Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

  złotówkach to kredyt bezpieczniejszy – na kredyt walutowy nakładają się bowiem dwa ryzyka: ryzyko zmiennego oprocentowania oraz ryzyko kursowe. Przykładowo: kredyt (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.2[2]. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań (...)

 • Będzie wsparcie na innowacyjność

  formach oraz z innych źródeł, przeznaczoną na inwestycję technologiczną będącą przedmiotem kredytu technologicznego lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją (...)

 • Porada prawna na temat wziełeś kredyt na siebie a rozwiodłeś się z żoną

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wziełeś kredyt na siebie a rozwiodłeś się z żoną, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

  oszczędnościowo - kredytowym. Podpisując z bankiem umowę o kredyt kontraktowy, zobowiązujemy się do comiesięcznych wpłat na oprocentowany rachunek oszczędnościowy, w zamian (...)

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  gospodarczych o wywiązywaniu się przez żądającego z zobowiązań z tytułu umów o kredyt konsumencki lub związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. Żądanie (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  pojeździe znajdującym się na drodze;18) pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi (...)

 • Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

  oraz na piwo; o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa; o zawartości powyżej 18 % alkoholu.  Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu.Art. 22. Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r.  Za koszty poniesione pośrednio na rzecz kwalifikowanych podmiotów uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu (...)

 • Odstąpienie od umowy kredytu na zakup kosmetyków.

  dokumentów, dokonała Pani zakupu na raty. W takim wypadku faktycznie mamy do czynienia z podpisaniem nie jednej, lecz dwóch niezależnych od siebie umów. Z jednej (...)

 • IV - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 535 - art. 626)

  USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks CywilnyDz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. (...)

 • Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

  .  Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na cel zakupu będącego w budowie lub istniejącego (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  postanowienia sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem. § 2. W sprawie zawiłej lub z innych ważnych przyczyn można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  sportowej. Z tych względów można również zezwolić na nawiązywanie kontaktów oraz na współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami. W szczególności (...)

 • Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  . nieruchomości, wierzyciel musi o umowie wiedzieć przed podpisaniem umowy z jednym z małżonków. Na ograniczenie odpowiedzialności wynikające z umowy małżonek będzie mógł (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.§ 4. Zakazy wymienione w art. 22 § 2 pkt 5 oraz pozbawienie praw publicznych orzeka się w latach, (...)

 • Poręczenie spłaty kredytów udzielonych spółce z o.o. w upadłości - opinia prawna

  wynika, iż jesteście Państwo poręczycielami spółki, co ma znaczenie z tej przyczyny, iż niewywiązanie się Państwa spółki z zobowiązania, wobec którego Państwo poręczaliście, (...)

 • Kodeks wykroczeń

  . Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.Art. 17. § 1. Nie popełnia (...)

 • Kodeks karny

  , o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).Art. 47a. (skreślony) Art. 48. Nawiązkę (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  zapłaty, bo mieszkamy gdzie indziej (wniosek o doręczenie nakazu zapłaty), w związku z tym nie zgadzamy się na zajęcie naszej pensji przez komornika (zażalenie na postanowienie (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  ;rej oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne podlegające opłaceniu przez płatnika (z raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Przygotuj się na wakacje

  akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (UE) przywożone z tego państwa na terytorium kraju przez osobę fizyczną, gdy przywóz następuje (...)

 • Kodeks cywilny

  się warunku, następują skutki takie, jak by warunek się ziścił.§ 2. Jeżeli strona, której zależy na ziszczeniu się warunku, doprowadzi w sposób sprzeczny z zasadami (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia. Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową Zezwolenie na pracę sezonową wydaje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)

 • obnizenie alimentów na dziecko 9 letnie

  Zarabiam 3200ZŁ MOJA zona 2000 tyś płace alimenty 450 zł czy moge je zmiejszyc o polowe przy czym moja byla zona zrabia ok 2000 zł. i ma na utrzynaniu (...)

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)

 • alimenty na byłą żonę

  witam, od 3 lat jestem po rozwodzie (sąd orzekł, że wina leży po mojej stronie), płacę regularnie alimenty na dziecko 450zł/m-c przy zarobkach 2100zł (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane