Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  w pracy pracownika za nieusprawiedliwioną bądź później okazało się, że nieobecność pracownika była usprawiedliwiona, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ; Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi są:  1) upomnienie;  2) nagana;  3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni (...)

 • Areszt tymczasowy a zwolnienie z pracy

  , tymczasowe aresztowanie, bez wypowiedzenia, wygaśnięcie umowy, ponowne zatrudnienie, areszt tymczasowy, nieobecność pracownika, naruszenie obowiązków, przestępstwo

 • Porada prawna na temat wzór pisma nagana pracownika za nieobecność nieusprawiedliwioną

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pisma nagana pracownika za nieobecność nieusprawiedliwioną, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wywieszenia pisma nie było uzasadnione, sąd zarządzi doręczenie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie na wniosek strony zainteresowanej postępowanie przeprowadzone (...)

 • Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

  może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność (...)

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

  za nieusprawiedliwioną. Nie zamyka to jednak pracownikowi drogi do wykazania, że nieobecność w pracy była usprawiedliwiona, a brak poinformowania pracodawcy o przyczynie nieobecności (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony (...)

 • Termin zawiadomienia pracodawcy o chorobie

  pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia (...)

 • Zwolnienie pracownika niezdolnego do pracy po wykorzytaniu przez niego zasiłku chorobowego

  wykorzystaniu przez pracownika zasiłku chorobowego powinienPan skierować go na badania lekarskie w celu stwierdzenia niezdolności do pracy. Pracodawcanie może domniemywać zdolności bądź niezdolności (...)

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

  . zwolnienie dyscyplinarne), bądź z innych przyczyn niezależnych od pracownika. Z winy pracownika może to nastąpić tylko w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych (...)

 • Okres nieskładkowy w świadectwie pracy

  Rozwiązałam z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia art.52. par. 1 k.p. za nieusprawiedliwioną nieobecność. W świadectwie pracy w pkt 10 wykazałam daty dni nieobecności oraz (...)

 • Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

  pracownika zgłaszającego powrót do pracy. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygnatura akt I PK 255/13, LEX nr 1511377, Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika, (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  w drodze egzekucji. § 2. Za orzeczenia co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę (...)

 • Zaoczne złożenie zeznań

  nieobecność za nieusprawiedliwioną. Wiąże się to z konsekwencjami, jakie wprowadza art. 285 kodeksu postępowania karnego. Jeśli świadek nie stawi się bez należytego usprawiedliwienia (...)

 • Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

  przez doręczającego pisma w jednym z miejsc wskazanych w komentowanym przepisie oraz umieszczenie zawiadomienia o złożeniu pisma w miejscu określonym w tym przepisie należy uważać za (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  dla doręczeń w czasie pobytu za granicą i konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku, a w zawiadomieniu kierowanym do pokrzywdzonego - o uprawnieniach, o których mowa w art. 26 § 3.§ 5. Sąd może

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  korzystanie z innych lokali, lub  2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie (...)

 • Sprzeciw pracownika na nałożenie nagany

  , pouczyć) i dalej będę miał naganę? Zastosowanie wobec pracownika kary nagany wymaga pisemnego zawiadomienia pracownika ze wskazaniem rodzaju naruszonych obowiązków pracowniczych i datą (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  wynagrodzeniu za pozostawanie bez pracy - wysokość odszkodowania równa jest wynagrodzeniu za okres 1 miesiąca.Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami (...)

 • Zmiana pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę

  przejęciem zakładu pracy, może Pan tego dokonać za poprzez porozumienie z dotychczasowym pracodawcą lub złożenie mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Uprawnienie, o którym (...)

 • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

  kadrowa wraz z właścicielem poprosili mnie o napisanie pisma zatytułowanego „oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”. Według tego pisma pracownik (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  ) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;   2) jest nieskazitelnego charakteru;   3) nie był karany za przestępstwo umyślne;  

 • Rozwód a nieobecność męża

  Jak można się rozwieść kiedy mąż przebywa za granicą i nie utrzymuje kontaktu? Rozumiemy, że chodzi o rozwód z osobą, której miejsce pobytu nie jest znane, wiadomo jedynie, ze przebywa za (...)

 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

  może być rozwiązania umowa o pracę. Jednak podstawą wypowiedzenia jest naruszenie ciężkie podstawowych obowiązków pracowniczych a taką jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. praca, stosunek (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • Prośba o podwyżkę stawki osobistego zaszetegowania.

  Od roku pracuję wraz z trzema innymi pracownikami na tym samym stanowisku,praca jest w ruchu ciągłym,na trzy zmiany w systemie czterobrygadowym.Jako (...)

 • Nagana z karą pieniężną

  Witam. 11.10 mój mąż jadąc wózkiem widłowym uszkodził drugi wózek przy skręcie- widły maja ponad 2 metry i źle ocenił odłegłosc. Majster (...)

 • Ciekwa strona z poradami - prawo pracy

  Zwracam uwagę na ciekawa strone dotyczaca prawa pracy: www radapracownikow pl Mam problem w pracy, szef od trzech miesięcy nie wypłaca mi pensji i co (...)

 • Terror w pracy!

  Jestem studentka studiów zaocznych poza tym pracuje i jestem zatrudniona na umowe o prace przez PUP na umowie absolwenckiej na stanowisku ksiegowej ale (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane