Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  pkt 1 i w art. 581.§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.Art. 563. Uchwała o przekształceniu (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. § 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  roszczeń o odszkodowanie. Art. 297. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie (...)

 • Porada prawna na temat wzór uchwała współników o podziale zysku w spółce jawnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór uchwała współników o podziale zysku w spółce jawnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. § 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie (...)

 • Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

  podmiotów do spółki oraz zmianą struktury udziałów w przypadku wspólników dotychczasowych wymaga zgłoszenia sądowi rejestrowemu nowej listy wspólników (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

  ograniczona. Art. 103. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. (...)

 • Ustawa o obligacjach

  wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, o ile możliwość taką przewidziano w warunkach emisji. 4. Środki zgromadzone na rachunku, o którym mowa w (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  ;źniej niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 22-101)

  ;lnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.§ 3. Rzeczy wniesione przez wspólnika do (...)

 • Podział zysku zatrzymanego w spółce z o. o.

  Za lata 2003-2006 dokonywano uchwałami wspólników zatrzymania zysku w spółce. W tej chwili wspólnicy postanawiają dokonać podziału tego zysku. Czy podział zysku (...)

 • Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

  zgromadzenie wspólników w trybie 231 § 2 pkt 2 K.s.h. jest uchwałą o podziale zysku, a o zysku niepodzielonym można mówić wyłącznie (...)

 • Likwidacja spółki jawnej

  . Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników (...)

 • Uchwała o braku podziału zysku spółki

  uczestnictwem w spółce. W tym wypadku chodzi o prawo do udziału w zysku spółki. Samo pokrzywdzenie wspólnika nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia uchwały. (...)

 • Sposób podziału zysku w spółce z o.o.

  wspólnicy mają prawo do zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwałę o podziale zysku podejmuje zgromadzenie wspólników, które może również wyłączyć w (...)

 • Zmiana uchwały o podziale zysku w spółce z o.o.

  . Same zaś zasady podziału zysku winny się znaleźć w odpowiednich postanowieniach umowy spółki. Obowiązek złożenia przez zarząd spółki z o.o. uchwały o podziale zysku (...)

 • Prawo bankowe

  następuje zmiana w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w wyniku zmiany statutu banku lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. Akcjonariusz występuje z wnioskiem, o (...)

 • Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

  miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 par. 1 (uchwała zgromadzenia wspólników o podziale zysków). Zatem zgodnie z tym postanowieniem, w (...)

 • Zajęcie udziału w spółce z o.o. przez komornika

  sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zatem to zgromadzenie decyduje o podziale zysku spółki. Dopiero jeśli taka uchwała jest (...)

 • Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

  powzięcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do zysku będą więc aktualni wspólnicy, gdyż trudno przypuszczać, że przed 09.01.2008 r. została podjęta uchwała o (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 151-200)

  rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału.§ 3. Jeżeli w terminie określonym w § 2 spółka nie wystąpi (...)

 • Podział zysku w spółce partnerskiej

  o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. W przypadku spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, także w zakresie zasad podziału zysku. (...)

 • Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

  . Uchwała o umorzeniu udziałów powinna być podjęta bezwzględną większością głosów na zgromadzeniu wspólników. Uchwała o umorzeniu (...)

 • Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

  upływie 1 miesiąca o zawiadomienia wspólników o w/w prawie, w którym to okresie wspólnikom spółki przysługuje pierwszeństwo w objęciu nowych udziałów. Jak (...)

 • Dzień wypłaty dywidendy w spółce akcyjnej

  podziale zysku? Zgodnie ze znowelizowanym art. 348 § 4 ksh dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Spółka cywilna

  Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć (...)

 • Zatrzymanie zysku w spółce z o.o.

  Witam, jestem nowym uczestnikiem forum ale po jego przeszukaniu nie znalazłem podobnego problemu. Zapis w umowie spółki z o.o. nt. zysku posiada brzmienie: (...)

 • Udziały w spółce zoo - mniej niż 10%

  Witam, mam pytanie do osób zaznajomionych z tematem. W ramach pewnej zaistniałej sytuacji mogę przejąć 9% udziałów w pewnej spólce z o.o. Mam (...)

 • Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

  30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę dla udziałowców. Nie ustalono (...)

 • Mam dobre pytanie - Przedawniona dywidenda w Spółce z o.o. ?

  30 czerwca 2002 ZW Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2001 r. z przeznaczeniem go w całości na wypłatę w formie dywidendy dla udziałowców. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane