Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sposoby odwołania testamentu

  testamentu nie musi dokonywać sam spadkodawca, może zostać w tym zakresie wyręczony, jednak osoba niszcząca testament musi działać za wiedzą i przyzwoleniem testatora. Ponadto przypadkowe zniszczenie

 • Świadkowie sporządzenia testamentu pisemnego

  testamentu bądź jej krewni, to taki testament jest nieważny? Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, (...)

 • Miejsce złożenia testamentu

  posiadaniu testamentu. Dzierżyciel testamentu z chwilą powzięcia wiadomości o śmierci testatora ma obowiązek złożenia niniejszego dokumentu w sądzie, dotyczy to również testamentów nieważnych (...)

 • Porada prawna na temat wzory testamentu pisemnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzory testamentu pisemnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. I tak, do wniosku o wydanie (...)

 • Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

  podatkowym wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na zakres nowej regulacji w kontekście rozporządzenia Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  nieruchomości. Co, jeżeli kandydat nie zdał egzaminu? Jeśli kandydat nie zdał egzaminu pisemnego albo ustnego, to minister wyda mu decyzję o odmowie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania

 • Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

  odsetek;  3) wzory rozliczeń z tytułu umorzeń. Art. 11. 1. Roczne spłaty kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych na podstawie umów określających równocześnie 40-letni okres spłaty kredytu i (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  dokumentach wymaga pisemnego zgłoszenia do organu celnego właściwego ze względu na złożenie powiadomienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.Art. 29. 1. Organ celny może wyrazić zgodę na zrzeczenie (...)

 • Brak testamentu

  dla testamentu pisemnego. Nie można również uznać, że doszło do sporządzenia testamentu ustnego, ponieważ zgodnie z art. 952 testament ustny powinien zostać przekazany w obecności (...)

 • Przedsiębiorca a PFRON

  informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego. Wzory dokumentów zostały opublikowane jako załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  oraz wzory dokumentów z tym związanych,  szkolenia i egzaminowania kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, pracy komisji egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów z tym związanych.  Większy

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach: do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie (...)

 • Testament na rzecz wnuków

  , by przyczyna wydziedziczenia wynikała jasno z treści testamentu. Nieskuteczne będzie zatem postanowienie testamentu, w którym testator wydziedzicza uprawnionego do zachowku, ale nie przywołuje (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. § 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd następuje (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. I tu należy odwołać się do pisemnego charakteru oświadczenia składanego przez pracodawcę, w którym umieszcza (...)

 • Jak zostać pracownikiem ochrony?

  uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania, określa rozporządzenie Ministra (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 22-101)

  w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania (...)

 • Karta Nauczyciela

  ) tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,   5) wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  , wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami zainteresowanymi są osoby, których

 • Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

  sobie sprawę z przysługujących mu uprawnień związanych z warunkami zatrudnienia (por. Daniel Całka. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze

 • Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich  (art. 167 § 2 k.s.h.) , wzory podpisów członków zarządu  (art. 167

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Najlepsze rozwiązanie

  Witam. Sprawa dotyczy spadku po zmarłym ojcu. Tato zostawił testament, wymienił w nim sporo osób. Do wykonania jego woli wyznaczył siostrzenicę.Siostrzenica (...)

 • Testament rodziców

  Moi rodzice sporządzili wspólny testament-razem się pod nim podpisali. Rodzice już nie żyją.Zmarli w latach 70-tych. W testamencie tym wskazali mnie (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • czy córka po śmierci ojca może wystąpic do sądu o postępowanie spadkowe

  miesiąc temu zmarł mój tatuś;nie zostawił żadnego testamentu;rodzice mieszkają w domku jednorodzinnym;mama żyje;posiadają wspólnote majątkową (...)

 • Wynajem, a zgon wynajmującego

  Witam Wynajmuję mieszkanie od wielu lat, w tym od roku z umową na jeden rok. No i właśnie w tym roku zmarła osoba wynajmująca mi mieszkanie. Testamentu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane