Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. 6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  ;w higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania o szkołę dziecka? Informacje o funkcjonowaniu szkoły (...)

 • Reforma edukacji

  szkoły I stopnia, uczeń trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji, będzie kontynuował naukę w klasie trzeciej branżowej szkoły I stopnia. (...)

 • Porada prawna na temat wzór opinii o pracy dyrektora szkoły

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór opinii o pracy dyrektora szkoły, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  spełniać niepubliczne przedszkole oraz szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarówno niepubliczne przedszkole jak i szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły (...)

 • Oświata po zmianach

  warsztatu szkolnego Zmiana art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty polega na doprecyzowaniu przepisu w części dotyczącej likwidacji szkoły dla dorosłych. O zamiarze likwidacji takiej (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Rada rodziców ma prawo do wyrażania opinii (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , jeżeli w myśl przepisu prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy (...)

 • Mundurki w szkole i inne zmiany w działalności szkół

  jednolitego stroju.  Wzór jednolitego stroju określi dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły średniej, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Natomiast do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje pracodawcę o wyniku postępowania.  13. Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  , sposób ich dokumentowania z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 4, mających (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  oraz o niekaralności, a także stażu pracy. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY Zawód Pośrednik pracy   Obecne wymagania Egzamin Przyznawanie (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego (...)

 • Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

  instytucjach rynku pracy); zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  porozumień, o których mowa w dziale IIa - przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. § 2. Informacje, o (...)

 • Kodeks pracy

  , uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  Oddział 2Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. § (...)

 • Wpis do ewidencji nowej szkoły niepublicznej

  Ustawy w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Mimo, (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  miesięcznego;  po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego; po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;  po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.  Do (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa w przepisach w (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  art. 17 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa chodzi bowiem nie tylko o wykonywanie pracy na podstawie stosunku (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  stosunku pracy w tych przypadkach stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym (...)

 • Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - informacja rządu w czasie 22. posiedzenia Sejmu

  szkół publicznych, likwidacji szkoły oraz zmiany profilu zawodowego szkoły. - Chcemy chronić przed likwidacją małe szkoły przez umożliwienie samorządom przekazywania szkół (...)

 • Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły

  łącznie 3 przesłanek: zgoda dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony; zasięgnięcie opinii organu prowadzącego szkołę, w której nauczyciel ma być zatrudniony; przeniesienie (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Pomówienie (zla opinia o pracowniku)

  Krótko chce przedstawić problem otóż: Została wydana opinia przez mojego przełozonego (kierownika) o mnie, w mojm przekonaniu bardzo krzywdząca (...)

 • proces prywatno-skargowy o znieważenie

  Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane