Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania (...)

 • II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

  nie może się podpisać, podpisuje pełnomocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. Art. 91. Pełnomocnictwo (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe od osoby za granicą

  pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy dla adwokata w Polsce udzielone przez spadkobiercę mieszkającego w Niemczech? Czy powinny się w nim znaleźć jakieś szczególne sformułowania? Czy (...)

 • Porada prawna na temat wzór pełnomocnictwo dla adwokata

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pełnomocnictwo dla adwokata, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny kosztów, o których mowa w art. 26. Art. 30. Adwokat lub radca prawny ustanowiony dla osoby korzystającej z prawa pomocy, o którym mowa (...)

 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  . Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy więcej niż jednej sprawy, powinno być ono (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom postępowania, w którym mają być stosowane, oraz zawierających niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  z usług adwokata czy radcy prawnego. O formie i rodzajach pełnomocnictw można przeczytać w artykule: Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika? Warto wspomnieć, (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  odwołane.  2. Jeżeli pełnomocnictwo obejmuje kilka osób ustanowionych do tych samych czynności, za pełnomocnika uważa się tego z nich, który dokonał czynności i dołączył pełnomocnictwo (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe

  . Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo procesowe? Pełnomocnictwo

 • Reprezentowanie zagranicznego wspólnika na WZU

  do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być ono (...)

 • Dosyć tortur na policji!

  . Mikołaj Pietrzak podkreślił na konferencji prasowej, że dziś dostęp do pomocy adwokata jest iluzją. Bo żeby wezwać taką pomoc, osoba zatrzymana musi znać nazwisko i telefon adwokata. Nie (...)

 • Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.  Kluczowy dla oceny zasadności glosy jest art. 257 Ppsa i

 • Rezygnacja adwokata z reprezentowania strony

  zalicza się min. wynagrodzenie i wydatki jednego adwokata. Fakt nie przyznania w wyroku sądu stronie reprezentowanej przez adwokata kosztów pomocy prawnej w wysokości ustalonej w umowie między (...)

 • Jak znaleźć dobrego prawnika?

  domena adwokatów. Zawód adwokata jest wręcz utożsamiany z rolą obrońcy oskarżonego. Nie jest jednak tak, że wszyscy adwokaci zajmują się sprawami karnymi. Jakkolwiek jest obowiązkiem każdego (...)

 • Pełnomocnictwo a prokura?

  zmianami); Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001 r., Nr 17, poz. 209, ze zmianami) mocodawca, pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent, reprezentacja

 • Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

  - wydatek konieczny. O wysokości wynagrodzenia adwokata (radcy prawnego, rzecznika patentowego) w konkretnej sprawie decyduje umowa adwokata z klientem. Sąd orzekając o wysokości przyznawanych (...)

 • Odpowiedzialność adwokata względem reprezentowanego przez niego klienta

  ; odpowiedzialność, adwokata, reprezentowanego, klienta

 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez adwokata

  sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta. Prawo o adwokaturze nie wymienia powodów dla którym adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo. Jednak zważywszy na obowiązujące (...)

 • Zmiany w uregulowaniu firmy i prokury

  . W udzieleniu i odwołaniu prokury pomogą Państwu następujące wzory dokumentów: Wzór prokury samoistnej. Wzór prokury oddziałowej. Wzór prokury łącznej. Odwołanie prokury. (...)

 • Występowanie dwóch pełnomocników w procesie

  adwokata do sądu w celu reprezentacji na rozprawie, gdyż to syn będzie reprezentować stronę. Natomiast strona z pewnością poniesie koszty wynagrodzenia adwokata związane ze sporządzaniem (...)

 • Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

  jednego adwokata. postępowanie, pełnomocnik, pełnomocnictwo procesowe, czynność procesowa, koszty, koszty zastępstwa, doręczenie, pisma procesowe

 • Treść pełnomocnictwa wspólnego

  osobie, to w dokumencie obejmującym treść tego pełnomocnictwa powinno znaleźć się postanowienie, że: X, Y, Z, W udziela pełnomocnictwa np. A. Przykładowy wzór pełnomocnictwa jest dostępny na (...)

 • Skarga konstytucyjna

  skutków wyroku, czy to dla systemu prawnego w ogóle, czy to dla samego skarżącego.    Pamiętaj, że:   Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę tylko wtedy, gdy (...)

 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego

  Zmuszona jestem cofnąć pełnomocnictwo mojemu zastępcy procesowemu. Czy w piśmie do adwokata mam uzasadnić swoją decyzję? Byłoby to dla mnie niezręczne, ponieważ pismo to będzie przekazane (...)

 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi z urzędu

  adwokatadla istoty sprawy niekorzystne? Czy cofając pełnomocnictwo można unieważnić podjęte przez pełnomocnika procesowego czynności procesowe? Strona zwolniona z ponoszenia (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Komornik - alimenty - jak napisać pełnomocnictwo????

  Jak mój 18 letni syn ma napisać pełnomocnictwo dla mnie? Chodzi o zaległe alimenty. A może nie muszę mieć pełnomocnictwa, syn mieszka ze mną i (...)

 • Unieważnienie ślubu kościelnego -jak zacząć i co dalej?

  Proszę o pomoc jak i do kogo się zwrócić o pomoc w podjęci stosownych kroków w napisaniu skargi i załatwienia reszty formalności związanych z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane