Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia. Student, który nie zgadza się z decyzją, może złożyć – w terminie 14 dni od (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w ciągu czternastu dni od (...)

 • Kodeks wyborczy

  ; przerwa następuje od godziny 2100 pierwszego dnia do godziny 700 drugiego dnia.§ 4. O godzinie zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania. (...)

 • Porada prawna na temat wzór odwołania od decyzji komisji stypendialnej

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania od decyzji komisji stypendialnej, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  Komisji Nadzoru Bankowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.2. Od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy podmiot uznany za podmiot dominujący (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  lokalnych komisji etycznych oraz sposób powoływania członków tych komisji, 2) sposób odwoływania członków Krajowej Komisji Etycznej i lokalnych komisji etycznych, 3) (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  w art. 24 ust. 1 pkt 1. Do powołania i odwołania członka Komisji Wspólnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 2, 3 i 7 oraz art. 25. Art. 27. 1. Współprzewodniczącymi Komisji (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  postępowania;  7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  , będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje określone w art. 182, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  umorzeniu. Wniesione opłaty od wniosków o wydanie decyzji, a w przypadku sprawy rozpatrywanej w Komisji Odwoławczej - także opłaty od odwołań i zażaleń podlegają zwrotowi. (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  uchwały lub decyzji. Na rozstrzygnięcie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub decyzji służy, w terminie trzydziestu dni od (...)

 • Karta Nauczyciela

  projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:  1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zażalenia na postanowienie Prezesa UOKiK 3.000 zł od odwołania od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej (...)

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

  poinformuje niezwłocznie podmioty, które ich dokonały.4. Termin, w którym dokonuje się oceny wniosków o rejestrację, stosuje się odpowiednio do zgłoszeń, z tym że liczy się go od dnia otrzymania (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  potrzeby zarządza zwolnienie takiej osoby.Art. 35. § 1. Jeżeli zdaniem sędziego penitencjarnego zachodzi potrzeba wydania decyzji nie należącej do jego właściwości, a w szczególności decyzji (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  SN do odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa w kwestii powołania do SN. Nowelizacja odchodzi bowiem od dotychczasowej zasady, że (...)

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  określi, w drodze rozporządzenia, tryb działania Komisji oraz wysokość wynagrodzenia członków Komisji i konsultantów za udział w jej pracach, w sposób zapewniający sprawność działania (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  posiadania psów Art. 13. 1.  Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 1) pod warunkiem (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

  Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  ust. 1[2]-1[4], przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji. 1 [2]. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. 1 [3].  (...)

 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

  decyzji. Decyzja ta podlega zaskarżeniu w drodze odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wniesione od decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.  8. Wniesienie (...)

 • Nadzór nad rynkiem finansowym

  kodeksu postępowania, jednakże od decyzji Komisji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może tylko zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.  3. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie decyzji.  4. Od (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  ZUS (od którego nie wniesiono sprzeciwu) bądź orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, organ rentowy nie kieruje odwołania do sądu. Odwołanie takie zostanie przekazane przez organ rentowy (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  odwołania od takiej decyzji Ustalenia prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję lub prawomocnego wyroku wydanego w wyniku wniesienia środka (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Ochrona danych osobowych- Stypendium

  Witam, moja sprawa dotyczy stypendium rektora dla najlepszych studentów, które na naszej uczelni przyznawane jest na podstawie osiągnięć. Zostało (...)

 • Stypendium - pomoc prawna

  Mam prośbę, czy może ktoś coś doradzić odnośnie negatywnie rozpatrzonego odwołania od stypendium rektora, znas się ktoś na tym? Można coś w (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane