Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (...)

 • Kodeks wyborczy

  wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się odrębne obwody (...)

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  samorządu m. in. do podania "adresu zamieszkania" nie wynika konieczność podania tej informacji, w istocie prowadzi do uznania tego warunku jako zbytecznego. Skoro po numerze PESEL (...)

 • Porada prawna na temat wzor podania do prezydenta miasta

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzor podania do prezydenta miasta, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  oraz pracownikom tego urzędu;  2)  wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  ich do ewidencji, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do ewidencji, dokumenty zawierające te dane składa się do akt ewidencyjnych.  Art. 26.  1. Wpis (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy cenach. Art. 3. Ilekroć w ustawie (...)

 • Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

  przez komornika sądowego w stosunku do osoby zobowiązanej do płacenia alimentów jest bezskuteczna. W takim przypadku komornik jest obowiązany poinformować wójta, burmistrza lub (...)

 • Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

  którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa. Komornik (...)

 • Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

  czym katalog ten został znacznie poszerzony m.in. o wszystkie decyzje, inne niż wymienione enumeratywnie w załączniku do ustawy, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.Art. 183[15]. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po (...)

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej

  alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), po zasięgnięciu opinii zarządu gminy. Opłaty pobierane na (...)

 • Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

  powinien być złożony do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Stosownie do § 6 rozporządzenia organ podatkowy, do którego (...)

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

  . Propozycja zmian zmierza natomiast do umożliwienia placówkom pobierania opłat za pobyt osób przyjętych do placówki. Jaki przymus bezpośredni ma być stosowany wobec nietrzeźwych? Proponuje (...)

 • PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

  wskazany powyżej. Nadawanie numeru PESEL na wniosek Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji (...)

 • Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  (burmistrz, prezydent miasta), odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).   Wykonanie (...)

 • Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

  imiona i nazwiska oraz daty zameldowania, a odmówiono podania pozostałych danych tzn. dat urodzenia numerów PESEL i imion rodziców. Dyrektor wydziału zapytana o podstawę prawną do odmowy podania (...)

 • Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej?

  , opłacie skarbowej nie będą podlegały: podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań; Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników (...)

 • Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej?

  korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego (...)

 • Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

  odpowiednich warunków do życia i przyjaznego środowiska do wychowywania kolejnych pokoleń Polaków – to główny cel polityki rodzinnej, której jednym z instrumentów (...)

 • Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (...)

 • Życie publiczne ma być jawne

  000 do 500 000 zł. Rejestr korzyści Przewidziano poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do zgłaszania informacji do Rejestru Korzyści o radnych. Wprowadzone zostaną też przepisy (...)

 • Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

  weksla wystawionego w 2006 roku, a wypełnionego w 2007 roku powinna być uzupełniona do odpowiedniej dla kwoty weksla i w jaki sposób - czy doliczyć tę opłatę skarbową do kwoty weksla, skoro (...)

 • Opłata skarbowa po nowemu

  skarbowej nie będą podlegały: podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań; Zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników (...)

 • Prawo łowieckie do zmiany. Rada Ministrów przyjęła poprawki

  powiadomić o tym wójta, burmistrza, prezydenta miasta co najmniej 7 dni przed polowaniem. Nowością jest obowiązek podania tego faktu w sposób zwyczajowo przyjęty do (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Sprawa o znieslawienie ?

  Co moge zrobić osobie ktora mnie publicznie wyzwala ? (uma) To zalezy czy jesteś osobą zaufania publicznego (np. prawnikiem, lekarzem), czyli do twojej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane