Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

  potrącenia nie z chwilą sporządzenia dokumentu zawierającego oświadczenie o potrąceniu, ale z chwilą złożenia oświadczenia drugiej stronie, co z mocy art. 61 § 1 k.c. oznacza (...)

 • W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

  wierzytelności, z której następuje potrącenie) jest umorzenie się obydwu wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 2 k.c.), ze skutkiem czasowym określonym w (...)

 • Skuteczność oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

  Warszawie z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt I Aca 490/13: „Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności ma doniosłe znaczenie prawne, nie może być złożone w (...)

 • Porada prawna na temat wzór oświadczenia woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór oświadczenia woli o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. § 3. (skreślony)§ 3a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia,wzór formularza (...)

 • Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

  , gdy spełnione są łącznie cztery następujące przesłanki: wzajemność wierzytelności, jednorodzajowość świadczeń, wymagalność wierzytelności oraz zaskarżalność wierzytelności. ##baner## Wierzytelności

 • III - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część ogólna

  zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości.2. Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest jednak dopuszczalne, jeżeli nabycie wierzytelności (...)

 • Potrącenie wierzytelności

  której wierzytelność przysługująca np. dłużnikowi przeciwko jego wierzycielowi jest zajęta przez osobę trzecią. Potrącenie takiej wierzytelności jest dopuszczalne wówczas, gdy dłużnik (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  poświadczonym.Art. 1019. § 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Kontrolujący, zwracając się o złożenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane