Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

  (art. 98 § 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie. Art. 102. W czasie zawieszenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  zawierające informacje, o których mowa w art. 299, przekazywane organom i osobom wymienionym w art. 298 pkt 4-7 oraz art. 299 § 2-4 oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”. Art. (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  podlega przywróceniu. 3. O wydaniu decyzji o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zamieszcza się (...)

 • Porada prawna na temat wzór decyzji o umorzeniu postępowania art. 105 kpa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór decyzji o umorzeniu postępowania art. 105 kpa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  . 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  wydaniem decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2. § 5. Zabezpieczenie następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie określonej w art. 33d. (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2.Art. 82. Świadkami nie mogą być:1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Oddział 2Warunkowe umorzenie postępowania karnego Art. 177. W sprawach związanych z wykonywaniem orzeczenia o warunkowym umorzeniu (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  wniosek składa strona, o której mowa w art. 117 § 1. § 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1-2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.3. Jeżeli (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)

  .  3. Jeżeli została wydana decyzja o umorzeniu postępowania z powodu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 223 ust. 2, albo decyzja stwierdzająca wygaśnięcie (...)

 • Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  urzędu): informacji faktycznej (tzn. informacji o okolicznościach faktycznych istotnych dla sprawy) i prawnej  (tj. informacji o obowiązującym prawie - o przepisach prawa dotyczących (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn uzasadniających (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. (...)

 • Umorzenie decyzji

  umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe (art. 105 par. 1 Kpa) ze względu na to, że było ono prowadzone w oparciu o niewłaściwą podstawę prawa materialnego. Umorzenie postępowania (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  ;punkcie 1 wzywa się z art. 64 par 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 K.p.a.? Odpowiedź na wszystkie (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  . 20m i art. 20n, stanowią dochód budżetu państwa. Art. 20p. Koszty postępowania, o których mowa w art. 265 § 1 pkt 1 3, obciążają podmiot składający wniosek (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  . Nr 137, poz. 926, z późn. zm. ). Art. 62. Art. 63. 1. Decyzja o zabezpieczeniu, o której mowa w art. 61, wygasa po upływie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.Art. 130[3]. § 1. Przepisy art. 126[1], art. 126[2], art. 130 § 1 i 1[1], art. (...)

 • Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

  decyzji, sąd ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 K.p.a. Sąd, uwzględniając sprzeciw od decyzji uchyla (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie (...)

 • Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

  elementami konstrukcyjnymi, określonymi w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 k.p.a.) pozwala sformułować (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)

  .  2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 307 i art. 308 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.   Tytuł (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  informację o warunkach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.  Art. 49. 1. Wniosek o udzielenie (...)

 • Umorzenie postępowania administracyjnego

  nie będzie mogła być wydana decyzja o takim zakresie regulacji, jak w decyzji o umorzeniu i dodatkowo z takim samym zakresem osobowym. Wydaje się jednak, iż organ administracji (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  . - Ordynacja podatkowa.3. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, stosuje się odpowiednio art. 285a, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 ustawy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

  Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem złożono (...)

 • POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

  Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor (...)

 • samowola budowlana

  zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane