Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można (...)

 • Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

  . przez lokal rozrywkowy, istnieje również możliwość zwrócenia się do Inspekcji Ochrony Środowiska z prośbą o zbadanie, czy nie doszło do naruszenia norm regulujących (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Porada prawna na temat wzory pism do s��du o zak����canie ciszy nocnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzory pism do s��du o zak����canie ciszy nocnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  należności od odbiorcy oraz ich kwotę. 9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 pkt 2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od (...)

 • Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie, która nie posiada regulaminu pracy (firma zatrudnia poniżej 20 pracowników). Do tej umowy o pracę chcemy dołączyć informację dodatkową, (...)

 • Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

  odpowiedzialności odszkodowawczej. Zniszczenie rzeczy może też być przestępstwem lub wykroczeniem. Wykroczeniem jest także naruszenie ciszy nocnej. najem hotelowy, zakłócanie ciszy (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając przywrócenia (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. § 2. Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych (...)

 • Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 (...)

 • Kłopotliwy sąsiad

  sprawców. Jeżeli sąsiad uporczywie zakłóca spokój, wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu. Zakłócanie ciszy nocnej stanowi wykroczenie z art. (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź (...)

 • Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

  odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: cztery egzemplarze projektu (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  ) posiada odpowiednie do zakresu zadań poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie (...)

 • Kodeks wykroczeń przeciw chuliganom

  ; wybryki chuligańskie, zakłócanie porządku publicznego, ciszy nocnej, Kodeks wykroczeń, wykroczenia, nawiązka, nieletni sprawca, handlarz, terminy przedawnienia

 • Przeszukanie mieszkania przez Policję

  rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej. Osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do (...)

 • Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

  przysługiwać zażalenie do prokuratora nadrzędnego. Dopiero, gdy ten utrzyma w mocy postanowienie, poszkodowany będzie mógł sam zamienić się w oskarżyciela, a sprawa trafi do sądu.  Zespół

 • Uprawnienia zawodowe, a prowadzenie działalności

  Czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą można świadczyć usługi pomocy w pisaniu różnych pism do sądu np. zarzuty do nakazu zapłaty, pozew o alimenty, rozwód, wniosek (...)

 • Przewozisz zwierzaka? Pamiętaj o przepisach!

  mieć np. psa, który waży maksymalnie 8 kilogramów. Lecąc do innego miasta w Polsce lub kraju na terenie UE zapłacimy za niego jak za nadbagaż. Wybierając się jednak przykładowo do

 • Alimenty na dorosłego syna który pobiera zasiłek socjalny.

  posiada moc prawną, aż do jego uchylenia lub zmiany jego treści w postępowaniu sądowym (co może nastąpić, jak wskazaliśmy, na podstawie powództwa opartego na art. 138 k.r.o.). Do czasu (...)

 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

  rejestru – będzie to rejestr postępowań objętych regulacją (postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, postępowanie o uznanie zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (...)

 • Ochrona danych osobowych

  w gestii administratora. Jeżeli więc odbiór i wprowadzanie do zbioru danych przesyłanych w postaci e-maili spełnia wyżej wymienione przesłanki, nie ma podstaw do formowania zarzutów

 • Oskarżenie o naruszanie ciszy nocnej

  zakłócania ciszy nocnej i ciągłego wzywania policji godzącego w cześć i dobre imię osoby, której to dotyczy można ewentualnie rozważyć pozew o ochronę dóbr osobistych (...)

 • Brak zgody pracownika na podwyżkę

  okresu wypowiedzenia (art. 42 par. 3 k.p.). Co warto podkreślić z mocy odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym do wypowiadania umów o pracę – (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej?

  Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Zakłócanie ciszy nocnej

  Witam Byłem na imprezie na działce u znajomego, słuchaliśmy muzyki, robiliśmy grilla i rozmawialiśmy. Nagle na podwórko weszła policja, spisała (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane