Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks wyborczy

  oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;  2)   części A i części B - w wyborach do Parlamentu Europejskiego w (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  ). Do wniosku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, podmiot załącza odpowiednio dokumenty określone w ww. rozporządzeniu, np. kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz instytucji powołanych do kontroli jakości surowców (...)

 • Porada prawna na temat wzory podan do pzu w sprawie zazalen

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzory podan do pzu w sprawie zazalen, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  skopiowania jego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.  W przypadku umowy o pracę cudzoziemiec ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia w Polsce (w (...)

 • Kierujący pojazdami

  . Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory dokumentów stwierdzających (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  . Należną kwotę dodatku zaokrągla się do 10 groszy w górę.6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o którym mowa w (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  zadań w nich wykonywanych oraz umożliwiający sprawdzenie posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadań służbowych.  4. Minister właściwy do spraw finansów (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB; można dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików; nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Art. 129. Strona powołująca (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.§ 4. Osoby (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku. Osoby te mogą do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  niezdolności, tj. od 3 września do 5 października ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a począwszy od 34 dnia niezdolności, tj. od 6 do 8 października - prawo do zasiłku (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  podmiotu, którego wniosek został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy dotyczące cudzoziemca, (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. § 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  mowa w ust. 2, jest podstawą do prowadzenia egzekucji w zakresie kosztów należnych kuratorowi.Art. 33. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  . Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, o których mowa w art. 174 ust. 6.5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  , siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w ww. rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Usługami, których wysokość może podlegać ograniczaniu w (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem (...)

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

  rozporządzenia.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczególnych grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej określanej w (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt (...)

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu (...)

 • Procedury budowlane

  ; brak procedury, budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Waloryzacja polisy PZU

  Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują (...)

 • POLISA NA UPOSAŻENIE DZIECI - JAK WALCZYĆ Z PZU?

  Posiadam dwie polisy na uposażenie dzieci - jedna na tate, druga na mame. Okres ubezpieczenia minął. Wynosił 13 lat (początek ubezpieczenia - 1988r.). (...)

 • Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

  Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane