Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wzywania do uzupełnienia braków. § 4. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu, oświadczenie, o którym mowa w § 1, może być złożone także do protokołu. § 5. Przepisów (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. 2. Wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, w rozumieniu ust. 1, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w ciągu czternastu (...)

 • Porada prawna na temat wzór do odwołania się od mandatu wzór pisma

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór do odwołania się od mandatu wzór pisma, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  podatkowy mający siedzibę na obszarze województwa innego niż określone w § 1, osoba obowiązana do osobistego stawienia się może zastrzec, że chce stawić się przed organem właściwym (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  zabezpieczona hipoteką. § 5. Do hipotek określonych w § 3 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipoteki na nieruchomości.§ 6. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.Art. 46. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie (...)

 • Prawo autorskie i wzór przemysłowy

  udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy). Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  grudnia 2006 r.  Kto może nałożyć mandat za wykroczenia skarbowe? Funkcjonariusze upoważnieni do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego: Do nakładania kary grzywny (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej informacji o podatku od towarów i usług, dokonuje czynności sprawdzających odnoszących się do dokumentów składanych do tego organu. Art. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  Spornych, a odwołania od takich decyzji przekazuje się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako skargi na decyzje Urzędu Patentowego. Art. 320. Do odwołań i zażaleń (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  się jako dokonane w terminie.  6. Do terminów, do których nie ma zastosowania przepis ust. 1, uchybionych z powodu nadzwyczajnych okoliczności, stosuje się odpowiednio (...)

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1) do (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  mogą zapoznać się z opisem zgłoszeniowym wynalazku. Osoby te mogą do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego.  Czwartą część opłaty (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  dokumentu co do zasady od wniosku o odpis księgi wieczystej 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  się do sądu pracy. O brakach tych dowiedziałam się sama szukając porady u innych osób. Złożyłam też od razu pisemne oświadczenie,że nie zgadzam się z przyjęciem (...)

 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

  majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.  Art. 8. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, (...)

 • I - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – Przepisy ogólne

  pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być doręczone również (...)

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

  oznacza, że osoby należące do mniejszości, z zastrzeżeniem ust. 5, mają prawo do:  1) zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej; 2) (...)

 • Kodeks cywilny

  jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  bez pouczenia go o prawie odwołania się do Sądu Pracy. Adam Nowak uważał się za niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca. § 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio (...)

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  . Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega (...)

 • Kodeks wyborczy

  się bez przerwy od godziny 700 do 2100.§ 3.  Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, głosowanie odbywa się pierwszego i drugiego dnia bez (...)

 • Kodeks pracy

  zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Reklamacja butow - odmowa

  Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • POLISA POSAGOWA PZU

  Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego (...)

 • Pozew do Sądu Pracy

  Proszę o pomoc w znalezieniu wzoru pozwu skladanego do Sądu Pracy (Andrzej 40) leszczyna@go2.pl napisz na prv to Ci wyślę e A czy ktos moze mi podpowiedziec (...)

 • rozwód z orzekaniem o winie

  witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane