Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

  pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za przekroczenia dziennej normy czasu pracy. Dodatek za pracę w nocy i za pracę w godzinach nadliczbowych Dodatek za pracę w nocy (...)

 • Kodeks pracy

  w § 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej (...)

 • Czas pracy po zmianach

  czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek (...)

 • Porada prawna na temat wzor zgody na prace w godzinach nadliczbowych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzor zgody na prace w godzinach nadliczbowych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  ;w opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.     2. Ewidencję czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca: 1) udostępnia (...)

 • Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

  dotychczasowym stanowisku), Ponadto kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, Na delegację poza stałe miejsce pracy można (...)

 • Jak ustalić pracownikom czas pracy?

  nadliczbowych jest limitowana:  w skali doby,  w skali tygodnia (w okresie rozliczeniowym),  w skali roku kalendarzowym.  Maksymalna liczba godzin nadliczbowych (...)

 • Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  jednego pracownika tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W wyniku kontroli w jednym z warszawskich instytutów, inspekcja wyegzekwowała 19614 (...)

 • Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  tylko w granicach dobowej normy czasu pracy, a więc do 8 godzin. Praca w tym dniu powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych na dobę i dlatego powinna zostać (...)

 • Wynagrodzenie za godziny pracy nocnej

  obowiązującego pracownika czasu pracy, a wiec - z reguły - w ramach 8 godzin pracy za dobę i 40 godzin pracy na tydzień. Wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych (...)

 • Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

  godzinach nadliczbowych.” W takich więc sytuacjach pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zasadnym jest w (...)

 • Czas pracy farmaceuty

  ostatnim przypadku liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 w ciągu roku kalendarzowego.Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia (...)

 • Zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

  roszczenia o wypłatę wynagrodzenia, także za prace w godzinach nadliczbowych, następuje z upływem terminu, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Należy też przyjąć, (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . 10. Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1-5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej (...)

 • Uprawnienia pracownicze rodziców

  obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Pracownicy w ciąży bezwzględnie nie wolno zatrudniać: w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej. Pracownicy (...)

 • Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  dalej. ##baner## Jaki dodatek przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych? Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje (...)

 • Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

  w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby wyraził na to zgodę. Naruszenie w/w norm może spowodować nałożenie grzywny przez inspektora pracy. Czy młodociany korzysta (...)

 • Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

  , bez udzielenia w zamian dnia wolnego do pracy w innym dniu tygodnia, nie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Natomiast stanowisko, według którego za pracę w godzinach (...)

 • Przedawnienie roszczeń pracownika

  zostać uznana za pracę w godzinach nadliczbowych praca, którą pracownik dobrowolnie świadczy „po godzinach”, jeżeli mógł ją wykonać w obowiązującym go (...)

 • Prawa mamy

  kobietom w ciąży pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Pracodawca nie może bez zgody pracownicy w ciąży delegować  jej poza stałe miejsce (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

  wykraczającej poza normalny czas pracy można potraktować jako wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych? W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż (...)

 • Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

  opieki zdrowotnej w zasadzie w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

  obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie dodatkowe (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  , jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby). Przywóz żywności na własny użytek Ze względu na ryzyko (...)

 • Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

  pracę za godziny nadliczbowe, w wymiarze o połowę wyższym, wówczas nie ma on już obowiązku wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dzień wolny zastępuje więc (...)

 • Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

  poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane