Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  pracowników obowiązków informacyjnych określonych w RODO (zob. art. 13 i art. 15 RODO). Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii Ewidencjonowanie (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  czasu pracy. Jeżeli ktoś pobiera zasiłek i pracuje, to czas korzystania z urlopu rodzicielskiego przedłuża się odpowiednio do wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji (...)

 • Porada prawna na temat wzor listy obecnosci i czasu w pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzor listy obecnosci i czasu w pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  określonych stawką miesięczną;  7) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne (...)

 • Kodeks pracy

  pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36. Art. (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  wydatków wchodzi w skład kosztów postępowania.2. Postanowienie w sprawie zwrotu wydatków wydaje sędzia-komisarz po wysłuchaniu członka rady i (...)

 • Jak ustalić pracownikom czas pracy?

  pracownika są: niedziele i święta, a w przypadkach dozwolonej pracy w te dni – dni udzielone w zamian za przepracowane niedziele i święta, dni wolne od pracy (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy.  2. W systemie równoważnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłużony (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w miesiącach poprzedzających. Co jeśli jakieś składniki wynagrodzenia (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracowników na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nielegalne zatrudnienie. Adresy i (...)

 • Systemy czasu pracy

  uciążliwość polega na tym, że praca jest monotonna lub jest to praca w ustalonym z góry tempie, wówczas skrócenie czasu pracy polega na wprowadzeniu przerw w (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru, który wykonało się osobiście albo z udziałem (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców. W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o (...)

 • Czas pracy po zmianach

  pracy i okres rozliczeniowy? Rozkład czasu pracy to ustalony przez pracodawcę plan pracy określający, kiedy praca winna być świadczona i jak długo trwa dzień roboczy (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  i wypłaty świadczeń przedemerytalnych podlegające rozpatrzeniu po dniu przejęcia w związku z art. 37l ust. 2 i art. 27 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zobowiązań wobec organów celnych. 3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów minister właściwy do spraw finansów publicznych.4. Wpis do wykazu (...)

 • Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

  których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133. § 4. W rozkładach czasu pracy, (...)

 • Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

  zarówno osoby zatrudnione w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego (...)

 • Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

  obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy. Jeśli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  rozumieniu Konwencji i jej Protokołów. Wszystkie państwa, które ratyfikowały Konwencję, muszą podporządkować się decyzjom Trybunału. Trybunał obraduje w Strasburgu w (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

  wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości. 2. Wykorzystane (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  zawierającym katalog wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Ustęp pierwszy tego przepisu w pkt od 4 do 7 wymienia następujące prawa podlegające podatkowej amortyzacji: autorskie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)

 • Badania w RODK

  Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Widzenia ojca z dzieckiem.

  Mój mąż zostawił mnie z 3 miesięcznym dzieckiem. Teraz wniósł o rozwód i domaga się widzeń z dzieckiem. Ja mu widzeń nie bronię ale nie pozwalam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane