Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  . W uczelni wojskowej żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy (...)

 • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  : 1) wzór oferty, o której mowa w Art. 11 ust. 2 i Art. 12 ust. 1, 2) ramowy wzór umowy, o której mowa w Art. 16 ust. 1, 3) wzór sprawozdania, o którym mowa w Art. (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Porada prawna na temat wzór wniosku o wypisanie się ze związków zawodowych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór wniosku o wypisanie się ze związków zawodowych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  pobiera się opłat od wniosku: o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  oraz przestrzegać ustalonych w miejscu pracy porządku i dyscypliny.§ 3. Sąd poucza skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  w stan likwidacji następuje z dniem, w którym decyzja o odmowie przedłużenia pozwolenia, o której mowa w art. 20 ust. 10-12, stała się ostateczna, albo z dniem określonym w decyzji (...)

 • Kodeks pracy

  każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. § 4.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  , niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 60 zł od wniosku o odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł od wniosku o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej   60 (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  decyzję o cofnięciu nagrody bądź o zamianie nagrody na inną. W wypadku, o którym mowa w § 2, powiadamia się organ, który wydał zarządzenie.§ 9. Skazanemu, który, korzystając (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  art. 47a ust. 2 składa się do akt rejestrowych.3. Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  rejestrację; 3) wniosku o zmianę specyfikacji; 4) sprzeciwu, o którym mowa w art. 28.2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.3. Opłatę wnosi (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  zawiadamia się go o terminach rozprawy. § 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio. § 3. W sprawach, o których (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  ubiegania się o licencję przymusową.  5. Zwolnienie z warunku, o którym mowa w ust. 4, w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia. Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  ;oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Do wniosku dołącza się:a) w przypadku wydania orzeczenia o (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  opłacony zwraca się bez wzywania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku.2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel (...)

 • Jak przebiega proces tworzenia związku zawodowego, czy każdy może go założyć?

  zawodowego oczywiście oprócz pracowników, mają prawo także emeryci i renciści. Natomiast osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych, a jeśli nie są członkami (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  ;Odwołanie eksperta ze stanowiska w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2-4, a także w razie złożenia przez eksperta oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska jest (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników. 2. Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a (...)

 • Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

  edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy, której wzór jest dostępny w serwisie: Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2. § 5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej w art. 33d. W razie złożenia (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  art. 74 ustawy o ewidencji ludności od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy? Rządowy projekt ustawy o zmianie (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  do egzaminu. Składa się go nie później niż 40 dni przed wybranym terminem egzaminu. Dołącza się do niego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia o ponowne (...)

 • Kodeks wyborczy

  ; wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,f)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 § 10, o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,g)  (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , gdzie się adresata zastanie. Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane