środków, które pozwalałyby na wzruszenie prawomocnego (...)

 • Zgłoszenie budowy ogrodzenia

  administracyjną nie jest możliwe wzruszenie zgłoszenia w trybie administracyjnym. Czy w tej sytuacji dokonane zgłoszenie budowy ogrodzenia ma moc prawną czy też jest, wobec tego, że rażąco narusza (...)

 • Kiedy orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne?

  przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;   Czy istnieje możliwość wzruszenia prawomocnego orzeczenia? Istnieją takie przypadki, w których dopuszczalne jest wzruszenie prawomocnego orzeczenia (...)

 • Musi być możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów

  to obowiązku ustawodawcy zmiany dotychczasowej treści art. 33 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, która będzie uwzględniać niniejszy wyrok Trybunału. wzruszenie ostatecznej (...)

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem przysługuje po wyczerpaniu innych środków

  Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia można co do zasady złożyć tylko wtedy, gdy nie jest i nie było możliwe wzruszenie tego orzeczenia w drodze innych środków

 • Warunki zabudowy - zmiana decyzji

  warunkach zabudowy. W wyroku z dnia 14 marca 1991 r. Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. III ARN 32/90) orzekł, że „Zgoda strony na wzruszenie w (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  zaskarżone orzeczenie jest niezgodne,  4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy,  5) wykazanie, że wzruszenie

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane