Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na podstawie ilustracji można było wzór odtworzyć w każdej przedstawionej w zgłoszeniu odmianie. W szczególności opis powinien (...)

 • Prawo autorskie i wzór przemysłowy

  udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy). Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  czynności, gdy ustawa to przewiduje.Art. 10. § 1. W sprawach o wykroczenia popełnione przez: 1) żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, 2) żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających (...)

 • Porada prawna na temat wzór oświadczenie majątkowe żołnierzy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór oświadczenie majątkowe żołnierzy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks postępowania cywilnego

  jedno oświadczenie. § 2. Sąd może odebrać od osoby fizycznej przyrzeczenie o treści: ?Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Art. 84. § 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. § 3. (skreślony)§ 3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,wzór formularza (...)

 • Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

  trzyosobowej Rady Nadzorczej powołany jest przez Prezydenta miasta. Prezes składa roczne oświadczenie majątkowe na wzór składanego przez wójta, sekretarza gminy, skarbnika itd. Członek (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  Art. 8. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie (...)

 • Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

  ; W przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy powinno być złożone nie później niż na (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  samego składu, postanowienie nie zapada, a poszczególni jego członkowie oraz protokolant składają do akt sprawy oświadczenie co do zasadności wniosku. § 3. W razie uwzględnienia wniosku (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane