Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  przejrzystości prawnej i dobrej organizacji zalecany jest również wyraźny podział zadań i wyznaczenie jednej osoby jako wiodącej osoby kontaktowej oraz osoby "odpowiedzialnej" za każdego (...)

 • Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek

  ujednolicenia procedury składania wniosków Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało przykładowy wzór wniosku o wyznaczenie jednostki oceny technicznej. Zob. też: praktyczny informator

 • Sposób wyznaczenia linii zabudowy

  , organ powinien wyznaczyć linię zabudowy na 80 m od drogi. Ponadto dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy funkcji oraz cech zabudowy i

 • Porada prawna na temat wyznaczenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wyznaczenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzygnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym lub zażądać od nich oświadczeń (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. § 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności (...)

 • Wybór obrońcy z urzędu

  ustanowienia obrońcy z urzędu nie wyłącza możliwości składania kolejnych wniosków o jego wyznaczenie (postanowienie Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2003 roku, sygn. akt IV KZ 32/03). Adwokat z urzędu

 • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

  zastępczej z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku. Takie wskazanie na PCPR ma na celu wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego na szczeblu powiatu za umożliwianie tych kontaktów (...)

 • I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

  urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. § 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  Art. 1.  Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z (...)

 • Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI

  ;najważniejszych przejawów tego wzmocnienia jest fakt, że wyznaczenie inspektora ochrony danych, stanie się w wielu przypadkach obowiązkiem, a nie jak dotąd, uprawnieniem administratora (...)

 • Adwokat z urzędu przy podziale majątku

  wyznaczenie osoby, która będzie pełnomocnikiem strony. Odpowiednia rada wyznacza pełnomocnika z urzędu, przy czym możliwe jest wyznaczenie osoby, która prowadzi danej osobie inne (...)

 • Kasacja od wyroku w sprawie karnej

  jednoczesny"). wyrok, sprawa karna, postępowanie karne, proces karny, kasacja, termin, Sąd Najwyższy, opłata, obrońca, adwokat, wyznaczenie, zwolnienie, tożsamość czynu

 • Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

  art. 207 kodeksu pracy odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy własnym pracownikom jest niepodzielna, w związku, z czym wyznaczenie koordynatora nie zdejmie

 • Ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej

  wyznaczenie kuratora jest zwolniony z opłaty sądowej. Nie oznacza to jednak, że z ustanowieniem kuratora nie są związane żadne koszty. Art. 96 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (...)

 • Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  oświadczenie. Należy podkreślić, że nie wyznaczenie terminu przez żadną ze stron w ciągu 1 roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej powoduje, że żadna ze stron nie ma prawa żądania zawarcia (...)

 • Zmiana zarządcy we współwłasności

  współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość) i złożyć wniosek (postępowanie jest nieprocesowe) o wyznaczenie zarządcy. zmiana zarządcy, zarządca, współwłasność, (...)

 • Rozprawa w postępowaniu nieprocesowym

  wyraźnie stanowi szczególny przepis ustawy. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu, przy czym nie może to być uznanie dowolne; trzeba więc przyjąć, że wyznaczenie (...)

 • Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

  się z koniecznością utraty wniesionego wpisu sądowego od wniosku o wyznaczenie biegłego wspomnianych powyżej kosztów sporządzenia opinii. przekształcenie, spółka jawna, cywilna, z ograniczoną

 • Koszty wyznaczenia zarządcy wspólnej nieruchomości

  . Wysokość opłaty od wniosku o wyznaczenie zarządcy nieruchomości wynosi 100 zł. Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenie zarządcy, to w tej kwestii kpc odsyła do przepisów o zarządzie w toku (...)

 • Wyznaczenie obrońcy to nie orzekanie

  ) na rzecz osoby, której broni.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2009 roku, sygn. akt I KZP 32/09 postępowanie karne, podejrzany, obrońca, adwokat, prezes sądu, wyznaczenie

 • Nowelizacja postępowania karnego podpisana

  zapewnienia szerokiego dostępu do obrony z urzędu. Tylko na etapie postępowania przygotowawczego wyznaczenie obrońcy z urzędu wymagało będzie wykazania braku możliwości poniesienia kosztów obrony. (...)

 • Wyznaczenie i odroczenie rozprawy

  ; niestawiennictwo, odroczenie rozprawy, rozwód, wyrok zaoczny, pozew, wyznaczenie rozprawy

 • Wyznaczenie zarządcy przez sąd

  z rzeczy wspólnej (pobierania czynszów) i rozdzielenia ich współwłaścicielom proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej. współwłasność, nieruchomość, zarządca, wyznaczenie zarządcy, (...)

 • Wyznaczenie zarządcy przymusowego

  wyznaczenie zarządcy przymusowego może być skierowany wówczas, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki. (...)

 • Wyznaczenie miejsc do palenia pracownikom

  odpowiednich zakazów palenia, natomiast wyznaczenie odpowiednich miejsc stanowi obowiązek pracodawcy (poszczególnych firm). palarnia, zakaa palenia, pracodawca, pracownik, BHP, pomieszczenie higieniczno

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • obrońca z urzędu

  Kiedy można wystąpić o obrońcę z urzędu? Czy prokurator jest zobowiązany o tym poinformować ? Z góry dziękuję za odpowiedź. (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • spadek

  mam pytanie moja mama zmarła i przeprowadzili podział majatku tylko adwokat tak zatail i podstawił świadkow ze to było gospodarstwo rolne na ktorym (...)

 • czy adwokat przy rozwodzie bez orzekania winy jest potrzebny?

  mój mąż nie mieszka ze mną od roku, teraz postanowił sie rozwieść. Załatwił sobie adwokata, który napisał pozew, z którego wynika, że to ja (...)

 • ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC !

  Niedługo mam pierwszą sprawę rozwodową, podejrzewam,że mąz nie odebrał wezwania na sprawę,( nie odbiera żadnej poczty).Jak potoczy się dalej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane