Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wzruszenie prawomocnego wyroku karnego

  instancyjną (możliwość odwołania), wyrok stał się prawomocny i wszystko wskazuje na to, iż postępowanie zostało przeprowadzone bez jakichkolwiek uchybień. wykonanie wyroku, wyrok, wzruszenie (...)

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

  niezgodny; uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, którego skarga dotyczy; wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków (...)

 • Wzruszenie prawomocnego wyroku rozwodowego

  powołuje się na pozbawienie możliwości działania w skutek zaniedbania pełnomocnika procesowego.” Tak więc na obecnym etapie nie ma żadnej możliwości wzruszenia wydanego w Pani sprawie wyroku. (...)

 • Porada prawna na temat wzruszenie wyroku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzruszenie wyroku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Doręczenie odpowiedzi na apelację

  do sądu, którego to pisma (odpisu) nigdy nie otrzymałem z sądu. Czy jest w takiej sytuacji możliwość wznowienia postępowania lub jakiegoś innego sposobu na przynajmniej "wzruszenie prawomocnego (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości.§ 5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sąd rozpoznaje ją w innym składzie. (...)

 • Osoba dwojga imion.

  zmiany w przypadku, gdy osoba rzeczywiście posługuje się innym imieniem lub nazwiskiem niż to, które ma wpisane w akcie urodzenia. akta stanu cywilnego, drugie imię, komparycja wyroku, podstawy

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  uniemożliwiającego zastosowania trybu art. 154 do decyzji, o której mowa w pytaniu). uchylenie decyzji, naruszenie prawa, decyzja, decyzja ostateczna, wzruszenie, wznowienie

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, (...)

 • Musi być możliwość wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów

  formalnym, czyli dostępności drogi sądowej, jak i ujęciu materialnym, czyli możliwości prawnie skutecznej ochrony praw na drodze sądowej. Skutki wyroku TK Skutkiem wyroku nie jest utrata mocy (...)

 • Wzruszenie prawomocnego nakazu

  dysponował faktura korygującą), nie ma możliwości wzruszenia takiego wyroku. Możliwość taka istnieje tylko w przypadku późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, (...)

 • Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

  . Również będzie przysługiwało Panu powództwo mające na celu ochronę przed ewentualnymi immisjami. pozwolenie na budowę, strona postępowania, postępowanie, wzruszenie decyzji o pozwoleniu na budowę, (...)

 • Zgoda stron na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

  której ustalono warunki, nie nadając właścicielowi sąsiedniej działki żadnych praw, nie może być uzależniona od jego zgody4. Trzeba jednak zastrzec, że pogląd zaprezentowany w Wyroku (...)

 • Niezgodność wpisu w księdze wieczystej

  właścicielem, to nie może domagać się na tej podstawie wykreślenia w dziale II osoby 1 dopóty, dopóki nie przedstawi prawomocnego wyroku nakazującego wykreślenie osoby 1 i pozostawienie tylko 2. (...)

 • Warunki zabudowy - zmiana decyzji

  warunkach zabudowy. W wyroku z dnia 14 marca 1991 r. Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. III ARN 32/90) orzekł, że „Zgoda strony na wzruszenie (...)

 • Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

  jakiekolwiek środki prawne mające na celu wzruszenie wydanego przez NSA postanowienia o umorzeniu postępowania oraz spowodowanie rozpatrzenia skargi kasacyjnej i kto te środki prawne ma wnieść – (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane