Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  do pracy z powodu choroby za okres po wypisaniu ze szpitala: wynagrodzenia za czas choroby za okres od 15 do 16 maja i zasiłku chorobowego za okres od 17 do (...)

 • Kierujący pojazdami

  . Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory dokumentów stwierdzających (...)

 • Konstrukcja formularza PIT-O

  (przeznaczoną do rozliczenia ulgi prorodzinnej na nowych obowiązujących począwszy od 2009 r., zasadach) - nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty; (...)

 • Porada prawna na temat wzory do korekty z pitu 2008 za darmo

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzory do korekty z pitu 2008 za darmo, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  . Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru przemysłowego (...)

 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

  wzory deklaracji stosuje się od: - VAT-7 począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r., - VAT-7K począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r., - VAT-7D począwszy od rozliczenia (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  , nie stosuje się przepisów rozdziału 3 niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 13b art. 31, oraz przepisów działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  instytucje i laboratoria. Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego (...)

 • Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

  , przy czym sprzedaż została opodatkowana. W związku z tym przyjmuje się, że dalsze wykorzystywanie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi. Korekty dokonuje się w rozliczeniu (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  wyśle informację za styczeń. Do 25 marca wyśle informację za luty itd. Jeżeli podatnik zacznie składać JPK_VAT, to: otrzyma szybszy zwrot VAT – do 25. dni (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  objęte tajemnicą skarbową. Art. 295.  W toku postępowania podatkowego dostęp do informacji pochodzących z banku lub innej instytucji finansowej, a także do informacji uzyskanych (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  przy zastosowaniu do uzyskanych za granicą przychodów z pracy metody wyłączenia z progresją,Jeśli podatnik rozliczył się tylko z części dochodów z (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  rejestrów są przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogą (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  - podatek należny wykazany w rozliczeniu za ten miesiąc jest równocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia; jeśli A skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  wewnątrzwspólnotowej lub eksportu połączonego z dostawą wewnątrzwspólnotową, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich jest wyłącznie dołączenie (...)

 • Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

  prawo do powrotu do zwolnienia z VAT w dowolnym momencie w ciągu roku, od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku. Co zrobić, żeby skorzystać ze zwolnienia z VAT? Jeżeli zdecydowałeś (...)

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

  uproszczonej polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  , dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, a także kopii dokumentów spółek przekazanych do katalogu; 2) w porozumieniu z (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony (...)

 • Karta Nauczyciela

  właściwego do spraw oświaty i wychowania. 12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)

  oraz z innych źródeł przychodów, łączną kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o dochód z działalności rolniczej, uzyskany za ten (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.(17) ), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem (...)

 • Ważne zmiany w PIT

  . Dotąd uiszczano ją w terminie zapłaty podatku za poprzedni miesiąc - tj. w listopadzie za dwa miesiące. Po zmianie zaś zaliczka za grudzień będzie uiszczana w terminie do 20 (...)

 • Parlament przyjął pakiet klimatyczny

  norm emisji zapłacą kary za każdy gram CO2 ponad limit każdego wyprodukowanego samochodu w wysokości (od 2012 do 2018 roku): 5 euro za pierwszy gram CO2,15 euro za drugi gram CO2,25 (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)

 • Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

  Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane