Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

  której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również (...)

 • Wykazy podmiotów VAT

  numery PESEL, imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  macierzyńskiego za pozostały okres, zawierające imię, nazwisko i numer PESEL ojca dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL, zaświadczenie (...)

 • Porada prawna na temat wyszukiwarka numeru pesel

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wyszukiwarka numeru pesel, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

  jednego numeru IP oraz częstotliwość wejść do przeglądarki z jednego numeru IP. Z tych zabezpieczeń Ministerstwo nie zamierza zrezygnować. 3. Czy istnieje możliwość korzystania z portalu (...)

 • Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

  przydzielonego numeru.  Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia do przeniesienia numeru do nowego operatora, to wniosek użytkownika (...)

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  bez numeru PESEL z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów. Na tej podstawie udało się dopisać numer PESEL kilkunastu tysiącom przedsiębiorców

 • Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

  przedmiotu sporu, również swojego numeru PESEL lub NIP jeżeli jest osobą fizyczną albo  numeru KRS, a w przypadku jego braku numeru NIP, jeżeli jest on osobą prawną (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  wyłudzeń skarbowych (dlatego w przypadku wykreślenia z rejestru na tej podstawie zrezygnowano z zamieszczaniu w wykazach numeru PESEL; art. 96b ust. 4 ustawy o VAT). Natomiast wykreślenie podmiotu, (...)

 • Obowiązek meldunkowy pozostaje

  rozwiązaniom wszystkie czynności związane z nadaniem numeru PESEL wykona urzędnik. Jeżeli zatem mieszkamy w Polsce i nie posiadamy numeru PESEL, to otrzymamy go z urzędu, (...)

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  podania numeru ewidencyjnego PESEL. W przepisie art. 6 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności wyjaśniona jest definicja zwrotu PESEL, która wskazuje, że jest to rejestr stanowiący centralny (...)

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zatem dopiero na etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego uzasadnione jest wskazanie numeru PESEL strony

 • Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?

  (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka). Numery PESEL rodziców pojawią się więc w danych gromadzonych przy akcie urodzenia osoby oraz w rejestrze (...)

 • Jak zarejestrować urodzenie w urzędzie stanu cywilnego?

  cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium (...)

 • Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu - jeśli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego. Adres, o którym mowa, w rejestrze PESEL, (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  ulice, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.  Adres ten w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców oraz rejestrze

 • Co zrobić, gdy nie znamy adresu dłużnika?

  ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.   Uzyskanie informacji (...)

 • Brak numeru PESEL

  Czy brak nr PESEL w dziale ewidencji ludności jest równoznaczne z tym, że dana osoba nie istnieje ( nie ma dla niej aktu urodzenia )? Brak numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji

 • Zagraniczne podróże ze zwierzętami

  paszportu lub numeru microczipu. UWAGA: w przypadku niekomercyjnego przemieszczania w UE psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5 sztuk zwierzętom, oprócz paszportu, musi towarzyszyć

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  dokumentu („1" dla dowodu osobistego albo „2" dla paszportu) i numer dokumentu.W polach 07.3-5 - numery PESEL, NIP oraz REGON należy wpisać, o ile je nadano.W polu 07.14 - należy (...)

 • Sąd nie może zawiesić postępowania w braku PESEL pozwanego

  numerze PESEL. Wobec tego, powód został zobowiązany do wskazania w pozwie swojego numeru PESEL oraz podania danych, umożliwiających właściwą identyfikację pozwanego, a ostatecznie (...)

 • Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

  uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), którym osoba prowadząca działalność będzie się posługiwać przy wykonywaniu obowiązków podatkowych. Nadanie tego numeru danej osobie następuje (...)

 • E-składka w 2018 r.

  otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00). Jeżeli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe (...)

 • NIP i PESEL dla obcokrajowca

  Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji? Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL (...)

 • Kierujący pojazdami

  urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten (...)

 • Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

  członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 3) (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane