Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

  się Pani starać o ustanowienie adwokata z urzędu w celu reprezentowania Pani w sądzie. rodzina, postepowanie, rozwód, opieka, władza rodzicielska, dziecko, alimenty, pełnomocnictwo, reprezentacja

 • Pełnomocnictwo procesowe.

  sprawy.) Prosimy również o zapoznanie się z artykułem:  Pełnomocnictwo procesowe pełnomocnictwo, adwokat, prosec, prawo pracy, wyłączenie adwokata

 • Przystąpienie pełnomocnika do sprawy rozwodowej

  pierwszej instancji również nie stanowi przeszkody w ustanowieniu pełnomocnictwa. pełnomocnictwo procesowe, rozwód, kpc, umocowanie pełnomocnika, adwokat, radca

 • Porada prawna na temat wzór pełnomocnictwo dla adwokata

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór pełnomocnictwo dla adwokata, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zakres obowiązków adwokata

  . Jednak pełnomocnictwo procesowe może być udzielone dla prowadzenia wszelkich spraw tzn. ogólne lub tylko poszczególnych. Przy założeniu, że adwokat posiada pełnomocnictwo procesowe (...)

 • Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

  , jeśli syn nie skontaktował się z tym obrońcą? Zgodnie z art. 118 kpc, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów sądowych jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa

 • Treść wniosku o zniesienie współwłasności

  majątkiem jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione. Wzór takiego wniosku znajdzie Pan na naszej stronie pod adresem: Wniosek o zniesienie współwłasności zniesienie wspólności, intercyza, (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  . zawierać wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Do skargi kasacyjnej należy dołączyć pełnomocnictwo, odpisy skargi i odpisy załączników (...)

 • Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

  udzielone na piśmie, chodzi tu o uniknięcie ewentualnych wątpliwości co do tego, czy np.: pełnomocnictwo ogólne jest wystarczające dla zawarcia umowy).W razie gdyby po zawarciu ugody (...)

 • Jak przygotować się do rozwodu?

  zawierać sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć odpis pozwu wraz z załącznikami dla drugiej strony oraz pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył (...)

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  załącza się jeden odpis dla tej osoby - składa się więc dwa egzemplarze pisma. Obowiązek załączenia odpisów pisma procesowego i odpisów załączników dla doręczenia (...)

 • Koszty zastępstwa egzekucyjnego

  zasądzić koszty zastępstwa egzekucyjnego dla adwokata? Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym (...)

 • Konflikt interesów adwokata

  przez wspólnika spółki partnerskiej świadczącej pomoc prawną właścicielowi lokalu. pełnomocnictwo, adwokat, konflikt interesów, spółka partnerska, reprezentacja, postępowanie

 • Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

  strona, dla której ustanowiono adwokata z urzędu może – stosownie do art. 94 § 1 k.p.c. w zw. z art. 118 § 1 k.p.c. - wypowiedzieć temu adwokatowi pełnomocnictwo (...)

 • Wynagrodzenie pełnomocnika

  tego, czy mamy do czynienia z obroną z urzędu dla osoby, która nie jest sama w stanie ponieść kosztów obrony, czy raczej z obroną z wyboru. Obrona dla tzw. „ubogich” spowoduje, (...)

 • Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

  sprawy rozwodowej dla współmałżonka lub małoletnich dzieci. Zakaz ten nie dotyczy natomiast alimentów dla dziecka pełnoletniego. Jednak sąd rozpatrujący sprawę o rozwód może orzec także (...)

 • Pełnomocnictwo upoważniające do zawiązania spółki z o.o.

  chwilą dokonania czynności prawnej, dla której było wydane, tj. zawarcia umowy. Niniejszy dokument zawiera wzór pełnomocnictwa upoważniającego do zawiązania umowy spółki. handlowe, spółka, (...)

 • Alimenty od byłego męża - opinia prawna

  zasądzonych alimentów. obowiązek alimentacyjny, alimenty, zobowiązany, rozwód, wina, niedostatek, pełnomocnictwo

 • Zwrot kosztów procesu przy cofnięciu pozwu

  nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie, odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku pełnomocnika ustanowionego dla strony z urzędu jego ustanowienie (...)

 • Bezzasadna apelacja

  na piśmie, bądź wypowiedzieć pełnomocnictwo. Za naruszenie zasad etyki grozi profesjonalnemu pełnomocnikowi odpowiedzialność dyscyplinarna, o której orzekają korporacyjne sądy dyscyplinarne. Organem

 • Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

  , zawinione, niedbałość, niestaranne, wykonanie, radca prawny, radca, adwokat, zobowiązanie, pełnomocnictwo, odpowiedzialność dyscyplinarna, szkoda, staranność, należyta st

 • Upoważnienie do otrzymania informacji komorniczych

  wyglądać upoważnienie dla niespokrewnionego ze mną kolegi, żeby bez problemów uzyskał informacje dla mnie w w/w instytucjach? Zgodnie z treścią artykuły 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  . § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy (...)

 • Radca musi dołączyć odpis z KRS

  , pełnomocnictwo, odpis z KRS, wykazanie umocowania, brak formalny, odrzucenie sprzeciwu

 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

  złożone przez jednego lub niektórych podatników, jeżeli składający posiada (posiadają) stosowne pełnomocnictwo wszystkich pozostałych podatników. Zeznanie winno być podpisane przez pełnoletnich

 • Gdy odziedziczyłeś wkład mieszkaniowy... - opinia prawna

  jakiegokolwiek polubownego porozumienia. Lokatorskie prawo do lokalu przypada drugiemu spadkobiercy. Dla spadkodawcy w momencie śmierci tym drugim spadkobiercą była druga żona. Opinia prawna Z przedstawionego

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Wysokość alimentów

  Czy matka nieślubnego dziecka ma prawo żądać od ojca 35% jego dochodów mimo że sama zarabia tyle co on? Ojciec ma rodzinę (żonę i syna) jest jej (...)

 • Komornik - alimenty - jak napisać pełnomocnictwo????

  Jak mój 18 letni syn ma napisać pełnomocnictwo dla mnie? Chodzi o zaległe alimenty. A może nie muszę mieć pełnomocnictwa, syn mieszka ze mną i (...)

 • Unieważnienie ślubu kościelnego -jak zacząć i co dalej?

  Proszę o pomoc jak i do kogo się zwrócić o pomoc w podjęci stosownych kroków w napisaniu skargi i załatwienia reszty formalności związanych z (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane